Науково-методична робота

ПРОГРАМА  НАУКОВОГО  ПРОЕКТУ
"Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості"

    І ЕТАП:  ПІДГОТОВЧИЙ  (2010 - 2011 р.р.)
 • Конкретизація проблеми на рівні навчального закладу;
 • Теоретичне осмислення та обгрунтування проблеми;
 • Формування позитивної мотивації педагогів до роботи над проблемою;
 • Визначення основних показників для системного відстеження;
 • Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою (анкетування, тестування);
 • Створення "Банку інформації"
    ІІ ЕТАП: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОДЕЛЮЮЧИЙ  (2011 - 2012 р.р.)
 • Здійснення пошуку організаційно-педагогічних умов підтримки педагогічних ініціатив, шляхи удосконалення професійної діяльності вчителів;
 • Визначення та обгрунтування науково-методичного супроводження креативної роботи вчителя;
 • Створення системи дослідження особистісно-професійного зростання педагогів та їх участі у впровадженні кре6ативних форм та методів навчання;
 • Розроблення та впровадження креативних  технологій, проектів і програм.

    ІІІ ЕТАП:СИСТЕМНО УТВОРЮЮЧИЙ  (2012-2013 р.р)
 • Проведення порівняльного аналізу даних вхідної, поточної та підсумкової  діагностики ефективності системи  особистісно - професійного  становлення  вчителя  відповідно результатів впровадження креативних методів, технологій навчання;
 • Виявлення  взаємозалежності  між результативністю інноваційної діяльності сучасного вчителя та розвитком освітнього середовища навчального закладу;
 • Підготовка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження креативних форм та методів навчання.

   ІУ ЕТАП: КОРИГУЮЧИЙ  (2013-2014 р.р.)

 • Кількісний і якісний аналіз, системне оцінювання ефективності впровадження системи креативних технологій навчання;

 • Визначення характерологічних  особливостей динаміки змін інноваційного середовища навчального закладу з огляду  на ефективність процесів  становлення сучасного вчителя та його вплив на розвиток школи;
 • Систематизація та оформлення матеріалів роботи педагогічного колективу над проектом у вигляді: методичних бюлетенів, методичних рекомендацій тощо; Популяризація результатів проведеної роботи над проектом. 
       У ЕТАП: ПІДСУМКОВИЙ  (2014-2015 р.р.)
 •  Розроблення та апробація  системи креативної освіти в умовах сучасного навчального закладу;
 • Пропагування педагогічних знань і досвіду з проблеми «Креативна освіта  для розвитку інноваційної особистості».

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА

ДИНАМІЧНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ГРУПИ.

СТРУКТУРА ДОПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ КЗО «ТЕРНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»


Середня освіта

Отправлено 12 сент. 2014 г., 7:48 пользователем Тернівський Ліцей   [ обновлено 12 сент. 2014 г., 8:25 ]


Науково-методична робота

Отправлено 21 окт. 2009 г., 8:58 пользователем Вадим ARES   [ обновлено 28 янв. 2011 г., 14:07 ]


1-2 of 2