ตารางการเปลี่ยนหน่วย


Home

หน่วยน้ำหนัก
 
ปอนด์
( lb )
ออนซ์
( oz )
เกรน
( gr )
กิโลกรัม
( kg )
กรัม
( g )
1
0.0625
0.00014
2.20459
0.00220
16
1
0.00229
35.2734
0.03527
7,000
437.5
1
15432.1
15.4321
0.4536
0.0283
0.00007
1
0.001
453.6
28.35
0.0648
1,000
1
 
—หน่วยความยาว
 
หลา
( yd )
ฟุต
( ft )
นิ้ว
( in )
เมตร
( m )
เซนติเมตร
( cm )
มิลลิเมตร
( mm )
1
0.3333
0.0277
1.0936
0.0109
0.0011
3
1
0.0833
3.2808
0.0328
0.0033
36
12
1
39.3701
0.3937
0.0393
0.9144
0.3048
0.0254
1
0.01
0.001
91.44
30.48
2.54
100
1
0.1
914.4
304.8
25.4
1,000
10
1