Αρχική     Καλώς Ήλθατε στον ιστότοπο elektro – logika άδειες ηλεκτρολόγων
     Στόχος του ιστότοπου είναι, να αναρτηθεί η εξεταστέα υλη καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων και τα δικαιώματα των κατόχων τους. 
     Επίσης να αναρτηθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τους Ηλεκτρολόγους.
     Ακόμα να αναρτηθούν Τεύχη τα οποία περιλαμβάνουν  την υλη εξετάσεων με  ερωτήσεις  και απαντήσεις  για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολόγων     Περιηγηθείτε να δείτε τον ιστότοπο καλύτερα, πατώντας κάποια από τα πιο πάνω Link
Τεύχη τα οποία περιλαμβάνουν  την ύλη εξετάσεων με  ερωτήσεις  και απαντήσεις  για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολόγων

◘  Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ειδικότητας
◘   Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α ειδικότητας


◘ Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας.

Ερωτήσεις Απαντήσεις  για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας