Start

På dette site kan du bruge GeoGebra til at:

  • Lære at arbejde med flisemønstre
  • Lave tesseleringer ved at kopiere figurer på forskellige måder
  • Undersøge hvilke regulære polygoner kan lave en tesselering.