BIJLAGE A : INTERNE REGELS VOOR ZEILERS EN SURFERS

 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Art. 1: In dit reglement wordt betrokken:  windsurfen en zeilen.

Art. 2: Surfen/zeilen mag uitsluitend van ten vroegste van zonsopgang tot ten laatste zonsondergang.

Art 2.1: surfen/zeilen mag van zonsopgang tot zonsondergang, wanneer men ten eerste  lid is van VVW Brugge,  en als men ten tweede over het lidmaatschap ALL IN beschikt. Wie niet over het lidmaatschap ALL IN beschikt mag enkel surfen/zeilen tijdens de officiële openingsuren van VVW Brugge.

Art 2.2: Surfen/ zeilen mag van zonsopgang tot zonsondergang buiten de openingsuren van VVW BRUGGE, maar enkel wanneer men met twee  of meer is, dit voor de veiligheid te garanderen van de betrokken op het water. Hierbij wordt bedoel: de één zal naar de ander kijken, en ook omgekeerd. Zo kan ik geval van nood, iemand de hulpdiensten verwittigen, en het slachtoffer helpen tot deze gearriveerd zijn.

Art. 3: Leden dienen de regels van de vereniging te kennen, zich daaraan te houden en verplichten zich nadere instructies/ aanwijzingen van bestuur/ politie / hulpdiensten op te volgen.

Art. 4: Leden dienen tegen wettelijke aansprakelijkheid ter zake van surfen/zeilen verzekerd te zijn.

Art 5: De sectieverantwoordelijken kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

Hoofdstuk II: Gedragsregels

Art. 5: Leden dienen zich te houden aan de regels gesteld in het algemene reglement.

Art. 6.1: Het is uitdrukkelijk verboden om eigen surf/zeilmateriaal of materiaal of faciliteiten van VVW Brugge  te verhuren, onderverhuren of uit te lenen aan niet leden.

Art. 6.2: Het is uitdrukkelijk verboden commerciële activiteiten op of bij de faciliteiten van VVW Brugge  ten uitvoer te brengen, tenzij in overleg met het clubbestuur.

Art. 6.3: Het is uitdrukkelijk verboden de naam van de VVW BRUGGE te gebruiken bij commerciële activiteiten ter zake van het surfen/zeilen, tenzij in het overleg met het clubbestuur.

Art. 6.4: Van de drie bovenstaande verboden kan hetDagelijks Bestuur ontheffing verlenen, incidenteel dan wel ten langste voor de periode tot de eerstvolgende  Raad van Bestuur waar men zich over de ontheffing zal uitspreken.

Art. 6.5: Niet nakoming van de voorgaande leden kan leiden tot sancties zoals vermeld in artikel 24 van het algemeen huishoudelijk  reglement.

Art. 7.1 : Leden dienen hun surfmateriaal zodanig op het droge te leggen dat vrije doorgang voor een ieder, en speciaal voor voertuigen van overheden en hulpdiensten gewaarborgd is. Leden dienen ook de afrit van de rescue boot tot de waterlijn vrij te houden, dan wel op eerste verzoek vrij te maken.

Art 7.2: Leden dienen hun zeilmateriaal zodanig op het droge te leggen dat vrijde doorgang voor een ieder, en speciaal voertuigen van overheden of hulpdiensten gewaarborgd is. Leden dienen ook de afrit van de rescue boot tot de waterlijn vrij te houden, dan wel op eerste verzoek vrij te maken. Ook wanneer men vraagt de boten aan het ponton te verplaatsten moet dit bij de eerste aanmaning gebeuren, zodat de veiligheid van iedereen gerespecteerd wordt.

Art 7.3: Leden dienen hun materiaal bij het opbergen op hun voorziene plaats leggen. Voor de surfers is dit indien een standplaats in de loods, in hun eigen vak. Voor de zeilers is dit hun boot op de botenparking, en hun materiaal in hun eigen kast.

Art. 8: Uitvaren is uitsluitend toegestaan binnen het daartoe afgebakende gebieden.

Art. 9a: De leden dienen de gebruikelijke signalen voor noodgevallen te kennen en op te volgen.

Art. 9b: De leden zijn verplicht desgevraagd assistentie te verlenen bij noodgevallen.

Art. 10: De leden dienen tijdens het watersporten op het domein van VVW Brugge altijd een reddings- of zwemvest(zeilers) of trapeze(surfers) te dragen.  Indien geweigerd wordt deze te dragen kan men hier een sanctie voor krijgen.

Art. 11.1: De surfers/zeilers  dienen op ruime afstand te blijven van zwemmers(IJsberen) alsmede wedstrijden en andere evenementen niet te verstoren of te verhinderen.

Hoofdstuk IV: Slotbepalingen

Art. 12: Deze regels dienen ter bevordering van de veiligheid van leden en bezoekers en ter nakoming van de afspraken met de stad Brugge. De leden wordt verzocht onderling solidair te zijn in de naleving van deze regels.

Art. 13a: Indien een lid de bepalingen van dit reglement overtreedt kan het bestuur een sanctie opleggen als beschreven in Art 24  van het huishoudelijk reglement.