การวิจัยทางการศึกษา

 
 ในปัจจุบันคงมีน้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินคำว่า  "การวิจัย"
เพราะทุกวันนี้  ใครจะทำอะไรใหม่ สร้างสิ่งใหม่ นวัตกรรมต่างๆ
ก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการวิจัย จึงจะได้รับการยอมรับ
 
แล้วจริงๆ การวิจัยคืออะไรกัน
วิจัยตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research 
    Re แปลว่า  ซ้ำ  อีกครั้ง
    Search แปลว่า  การค้นคว้า การค้นหา
    รวมๆ แล้ว การวิจัย คือ การค้นคว้าซ้ำ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ ทฤษฎี ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
 
ฟังดูแล้วก็ไม่น่ายาก ที่จะหาคำตอบ ความรู้ให้น่าเชื่อถือ
แต่มันจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างล่ะ
 
เราจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชา การวิจัยทางการศึกษานี้ นะคะ
Ċ
pacharee tew,
Jul 27, 2009, 12:16 AM
Ċ
pacharee tew,
Jul 2, 2009, 8:00 PM
ċ
ตัวอย่างงานวิจัย.zip
(7762k)
pacharee tew,
Nov 25, 2009, 10:50 PM
ċ
ตัวอย่างงานวิจัยการเขียนเรียงความ.rar
(1620k)
pacharee tew,
Feb 13, 2010, 11:43 PM
Ċ
pacharee tew,
Jul 2, 2009, 8:01 PM
Comments