Khatam Terjemahan

                                                                      [Previous] [Next] [Home]

[10] YUNUS, dari surah 91~100; 

91. “Apakah sekarang engkau mahu beriman, pada hal sesungguhnya engkau telah derhaka dahulu, dan adalah engkau dari golongan orang-orang yang berbuat bincana?”

92. “Maka pada hari ini, kami selamatkan kamu dengan badan mu untuk jadi tanda bagi orang yang dibelakang mu”, tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami.

93. Dan sesungguhnya kami telah tempatkan bani Isreal ditempat yang patut dan kami telah kurniakan mereka beberapa barang baik, maka tidaklah mereka berselisihan, sehingga datang kepada mereka pengetahuan,  sesungguhnya Tuhan mu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka selisihkan.

94. Maka jika engkau didalam syak tentang apa yang kami turunkan kepada mu, tanyalah orang-orang yang membaca kitab agama sebelum mu, sesungguhnya telah datang kepada mu kebenaran dari Tuhan mu,  oleh kerana itu, janganlah engkau jadi dari golongan mereka yang ragu-ragu.

95. Dan janganlah engkau termasuk golongan yang dustakan ayat-ayat Allah, kerana nanti engkau jadi dari orang-orang yang rugi.

96. Sesungguhnya orang-orang yang telah jatuh atasnya putusan Tuhan mu itu, tidak akan beriman.

97. Walau pun datang kepada mereka tiap-tiap, tanda sehingga mereka lihat azab yang pedih.

98. Maka bukankah tidak ada penduduk satu negeri  beriman lalu iman nya itu memberi manfaat kepadanya, melainkan kaum Yunus ?  tetakala mereka beriman, kami  angkat dari mereka azab kehinaan dipenghidupan dunia dan kami senangkan mereka sampai satu masa.

99. Dan jika dikehendaki olah Tuhan mu, tentu beriman semua manusia yang ada dibumi, lantaran itu patutkah engkau hendak paksa manusia sampai mereka jadi mukmin ?

100. Dan tidaklah  seseorang akan beriman, melainkan dengan izin Allah, dan ia adakan seksaan atas mereka yang tidak mahu fikirkan.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/341991089199348/doc/406266096105180

Following Twitter,
[]


.
Comments