1.Territori i Població de les Illes Balears

Amb aquesta unitat didàctica treballarem els noms dels municipis i localitats més importants de les Illes Balears i, en concret, de les Illes Pitiüses.
 
 

Introducció al tema

 
Què heu fet el cap de setmana?
 
Heu visitat alguns pobles d'Eivissa o
 
Formentera?
 
Anotam tots els noms a la pissarra
 
interactiva.
 
 
 

 

 

Illes Balears

Comments