ΓΛΩΣΣΑ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Προβολή Λήψη
Γνώρισε όλα τα είδη των αντωνυμιών  37k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Μαθαίνω ποια είναι τα άρθρα και εξασκούμαι στη χρήση τους.   26k έκδ. 3 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Εξάσκηση στη χρήση των διαλυτικών  30k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Σε ποιες λέξεις βάζουμε ενωτικό και τι συμβαίνει τότε με τον τόνο...   52k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Μαθαίνω για τα επιρρήματα  41k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Πότε μπαίνει απόστροφος. Τι είναι η έκθλιψη, η αφαίρεση και η αποκοπή.  41k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ć
Προβολή Λήψη
Τα δέκα μέρη του λόγου   20k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Πώς κλίνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε - ος  45k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ć
Προβολή Λήψη
Το ... ουσιαστικόδεντρο! Γνώρισε όλα τα είδη των ουσιαστικών  200k έκδ. 3 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ć
Προβολή Λήψη
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των προθέσεων  57k έκδ. 3 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ć
Προβολή Λήψη
Παρουσίαση όλων των προθέσεων. (Κατάλληλη μορφή για εκτύπωση)   45k έκδ. 4 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Το ρήμα γυρίζω σε όλους τους χρόνους της ενεργητικής φωνής.  49k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Μαθαίνω να κλίνω τα βοηθητικά ρήματα ΕΙΜΑΙ και ΕΧΩ  40k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Πότε η κατάληξη ενός ρήματος γράφεται με -αι και πότε με ε  52k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Πώς κλίνονται στον ενεστώτα τα ρήματα σε -ίζω, στην ενεργητική και στην παθητική φωνή.   32k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Όλα τα είδη των συνδέσμων - ποιοι σύνδεσμοι συνοδεύονται από κόμμα και ποιοι όχι  28k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Σύνθεση λέξεων με πρώτο συνθετικό το συν. Οι αλλαγές του ν ανάλογα με το πώς αρχίζει το β΄ συνθετικό.   29k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
Πότε μπαίνει το τελικό ν και σε ποιες λέξεις  38k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 4:00 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Λήψη
Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου   62k έκδ. 3 7 Μαΐ 2010, 3:49 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Προβολή Λήψη
Παιχνίδια με λέξεις. Ο ζυγός και το ζευγάρι...   134k έκδ. 2 6 Μαΐ 2010, 12:36 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
Κενή φόρμα κλίσης επιθέτων για εκτύπωση  32k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 3:58 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
κενή φόρμα για εκτύπωση  34k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 3:58 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
  20k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 3:58 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
  45k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 3:58 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου
ĉ
Προβολή Λήψη
  44k έκδ. 2 7 Μαΐ 2010, 3:58 μ.μ. Μαρία Λαμπρίδου