ของหวานขนมไทย

ขนมหวานไทย หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กับข้าว แต่เป็นอาหารที่รับประทานตามหลังของคาว
เช่น ในอาหารมื้อกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นของคาว ผู้รับประทานอาจจะรับประทานทับทิมกรอบเป็นของหวาน เป็นต้นเมื่อบริโภคอาหารมื้อสำคัญๆ
 เช่น มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็นควรบริโภคทั้งของคาวและของหวาน
สิ่งที่ใช้เป็นของหวานอาจเป็นขนมหรือผลไม้ก็ได้นอกจากจะรับประทานขนมหวานหลังของคาว
เราอาจรับประทานขนมหรือขนมหวานในเวลาที่มิได้รับประทานอาหารคาว
  แต่จะรับประทานขนมหรือขนมหวานเป็นของว่าง หรือรับประทานขนมหวานกับเครื่องดื่ม
 
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
 
ซึ่งขนมบางประเภทที่จะแนะนำบางคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อแปลกๆมาบ้างแล้ว
แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักมาทำความรู้จักกับของหวานขนมไทยแสนหอมหวนชวนดมเลยดีกว่า
 
                                                             
                    ขนมน้ำดอกไม้                                                                                                                ขนมบ้าบิ่น
 
                                                                             
                                                                                                                        ขนมถ้วยฟู
 
credit :      http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww523/banjongluk/banjongluk-web1/contents/topic4.htm