รายชื่อสมุนไพรภายในสวนสมุนไพรวัดคุ้งตะเภา

รายชื่อสมุนไพรภายในสวนสมุนไพรวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์: List of herbs in Wat Khungtaphao Herbal Garden

http://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TIvlSM7jEPI/AAAAAAAAHws/jc69lIVeogg/s1024/DSC03952.JPG
รายชื่อสมุนไพรภายในสวนสมุนไพรวัดคุ้งตะเภา
(สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรวัดคุ้งตะภา)


(สำรวจเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

๑    กฤษณา
๒    ฮ่อสะพายควาย
๓    สาละลังกา*
๔    ลั่นทมดอกขาว
๕    ลั่นทมดอกแดง
๖    มะกา
๗    อบเชยไทย
๘    อบเชยญวน
๙    จันทน์เทศ
๑๐    ต้นจันท์
๑๑    ต้นจันทน์กะพ้อ
๑๒    ต้นจันทร์หอม*
๑๓    ต้นพยูง
๑๔    ตะบองเพชร
๑๕    ใบเสมา
๑๖    มะกล่ำตาหนู
๑๗    ต้นมะกล่ำต้น
๑๘    มะคำตาควาย
๑๙    ตะขบป่า
๒๐    ต้นการบูร
๒๑    ต้นขลู่
๒๒    เหงือกปลาหมอดอกขาว
๒๓    เหงือกปลาหมอตัวเมีย
๒๔    ว่านน้ำ
๒๕    ฝางแดง
๒๖    เทียนบ้าน
๒๗    ต้นแจง
๒๘    สุรามีฤทธิ์
๒๙    ชะเอมไทย
๓๐    ชะเอมเครือ
๓๑    การเวก
๓๒    กระดังงาต้น
๓๓    โคคลาน
๓๔    พญาท้าวเอว
๓๕    ชัยพฤกษ์
๓๖    ราชพฤกษ์
๓๗    กัลปพฤกษ์
๓๘    ต้นอโศก
๓๙    พญาไร้ใบ
๔๐    มะคำดีควาย
๔๑    มะคำไก่
๔๒    สัก
๔๓    พระเจ้าห้าพระองค์
๔๔    เตยหอม
๔๕    เล็บมือนาง
๔๖    กระวาน
๔๗    กระทือ
๔๘    กระชาย
๔๙    กระชายแดง
๕๐    กระชายดำ
๕๑    นมแมว
๕๒    เพกา
๕๓    มะแว้งเครือ
๕๔    มะแว้งต้น
๕๕    เถาค้นแดง
๕๖    มะอึก
๕๗    ลำโพงดอกขาว
๕๘    แคดอกขาว
๕๙    นมหนู
๖๐    มะเฟือง
๖๑    มะดัน
๖๒    มะกรูด
๖๓    มะนาว
๖๔    สมอไทย
๖๕    สมอนั่ง
๖๖    สมอพิเภก
๖๗    กาแฟ
๖๘    มะขามป้อม*
๖๙    มะขามหวาน
๗๐    กันเกรา
๗๑    ไทรย้อย *
๗๒    ต้นโพธิ์*
๗๓    ขนุน
๗๔    ทุเรียน
๗๕    ลางสาด
๗๖    มะม่วง*
๗๗    ชมพู่
๗๘    มะเฟือง
๗๙    สำรอง
๘๐    สีเสียด
๘๑    ไผ่ตัน*
๘๒    ไผ่หวาน
๘๓    ไผ่คาย
๘๔    ไม้ซาง
๘๕    ดีหมี
๘๖    จำปี
๘๗    จำปา
๘๘    ต้นวาสนา
๘๙    มะลิ
๙๐    หอมอินโด
๙๑    แก้ว
๙๒    พุด
๙๓    ต้นราตรี
๙๔    ราชาวดี
๙๕    โมกมัน
๙๖    กำลังหนุมาน
๙๗    พญาเสือโคร่ง
๙๘    หนุมานประสานกาย
๙๙    ส้มป่อย
๑๐๐    ธรณีสาร
๑๐๑    เขยตายแม่ยายชักปรก
๑๐๒    กำแพงเจ็ดชั้น
๑๐๓    เสลดพังพอนตัวเมีย
๑๐๔    เสลดพังพอนตัวผู้
๑๐๕    เพลี้ยฟาน
๑๐๖    เพี้ยฟาน
๑๐๗    ดีปลี
๑๐๘    ว่านหางจรเข้
๑๐๙    พริกไทย
๑๑๐    พิมเสนต้น
๑๑๑    หูเสือ
๑๑๒    ชุมเห็ดเทศ
๑๑๓    ส้มสันดาน
๑๑๔    เนระพูสีไทย
๑๑๕    ส้มแขก
๑๑๖    ส้มซ่า
๑๑๗    เฟื่องฟ้า
๑๑๘    มะสัง
๑๑๙    ฟักอีกา
๑๒๐    ต้นหว้า
๑๒๑    เงาะ
๑๒๒    ต้นบุนนาค
๑๒๓    มะนาวไม่รู้โห่ (หนาวแดง)
๑๒๔    โด่ไม่รู้ล้ม
๑๒๕    ตีนเป็ดเครือ (เถาเอ็นอ่อน)
๑๒๖    สะค้าน
๑๒๗    เสมสาร
๑๒๘    บอระเพ็ด
๑๒๙    ทองพันชั่ง
๑๓๐    เถาวัลย์ด้วน
๑๓๑    ข้าวหลามป่า
๑๓๒    เข็มขาว
๑๓๓    ข่า
๑๓๔    ว่านนางคำ
๑๓๕    เพ็ชรสังฆาต
๑๓๖    กระดาดดำ
๑๓๗    หัวยาข้าวเย็นเหนือ
๑๓๘    ไพล
๑๓๙    หนอนตายอยากต้น
๑๔๐    หนอนตายอยากเครือ
๑๔๑    กระดูกไก่ดำ
๑๔๒    พญายา
๑๔๓    ว่านชักมดลูก
๑๔๔    บอระเพ็ด
๑๔๕    ว่านตะขาบ
๑๔๖    จันทร์ผา
๑๔๗    รางแดง
๑๔๘    ประยงค์
๑๔๙    ปีกไก่ดำ
๑๕๐    ย่านาง
๑๕๑    กะเพราแดง
๑๕๒    ว่านกาบหอย
๑๕๓    อ้อยแดง
๑๕๔    กาหลง
๑๕๕    ตองแตก
๑๕๖    ครอบฟันสี
๑๕๗    ลูกใต้ใบ
๑๕๘    สบู่ส้ม
๑๕๙    เถาวัลย์เปรียง
๑๖๐    ต้นเร่ว
๑๖๑    ชะพลู
๑๖๒    พลู
๑๖๓    แปะตำปึง
๑๖๔    ฮว่านง็อก
๑๖๕   เบญกานี
๑๖๖    ตะลิงปลิง
๑๖๗    มะปราง
๑๖๘    ท้าวยายม่อม
๑๖๙    รัก
๑๗๐    สบู่ดำ


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TdTcUU7JYnI/AAAAAAAAMaI/qLnGr-1J6gY/s512/DSCF7579.jpg
๑๗๑    ว่านสบู่เลือด
๑๗๒    ปอแก่นเทา
๑๗๓    จันทร์ดง
๑๗๔    เจตมูลเพลิง
๑๗๕    หนวดแมว
๑๗๖    ไผ่ร้อยกอ
๑๗๗    เจ็ดช้างสาร
๑๗๘    ว่านใบพาย
๑๗๙    ว่านขุนแผน
๑๘๐    ต้อยติ่ง
๑๘๑    ต้นกระทิง
๑๘๒    สารภี
๑๘๓    ต้นสักขี
๑๘๔    ยี่หุบ
๑๘๕    ชะอม
๑๘๖    กระบือเจ็ดตัว
๑๘๗    บุกเครือ
๑๘๘    อัคคีทวาร
๑๘๙    กำลังวัวเถลิง
๑๙๐    พิลังกาสา
๑๙๑    สลัดได
๑๙๒    กระท้อน
๑๙๓    ยางบ้าน
๑๙๔    ไผ่ข้าวหลาม
๑๙๕    ตาลโตนด*
๑๙๖    ยอบ้าน
๑๙๗    ยอป่า
๑๙๘    มะพลับ*
๑๙๙    ตะโก
๒๐๐    มะตูม*
๒๐๑    อีเหม็น
๒๐๒    ว่านพัดแม่ชี
๒๐๓    จำปีแขก
๒๐๔    ว่านเครือสาวหลง
๒๐๕    เครือเขาหลงตัวผู้
๒๐๖    เครือเขาหลงตัวเมีย
๒๐๗    ประดู่น้ำ
๒๐๘    ทองหลาง
๒๐๙    ต้นถ่อน
๒๑๐    จามจุรี*
๒๑๑    ต้นหวาย
๒๑๒    สาเก
๒๑๓    ฟ้าทลายโจร
๒๑๔    รางจืด
๒๑๕    เปล้าน้อย
๒๑๖    ขมิ้นต้น
๒๑๗    ขมิ้นชัน
๒๑๘    ขมิ้นอ้อย
๒๑๙    ว่านแสงอาทิตย์
๒๒๐    ว่านสี่ทิศ
๒๒๑    ต้นกรรณิการ์*
๒๒๒    ต้นมะค่า
๒๒๓    ต้นสะเดา
๒๒๔    อัญชัญ
๒๒๕    พลับพลึง
๒๒๖    บานบุรี
๒๒๗    เพชรนารายณ์
๒๒๘    สายหยุด
๒๒๙    เอื้องหมายนา
๒๓๐    ชำมะนาด
๒๓๑    สะระแหน่
๒๓๒    กุ่มบก*
๒๓๓    ปาริฉัตร*
๒๓๔    ต้นเกด
๒๓๕    ตะเคียนทอง*
๒๓๖    ตะเคียนเงิน
๒๓๗    ต้นฝ้าย*
๒๓๘    โคนทีสอ
๒๓๙    เอื้องหมายนาด่าง
๒๔๐    ตะแบก
๒๔๑    กาซะลอง
๒๔๒    ทองกวาว*
๒๔๓    ระกำ
๒๔๔    กระพี้เขาควาย
๒๔๕    กาฬพฤกษ์
๒๔๖    ลำดวน
๒๔๗    อินทนิล
๒๔๘    สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
๒๔๙    สัตบรรณ (ตีนเป็ด)*
๒๕๐    มะเกลือ
๒๕๑    คัดเครา
๒๕๒    ต้นนมควาย
๒๕๓    มะเดื่ออุทุมพร*
๒๕๔    มะเดื่อปล้อง
๒๕๕    กระเจี๊ยบแดง
๒๕๖    ผักหวานบ้าน
๒๕๗    ข่อย
๒๕๘    หญ้าปักกิ่ง
๒๕๙    รางจืดต้น
๒๖๐    ต้นพญารากดำ
๒๖๑    ดองดึง
๒๖๒    สลอด
๒๖๓    ส้มกุ้ง
๒๖๔    น้ำนมราชสีห์
๒๖๕    ตะไคร้หอม
๒๖๖    หางไหลแดง
๒๖๗    เจตมูลเพลิงขาว
๒๖๘    เจตมูลเพลิงแดง
๒๖๙    ดอกก้ามปู
๒๗๐    หอมหมื่นลี้
๒๗๑    กุหลาบพ้นปี
๒๗๒    เพชรหึง
๒๗๓    กระแตไต่ไม้
๒๗๔    ข้าวสารเถา
๒๗๕    มณฑารพ (บัวสวรรค์)*
๒๗๖    กะเม็ง
๒๗๗    พุดเศรษฐี
๒๗๘    กระเพราป่า
๒๗๙    เพ็ชรกลับดำ
๒๘๐    เพ็ชรกลับแดง
๒๘๑    เพ็ชรน้อย
๒๘๒    พญากาสัก
๒๘๓    กล้วยร้อยหวี
๒๘๔    กลอย
๒๘๕    ดีค่าง
๒๘๖    กระถินพิมาน
๒๘๗    กระทกรก
๒๘๘    กระทงลาย
๒๘๙    กระพังโหมดตัวเมีย
๒๙๐    กาสามปีก
๒๙๑    กรุงเขมา
๒๙๒    โกฐจุฬาลัมพา
๒๙๓    กำลังช้างเผือก
๒๙๔    ข่าลิง
๒๙๕    ข้าวเย็นเหนือ
๒๙๖    เอปเปิ้ลยาง
๒๙๗    ต้นครอบจักรวาล
๒๙๘    ตรีชวา
๒๙๙    ข่าแห้ง
๓๐๐    กระเช้าสีดา
๓๐๑    ชบา
๓๐๒    ชงโค
๓๐๓    คล้า
๓๐๔    ชะมวง
๓๐๕    คำฝอย
๓๐๖    เจตพังคี
๓๐๗    ชำมะเลียงป่า
๓๐๘    มะรุม
๓๐๙    ฝิ่นต้น
๓๑๐    แฝกหอม
๓๑๑    ไพลดำ
๓๑๒    ว่านเพ็ชรม้า
๓๑๓    สำโรง
๓๑๔    หญ้าดอกขาว
๓๑๕    หญ้าน้ำดับไฟ
๓๑๖    ต้นหมีเหม็น
๓๑๗    หอมปีนัง
๓๑๘    หัสคุณไทย
๓๑๙    หางกระรอก
๓๒๐    อังกาบ
๓๒๑    มะพร้าวน้ำหอม
๓๒๒    มะพร้าวกะทิ
๓๒๓    มะพร้าวไฟ
๓๒๔    มะไฟ
๓๒๕    เปราะหอมขาว
๓๒๖    กุหลาบพันปี
๓๒๗    แก้วเจ้าจอม
๓๒๘    สายหยุด
๓๒๙    พุดตะแคง
๓๓๐    จำปีแขก
๓๓๑    แก้วมุกดา
๓๓๒    หลิวทอง
๓๓๓    รวงผึ้ง
๓๓๔    พุดภูเก็ต
๓๓๕    เศรษฐีสันทราย
๓๓๖    พวงทอง
๓๓๗    หน้าวัวแคระ
๓๓๘    ผกากรอง
๓๓๙    เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
๓๔๐    ชวนชม (เพชรน้ำดำ)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TRjh1M9eQ8I/AAAAAAAAJHY/LE2b2jNZi84/s512/DSCF3558.jpg

๓๔๑    เกล็ดมังกร
๓๔๒    เสนห์จันทร์หอม
๓๔๓    เสนห์จันทร์แดง
๓๔๔    เสนห์จันทร์เขียว
๓๔๕    เสนห์จันทร์ขาว
๓๔๖    เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์
๓๔๗    ว่านเศรษฐีเรือนนอก
๓๔๘    ว่านเศรษฐีเรือนใน
๓๔๙    ว่านไก่ฟ้าพญาลอ
๓๕๐    ว่านกระแจะจันทร์
๓๕๑    ว่านหางช้าง
๓๕๒    ว่านเพชรน้อย
๓๕๓    ว่านนเรศวร
๓๕๔    ว่านเพชรกลับ
๓๕๕    ว่านเพชรหลีก
๓๕๖    ว่านนกคุ้ม
๓๕๗    ว่านมหาปราบ
๓๕๘    จ่าว่าน
๓๕๙   ว่านพญาว่าน
๓๖๐    ว่านมหาจักรพรรดิ
๓๖๑    ว่านมหาหงษ์
๓๖๒    ว่านไพลปลุกเสก (ว่านฤๅษีสร้าง)
๓๖๓    ว่านสาริกาลิ้นทอง
๓๖๔    ว่านกระทู้เจ็ดแบก
๓๖๕    ว่านกลิ้งกลางดง
๓๖๖    ว่านทรหด (ว่านชักมดลูก)
๓๖๗    ว่านห้าร้อยนาง
๓๖๘    ว่านนางล้อม
๓๖๙    ว่านพะตะบะ
๓๗๐    ว่านมหาเมฆ
๓๗๑    ตำแยแมว
๓๗๒    นมตำเรีย
๓๗๓    ลั่นทมแดง
๓๗๔    ลั่นทมขาว
๓๗๕    หูกระจง 
๓๗๖    หม้อข้าวหม้อแกงลิง
๓๗๗    สะเดาอินเดีย*
๓๗๘    บัวหลวง*
๓๗๙    หญ้าแพรก*
๓๘๐    กระเทียมเถา
๓๘๑    แก้วมังกร
๓๘๒    กกลังกา
๓๘๓    กวนอิม
๓๘๔    จั๋งญี่ปุ่น
๓๘๕    เข็มสามสี
๓๘๖    เขียวหมื่นปี
๓๘๗    คล้า
๓๘๘    เงินไหลกองทองไหลมา
๓๘๙    ชวนชม
๓๙๐    เต่าร้าง
๓๙๑    ปาล์มพัด
๓๙๒    กระดาดดำ
๓๙๓    มะลิลา
๓๙๔    มะลิซ้อน
๓๙๕    เศรษฐีเรือนทอง
๓๙๖    สะระแหน่
๓๙๗    กะเพรา
๓๙๘    สัปปะรด
๓๙๙    สัปปะรดสี
๔๐๐    ลั่นทมขาว
๔๐๑    ลิ้นมังกรแคระ
๔๐๒    เล็บครุฑใบกุหลาบ
๔๐๓    ว่านหอมแดง
๔๐๔    ว่านหางนกยูง
๔๐๕    มังกรคาบแก้ว
๔๐๖    มะม่วงน้ำดอกไม้
๔๐๗    มะม่วงสามฤดู
๔๐๘    ว่านมหาหงส์
๔๐๙    เฟิร์นยายแพก
๔๑๐    เฟิร์นใบมะขาม
๔๑๑    เฟิร์นบูรไน
๔๑๒    เฟิร์นบอสตัน
๔๑๓    พุดชมพู
๔๑๔    พุดซ้อน
๔๑๕    พุดจีบ
๔๑๖    พุดน้ำบุศย์
๔๑๗    พุทธรักษา
๔๑๘    พริกขี้หนู
๔๑๙    พลับพลึงขาว
๔๒๐    พลับพลึงดอกแดง
๔๒๑    พลูด่าง
๔๒๒    พลูทอง
๔๒๓    ใบนาก
๔๒๔    นางแย้มจีน
๔๒๕    นางแย้ม
๔๒๖    บัลลังก์ทอง
๔๒๗    บัวดิน
๔๒๘    โป๊ยเซียน 
๔๒๙    เทียนหยดญี่ปุ่น
๔๓๐    ทานตะวัน
๔๓๑    ทองอุไร
๔๓๒    ทองประกายแสด
๔๓๓    ทองดอกบวบ
๔๓๔    แซ่หางม้า
๔๓๕    เข็มเชียงใหม่
๔๓๖    เข็มม่วง
๔๓๗    เข็มหลวง
๔๓๘    เข็มเหลือง
๔๓๙    เขียวหมื่นปี
๔๔๐    ครุฑกระจก
๔๔๑    คล้า
๔๔๒    โกสน
๔๔๓    เข็มขาว
๔๔๔    กาบหอยแครง
๔๔๕    กระแจะต้น
๔๔๖    ต้นพิกุล
๔๔๗    อัญชัน
๔๔๘    กระโดนทุ่ง/ต้นจิก*
๔๔๙    ต้นแก่นจันทร์แดง*
๔๕๐  ฟ้ามุ่ย
๔๕๑  ช้างกระ
๔๕๒  ช้างแดง
๔๕๓  ช้างเผือก
๔๕๔  ช้างลาย
๔๕๕  ไอยเรศ
๔๕๖  พญาฉัททันต์
๔๕๗  เขาแกะ
๔๕๘  ช้างพลาย
๔๕๙  หนวดพราหมณ์
๔๖๐  เข็มขาว
๔๖๑  เขาแพะ
๔๖๒  กุหลาบแดง
๔๖๓  กุหลาบกระเป๋าเปิด
๔๖๔  กุหลาบกระะเป๋าปิด
๔๖๕  สามปอยขุนตาล
๔๖๖  สามปอยนก
๔๖๗  มังกรทอง
๔๖๘  พญาไร้ใบ
๔๖๙  เขากวางอ่อน
๔๗๐  เพชรหึง
๔๗๑  เหลืองจันทบูร
๔๗๒  เอื้องมัจฉาเหลือง
๔๗๓  เอื้องครั่ง
๔๗๔  เอื้องเงิน
๔๗๕  เอื้องคำ
๔๗๖  เอื้องมือชะนี
๔๗๗  เอื้องช้างน้าว
๔๗๗  เอื้องตะขาบ
๔๗๘  เอื้องผึ้ง
๔๗๙  เอื้องสายน้ำผึ้ง
๔๘๐  เอื้องสายล่องแล่ง
๔๘๑  กะเรกะร่อนปากเป็ด
๔๘๒  เอื้องงวงช้าง
๔๘๓  เอื้องดอกมะขาม
๔๘๔  เอื้องพร้าว
๔๘๕  สิงโตก้ามปูแดง
๔๘๖  สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก
๔๘๗  รองเท้านารีเหลืองปราจีน
๔๘๘  ฝิ่นต้น
๔๘๙  กัญชาต้น
๔๙๐  อุตพิด
๔๙๑  ใบยาสูบ

๔๙๒  ปรงภูเขา
๔๙๓  สตาร์แอปเปิ้ล


หมายเหตุ-  รายชื่อต้นไม้ที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ ( * )
   เป็นต้นไม้ในพระพุทธประวัติ
   หรือเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระอดีตพุทธเจ้า

-  รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อสมุนไพรเบื้องต้น
    ไม่ได้นับพืชพรรณอื่น ซึ่งเป็นไม้ประดับ
    ไม้นอก หรือไม้ธรรมดาทั่วไป

-  รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อสำรวจเบื้องต้น
   ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๕๓
   ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน
   บางต้นอาจสูญหายหรือตายไปแล้วได้
   ทำให้ไม่พบระหว่างเส้นทาง
https://lh4.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TdTdvH67FoI/AAAAAAAAMbc/gYzlfAaJtBQ/s512/DSCF7548.jpg


Comments