Project Texel Waterveilig

Welkom op de site Texel Waterveilig. Deze site is het product van een project dat is uitgevoerd door trainees van het Nationaal Watertraineeship in samenwerking met Nelen & Schuurmans en in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

In dit project stonden de volgende twee vragen centraal:

- Hoe kunnen we schade bij een dijkdoorbraak op Texel minimaliseren?

- Hoe kunnen we 3Di inzetten om de Texelaars te betrekken bij de planvorming?

Met deze website willen we de interactieve planvorming met betrekking tot de waterveiligheid op Texel bevorderen. 

De met 3Di uitgevoerde overstomingsberekeningen en de verkende maatregelen zijn gevisualiseerd en opgenomen op bovenstaande kaart. Een beschrijving van de methode, onderzochte scenario's, resultaten, conclusies en aanbevelingen opgenomen op de pagina's te benaderen via de menubalk.


http://www.nelenenschuurmans.nl