Kaarten en kooklessen

Vrijdag 9 oktober 2015
START VAN HET KAARTTORNOOI 
"BOOMKE WIES"
Wiezen voor punten, ieder voor zich.

 Het kaarttornooi gaat door in het KWB chalet op den Berg.
 Elke vrijdagavond ( 12 in ‘t totaal ) om de 14 dagen wordt er gespeeld          tot en met vrijdag 13 maart. We starten om 20 uur stipt.
 Iedere speelavond worden er 2 sessies gespeeld van 20 giften
 De punten van de 12 beste beurten komen in aanmerking voor het  eindklassement. Bij gelijke stand wordt gekeken naar de 13e beste enz..
 Wie minimum 6 avonden is komen spelen, wordt opgenomen in de  eindrangschikking en mag volgens zijn ranking een prijs kiezen uit een  prachtige prijzentafel tijdens de kampioenenviering.
 Elke speelavond zijn er ook nog 2 prijzen per tafel te winnen, de prijs gaat
 naar de  winnaar van elke sessie. 
 De inleg bedraagt per avond 12 €, daarin zijn 4 consumpties begrepen           ( pintje, koffie, soep, spa, frisdrank  )
 
 Op vrijdag 27 maart 2015 wordt de kaartkampioen gevierd met spijs en    drank en worden de prijzen verdeeld. 

OP VRIJDAG GEEN TV, 

MAAR KAARTEN BIJ DE KWB !

Info bij Theo 0472 / 444 331

IEDEREEN IS WELKOM

SPONSORS VAN HET KAARTTORNOOI:

FINASSUR verzekeringen & kredieten
  Moorter 24 te Haacht
Electro ARTOOS TV en hifi
  Beringstraat 3 te Boortmeerbeek
VERHOEVEN SUZY dagbladen, tijdschriften, lotto
  Dorpstraat 6 te Boortmeerbeek
KBC bank en verzekeringen
  Wespelaarsebaan 4 te Boortmeerbeek
Drankhandel SWINNENS
  Rijmenamsesteenweg 165 te Haacht
Garage PATRICK onderhoud en herstellingen alle merken
  Bergstraat 35 te Boortmeerbeek
Banden MICHEL
  Leuvensesteenweg 48 A te Hever
SYMUS GINO brood- & banketbakkerij
  Dorpstraat 10 te Boortmeerbeek
Café DE BRUG bij Kris
  Pontstraat 18 te Boortmeerbeek
Frituur SUZANNE
  Audenhovenlaan te Boortmeerbeek


  KOOKLESSEN   NIEUWE STIJL
vanaf vrijdag 15 januari 
Al meer dan 30 jaar worden de kooklessen nagenoeg volgens hetzelfde stramien gegeven. Jaar na jaar was het een succesformule en daarom werd nooit geraakt aan de manier waarop ze georganiseerd werden. Tijd dus om alles eens grondig te evalueren en enkele verbeteringen aan te brengen die de goede gang van zaken moeten verzekeren. We zijn samen met  onze meesterkok Robert aan tafel gaan zitten en hebben het volgende besloten :

1. De kookcursus bestaat uit 5 gewone kookavonden, deze gaan door telkens op vrijdagavond om 19 uur op 15 en 29 januari, 12 en 26 februari     en 11 maart.

- Het algemeen inschrijvingsgeld voor deze 5 avonden bedraagt voor leden 10 € en 15 € voor niet leden. Dit bedrag dient voor de algemene onkosten : het gebruik van het chalet, gas, elektriciteit, verwarming, water enz..

- Per kookavond wordt een vast budget uitgetrokken van 15 € per persoon voor de aankoop van de ingrediënten van prima kwaliteit waarmee gekookt zal worden.( soep, voorgerecht, hoofdschotel en dessert )

Bij de start van de kooklessen : keuze van betaling 

1. een deelnemer betaalt ineens voor alle lessen = 10 of 15 € + 5 x 15 €   2ofwel 10 of 15 €  + 15 € voor les 1 + 15 € voor de volgende les

Alleen door een beetje discipline en door voorafbetaling kunnen we voorkomen dat de kosten voor de aanwezige deelnemers te hoog oplopen. Het is niet normaal dat de aanwezigen de volledige prijs van de voor die avond aangekochte ingrediënten moeten betalen, omdat er enkelen niet of te laat verwittigen dat ze niet komen. Kan een cursist om een of andere reden niet deelnemen aan een kookavond, moet hij Rik of Robert verwittigen ten laatste op woensdagavond ( vóór de aankoop van de ingrediënten ). Als dit correct gebeurt, krijgt de cursist de 15 €, die hij reeds betaald heeft, terug ofwel wordt ze doorgeschoven naar de volgende les.                                                                          Automatisch zullen ook de porties normaliseren omdat de aankopen kunnen afgestemd worden op het juiste aantal deelnemers per lesavond.

 2. Dranken                                                                                                                       De dranken worden apart verrekend. Iedereen betaalt wat hij heeft                     geconsumeerd. Er zal een lijst liggen van de deelnemers en iedereen                 noteert op de lijst de dranken die hij heeft verbruikt. We hanteren de                   gangbare democratische prijzen van het chalet.

3. Jaarfeest op zaterdag 2 april                                                                                 Deze les is gratis en de koks mogen gratis deelnemen aan het jaarfeest,           hun partners aan de helft van de prijs. ( Vroeger betaalden de partners               de volle pot )

4. Showcooking op zondag 10 april                                                                           De afsluiter van de kooklessen : een feestje waarop de partners worden             uitgenodigd om kennis te maken met de vaardigheden van hun                           kookmannen. Deze les is eveneens gratis. De kostprijs van de                             ingrediënten wordt verdeeld over het aantal deelnemers.

 5. Suggesties                                                                                                                   Suggesties omtrent bepaalde gerechten zijn welkom en er zal in                         de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden. Op de                     kookavonden moet je enkel beschermkledij meebrengen                                     ( bv. een voorschoot )

Inschrijvingen vóór 1 januari 2016 en alle info bij    

Rik Jennes    Voetbalweg 2     Boortmeerbeek

Tel. 015 51 70 89 of via rikjennes@skynet.be

Betaling door overschrijving op rekening van KWB BOORTMEERBEEK

 Iban      BE19 7343 1214 6312     met vermelding "kooklessen" 

We mikken op 16 à 20 kookmannen, ervaring is niet vereist.

Veel kookplezier en smakelijk eten !        Comments