Konvekční proudění (♣♣)

EN convection

Proudění natavené horninové hmoty v rámci vnějšího jádra a pláště Země. Výstupné a sestupné proudy taveniny jsou generovány rozdíly teplot, hustoty a působením tíhové síly zemského tělesa.


Konvekční proudění je hnací silou kontinentálního driftu, neboli pohybu litosférických desek nad vrstvou plastické astenosféry. Výstupné proudy roztaveného materiálu jsou asociovány s oblastmi divergentních rozhraní a horkých skvrn, sestupné naopak se zóny konvergence. V planetárním měřítku představuje konvekční proudění uzavřený cyklus výměny energie a recyklace hornin zemského tělesa.


Kapitoly ke studiu

>> Základní pojmy