Άδειες Επαγγελματικές Ηλεκτρολόγων

Στόχος του ιστότοπου είναι, να αναρτηθεί η εξεταστέα υλη καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων και τα δικαιώματα των κατόχων τους.

Επίσης να αναρτηθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τους Ηλεκτρολόγους.

Ακόμα να αναρτηθούν Τεύχη τα οποία περιλαμβάνουν την υλη εξετάσεων με ερωτήσεις και απαντήσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολόγων Περιηγηθείτε να δείτε τον ιστότοπο καλύτερα, πατώντας κάποια από τα πιο πάνω Link

Ερωτήσεις –Απαντήσεις Εξεταστέας Ύλης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

https://www.facebook.com/stelios.antonopopoulos
https://plus.google.com/u/0/+stilianosantonopoulos/posts
https://www.youtube.com/watch?v=NAFuiNdINZQ&feature=plcp&context=C4735e49VDvjVQa1PpcFPqRojjVTNhkVueqi-0sdlU2BRGt8KyK70%3D

Ακολουθείσθε μας

Google Analytics

Επισκέπτες

Σεμινάρια

για την απόκτηση Επαγγελματικών Άδειων Ηλεκτρολόγων Α Ειδικότητας

Επικοινωνήστε μαζί μου

▪ Απλό Ταχυδρομείο: Στυλ. Αντωνόπουλος - Ελευθερίου Βενιζέλου 232, Ηράκλειο Αττικής 14122

▪ Στα Τηλέφωνα: Τηλέφωνο:210 2819870 Κινητό: 6944270567

Απλά κατανοητά και με ακρίβεια

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

Προεδρικό Διάταγμα 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013) Α/Α

Επαγγελματικές Άδειες

1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

2. Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

3 Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας μέχρι 10 kw

4. ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

5. Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 2ης Ομάδας

6. Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 3ης Ομάδας

7. Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 4ης Ομάδας

Αναγγελία Δραστηριότητας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας

Η αίτηση κατατίθεται στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.

2. Κατάθεση 17 ΕΥΡΩ σε λογαριασμό ΠΕ. εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σχολής **

{**Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (Άρθρο 5 ,παρ.1(Ι.α)και Πίνακες Α, Δ του Παραρτήματος Α του Π.Δ.108/2013)

1.ΕΠΑΣ -Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

2. ΕΠΑΛ -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3.ΙΕΚ -Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων -Τεχνικός Ανελκυστήρων

4. Τ.Ε.Λ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

5. Ε.Π.Λ. -Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

6. Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου -Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

7. Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

8. Τ.Ε.Σ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας

Η αίτηση κατατίθεται στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου

διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ) και συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11,Π.Δ.108/2013)

3. Παράβολο 25 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταικών Συστημάτων Μικρής Κλίμακας

Η αίτηση κατατίθεται στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου

διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ) και συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

A. 1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 25 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 40 Ευρώ και 63 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Μετά τις εξετάσεις χορηγείται άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας

B. 1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 24 Ν.4062/2012)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.

Η υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας 1ης Ομάδας Βλέπε

Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας

Ή Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταικών Συστημάτων Μικρής Κλίμακας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ) και συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11,Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 40 Ευρώ και 106 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας 2ης Ομάδας

Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας 1ης Ομάδας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ) και συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11,Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 40 Ευρώ και 117 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Πηγή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ειδικότητας. Βλέπε

◘ Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση Άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Α ειδικότητας Βλέπε

◘ Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας. Βλέπε

◘ Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας

◘ Ερωτήσεις Απαντήσεις για την απόκτηση Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ Ειδικότητας

Συναρμολόγηση Μονοφασικού Πίνακα 5 Γραμμών

Συναρμολόγηση Τριφασικού Πίνακα