Naše filozofie

Smyslem naší každodenní práce je vytvářet trvalé hodnoty. Baví mně to, jak pod mýma rukama vyrůstají některé věci, které mně i vás přežijí. Baví mně vymýšlet, počítat a navrhovat projekty,  na kterých naší prací zanecháváme svůj podpis. Baví mě pracovat se dřevem, které je mi bližší než jakýkoliv jiný materiál. Baví mně dávat nový život výrobkům, které už mnoho let přede mnou vyrobil někdo jiný. Ten, kdo mně zná, ví  že tato slova myslím vážně. Na každý náš výrobek nehledím jen jako na prostředek k získání peněz , ale v prvé řadě jako na hodnotu,  která má bezchybně sloužit těm, pro které ji děláme.  Naše životní filozofie vychází především z poctivého přístupu k zákazníkovi a  k vytvářenému dílu.  Těší mně , když se po čase setkám se svými zákazníky a oni jsou spokojeni. Vždy se zajímám jestli vše funguje tak jak má a jestli se něco nedalo udělat ještě lépe. Učím se celý život a je pro mně důležité udržovat krok s moderní dobou a moderními materiály i když mám o hodně blíž k historii.  Mám rád když i dnes vznikají díla, která lidem budou sloužit celé generace a která  ty pozdější generace budou obdivovat. Nezavrhuji ale ani staré postupy, když vím, že jsou lepší než ty, které sebou nese dnešní uspěchaná doba. Tak taky snadno poznáte naše dílo, když například na pozednici moderního domu uvidíte šikmočelný plát jako vystřižený z doby před sto lety,  který svou pevností o hodně překonává ty dnešní jednoduché. Mohl bych ještě dlouho mluvit o naší práci, protože je mým koníčkem, ale k tomu tyto stránky nemají sloužit. Těmito stránkami jsem vám chtěl představit naši  firmu a náš vztah k práci. K práci, která mně i mým zaměstnancům nejen přináší obživu ale hlavně radost.


                                             

Comments