Διαφάνειες Power Point - Slides Power Point

    Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις από όλα τα μαθήματα.

1-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον -  Γ τάξη Γενικού Λυκείου
2-Τεχνολογία Επικοινωνιών -  Β τάξη Γενικού Λυκείου
3- Πολυμέσα δίκτυα Γ τάξη - Γενικού Λυκείου
4- Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών  - Α,Β,Γ τάξη Γενικού Λυκείου
5- Αυτοματισμός Γραφείου - Α τάξη Ε.Π.Α.Λ.
6- Scratch
7- logo
8- Modellus
9- προγραμματισμός Ρομπότ - Lego
Sample presentation