Свободната енергия е факт!

 Free Energy-Форумът / Тесла-Капанадзе / Галерия /    Библиотека                                       

  Добре дошли в TEOSFERA BG-Free Energy ! Това е информационен  портал  за  експериментални  и теоретични  изследвания  и  приложения  на алтернативни  технологии:  Свободна  енергия, Електрогравитация,  Антигравитация, Алтернативни  енергоизточници  и  др.  Тук  ще се запознаете с постигнатото по света и това върху което  работим  тук  в  България.  Днес Вие  имате възможност да научите за новите технологии на съвремието променящи бъдещето ни! Днес Вие имате възможност  да  се  Включите  и  да  участвате  заедно  с  нас  в изграждането на едно по-добро бъдеще за нашите наследници и потомци в което всеки от нас и тях ще е енергийно независим , Земята ни ще е чиста и красива, въздухът ни незамърсен а ухаещ, небесата ни сини а човечеството ще достига звездите!

  
   Дарът на духовната сила изхожда от Бога и Божественото начало, и ако концентрираме мислите си върху тази истина, ние ставаме в хармония със тази велика мощ. Моята майка ме научи да търся всички истини в Библията. (Н.Тесла) Възможностите, откриващи се пред съвременните изследвания са толкова   големи,  че  даже  най-сдържаните хора трябва да усетят оптимизъм при поглед в  бъдещето. Съществува   възможност   за получаване на енергия  не само във формата  на  светлина,  но  и  във форма   на  движеща  сила,  и  във всякакви други форми по много по-пряк способ, от средата. Настъпва време когато тази задача ще бъде решена, и идва време , когато някой ще може да произнесе тези думи пред посветена аудитория , и няма да гледат на него като мечтател(фантазьор).  Ние се движим в безграничното пространство с невероятна скорост, всичко около нас се върти, всичко се движи, навсякъде е енергия. Трябва да съществува някакъв способ и възможност , да можем да се възползваме от тази енергия по много по непосредствен начин. И когато, накрая , от пространствената среда ще бъде получавана светлина, когато ще бъде получавана енергия, когато хората ще получават всяка форма на енергия  без особени усилия от неизчерпаемият вечно съществуващ източник, човечеството ще тръгне напред с гигантски крачки. Една единствена мисъл за тези чудесни възможности вълнува нашите умове, укрепва надеждите ни и напълва сърцата ни с велика радост!

                                                                                          Никола Тесла


СВОБОДНАТА  ЕНЕРГИЯ Е ФАКТ! И НИЕ ГО ПРИЕМАМЕ!

Подстраници (22): Преглед на всички