การวิเคราะห์ผ้าทอ

กลับหน้าแรก

ในการวิเคราะห์ผ้าทอ คุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ผ้าทอ และโครงสร้างพื้นฐานของผ้าทอมาก่อน ซึ่งท่านสามารถอ่านดูได้ในบทความที่มีอยู่แล้ว เช่น ลายทอพื้นฐาน   ,ระบบเบอร์เส้นด้าย  เป็นต้น

สิ่งที่ท่านจะต้องวิเคราะห์ผ้าจากตัวอย่างมีดังนี้

 • ตรวจสอบดูว่าด้านใดเป็นด้านหน้าผ้า และด้านหลังผ้า
 • ตรวจสอบว่าแนวใดเป็นแนวด้ายยืน และ แนวด้ายพุ่ง
 • ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ทั้งแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่ง
 • ตรวจสอบเบอร์ด้ายทั้งแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่ง
 • ตรวจสอบความหนาแน่นเส้นด้ายืนและเส้นด้ายพุ่ง (จำนวนเส้นต่อหน่วยความยาว)
 • ตรวจสอบลวดลายผ้า
 • ตรวจสอบเปอร์เซนต์การหดตัวของเส้นด้ายทั้งแนวด้ายยืน และแนวด้ายพุ่ง

แนวทางในการตรวจสอบด้านของผืนผ้า

 • ลวดลายผ้าด้านหน้าจะดูชัดเจนกว่าด้านหลัง
 • ผ้าที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จแล้ว ด้านหน้าผ้าจะมีความสวยงามกว่าด้านหลัง

แนวทางในการตรวจสอบแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่ง

 • ถ้าชิ้นผ้าตัวอย่างมีริมผ้าติดมาด้วย ท่านโชคดีเพราะไม่เสียเวลา แนวริมผ้าจะเป็นแนวของด้ายยืน
 • ถ้าเป็นผ้าลายริ้วสี หรือริ้วด๊อบบี้ โดยส่วนใหญ่ แนวริ้วสีจะเป็นแนวด้ายยืน
 • ทางแนวด้ายยืนจะปรากฏแนวรอยฟันหวี (บางครั้งไม่เห็น)
 • โดยส่วนใหญ่จำนวนเส้นต่อหน่วยความยาวทางแนวด้ายยืนจะมากกว่าแนวพุ่ง
 • ถ้าชิ้นตัวอย่างเป็นผ้าที่ยังไม่ตกแต่งสำเร็จ แนวด้ายยืนจะมีแป้งติดอยู่(ไม่เสมอไป)
 • ความหงิกงอของเส้นด้ายพุ่งจะมากกว่าแนวยืน

ในการตรวจสอบหาวัตถุดิบที่ใช้ จะค่อนข้างต้องใช้ประสบการณ์ โดยเราจะนำเสนอรายละเอียดใน บทความเรื่องการตรวจสอบวัตถุดิบ ต่อไป

ในการตรวจสอบหาจำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาว จะต้องใช้กล้องส่องผ้า ในการตรวจนับ

การตรวจสอบเบอร์ด้ายให้ไปดูที่บทความเรื่องระบบเบอร์ด้าย

การตรวจสอบลวดลายผ้า ต้องใช้กล้องส่องผ้าช่วยในตรวจสอบ

การตรวจสอบเปอร์เซนต์การหดตัวของเส้น ทำได้โดยวิธีการดังนี้

 • วัดขนาดความยาวของผ้าตัวอย่างแต่ละแนว ( F )
 • ดึงด้ายในแต่ละแนวออกมา 1 เส้น แล้วเหยียดด้ายให้ตรงวัดความยาวของด้าย ( Y )
 • นำมาเข้าสูตร นี้

             เปอร์เซนต์การหดตัว               = Y - F x 100 / Y