DIPLOMOVKY

Teoretické diplomové práce z oblasti architektúry tvoria samostatné prílohy na konci stránky.

Upozorňujeme čitateľov, že používanie textov na iné účely ako čítanie, 
teda napríklad uvádzanie na iných miestach, vynímanie obrázkov a podobne 
bez vedomia autora je ukrutným prehreškom proti etike. Žiadame preto čitateľov,
aby v prípade záujmu o použitie diela kontaktovali autora. 

Pridané diplomovky:

Zodpovednosť v modernej a súčasnej architektúre
autor: Michal Sládek
škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
rok: 2010
kľúčové slová: architektúra, etika, morálka, zodpovednosť, moderna, udržateľnosť

Unitárny Urbanizmus * Štvrtý kvadrant Bratislavy
autor: Martin Somora
škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
rok: 2011
kľúčové slová: Unitárny Urbanizmus, Situacionistická Internacionála,
Constant Nieuwenhuys, Guy Debord, Psychogeografia

Hypotekárna architektúra
autor: Martin Antal
kontakt: info@maarch.sk, www.maarch.sk
škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
rok: 2008
kľúčové slová: proces ,hypotekárny, produkt, architektúra, navrhovanie
link:

Grafický priestor
autor: Ľubomír Krška
škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
rok: 2012
kľúčové slová: médium architektúry, grafický priestor, podoby kresby, model, prostriedky, autopoietický princíp architektúry, inovácia

Iné priestory
PREPIS TELA, RODU A SEXUALITY V ARCHITEKTÚRE A JEHO DOPADY NA
FORMOVANIE PRIESTORU

Ċ
ARCHIMERA ARCHIMERA,
1. 4. 2012, 8:32
Ċ
ARCHIMERA ARCHIMERA,
5. 11. 2011, 11:06
Ċ
ARCHIMERA ARCHIMERA,
4. 4. 2012, 0:53
Ċ
ARCHIMERA ARCHIMERA,
3. 3. 2012, 8:34
Comments