Isten hozott, Isten hozzon Avilai Szent Teréz Belső várkastélyában

Képzeljük el, hogy a bensőnkben egy mesésen gazdag palota áll, aranyból és drágakövekből építve, egyszóval méltó lakás az Úr számára. Azután fontoljátok meg, hogy ennek a palotának a díszítése a ti dolgotok, ami tényleg úgy is van.
 


Egy utazás előtt áll, aki úgy dönt, hogy felszáll erre a hajóra, vagyis belép ide. De nemcsak belép, hanem továbbmegy, végigmegy ezen az úton. Sokan megpróbálták, Isten kegyelmén és rajtunk múlik meddig jutunk. 
Avilai Teréz ellátott bennünket olyan útravalóval, amely kitart addig, hogy beérjünk a Célba. 

"Amikor Avilai Szent Teréz írásait olvassuk az imáról, akkor nemcsak az imamódokat talnulmányozzuk, hanem mintegy megéljük az ő erős vágyódását is az Istennel való mélyebb egységre." 


Mielőtt belépünk a kapun, vegyük magunkhoz az útravalót, amely nem más, mint felkészülés az útra. Avilai Szent Teréz Önéletrajza. Mert aki enélkül indul el, hamar elfáradhat.Ne sajnáljuk az időt az utazásra való előkészületre!
A lelki várkastély belsejébe csak egy kapu vezet, s ez az imádság és az elmélkedés.

Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között. Az elvek azok, amelyeket meg kell tanulnunk Teréztől, mindenekelőtt azt, hogy a nyugalmi imától kezdve a misztikus életnek olyan jelenségeivel állunk szemben, amelyek teljességgel Isten szuverén tetszésétől függnek, tehát elhibázzuk célunkat, amennyiben azokat mesterségesen akarjuk előállítani valamely technika segítségével."
 

A csendbe lépő ember önmaga felé indul, önmagát keresi, miközben a csendlabirintus benne tárul fel, saját belső várkastélyában.

 
 

 
"Istennek azt a látogatását, amit belénk öntött szemlélődésnek nevezünk, Avilai Szent Teréz írta le legérthetőbben,....

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy Isten kincstárának végtelen gazdagságát egyetlen lélek kimeríteni nem képes, márpedig Teréz, amikor „a lélek” kifejezést használja, mindig saját lelkéről, saját tapasztalatairól beszél, hiszen mások bőrébe ő se tud belebújni. Ebből következik, hogy mi se próbáljunk az ő bőrébe bújni, vagyis ne várjuk azt, hogy a mi lelki életünkben pontosan ugyanazok a jelenségek ismétlődjenek, amelyek nála előfordultak. Ez szerénytelenség is volna, hiszen Teréz az Egyház legnagyobb szentjeinek egyike, akit Isten különös feladatra választott ki: a Kármel megreformálására és az imádság újra felfedezésére.


 

Az Úr nem vezet mindenkit egyazon úton.... Habár ebben a házban mindenki imádságos életet él, abból legkevésbé sem következik, hogy mindenki szemlélődő. Ez lehetetlen volna, s ez a gondolat szolgáljon vigasztalásul annak, aki nem volna az. A szemlélődés Istennek rendkívüli ajándéka, amely az üdvösséghez egyáltalán nem szükséges ... az Úr nem kívánja azt tőlünk ... Az Úr ugyanis erős léleknek tekinti, mint olyant vezeti, s majd egyszerre adja meg neki odaát azt, amit idelent meg sem ízlelt (Tökéletesség útja XVII,2).
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza."
 
Avilai Nagy Szent Teréz
 
 
 
HolyCardofStTeresaofAvilagiventoStT.jpg Holy card of St Teresa of Avila given to St Therese of Lisieux France by Father Reverony on the occasion of St Therese's profession image by holymusic55
----------------------------------------------------------------------------------
 

Avilai Nagy Szent Teréz

A kasztiliai Avilában születik jómódú nemesi-kereskedő családban 1515. március 28.-án.

Negyven éves koráig - az általánosan elfogadott - kényelmes, nem túl szigorú regula szerint él, mely lassan kétségekkel tölti el: nem válaszol megfelelő módon Isten irgalmas szeretetére.

Egy a szenvedő Krisztust ábrázoló kép hatására mélyen megérti, megtapasztalja: mennyire szeret engem az Isten. S már kérdezi is magától: mi lehet az én válaszom erre a szeretetre? "A tőlem telhető legnagyobb tökéletességgel megélni szerzetesi hivatásomat", ez egyre tudatosabb lelkiéletet, egyre mélyebb imádságot, egyre bensőségesebb barátságot jelent Jézus Krisztussal. Ezt a felismerését szeretné megosztani másokkal is egyben válaszolva korának problémáira is - megalapítva az első reformált, tapasztalatai szerint élő, női kármelita zárdát, mely élete további részében tizenhét női és - Keresztes Szent János hűséges munkatársa segítségével - tizenöt férfi sarutlan kolostor alapításával folytatódik. Ezt a mély istentapasztalatát adják tovább írásai is, mely a keresztény lelki irodalom gyöngyszemei, mint például:

Önéletrajza,

A Tökéletesség útja, a

Belső várkastély,

az Alapítások könyve.

1582. október 4.-én halt meg. Negyven év múlva szentté avatták, 1970 óta pedig egyházdoktor. Szeretetben fölemésztődőtt életének emléke a teljesen épen megmaradt szíve, amelyet Alba de Tormes-ben tisztelnek.


A hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át Teréz szívét (transverberatio). Ezt a jelenetet örökíti meg Bernini híres szobra a római S. Maria Vittoria-templomban.

 


Kép: Bernini híres szobra a római S. Maria Vittoria-templomban. 


 
 
Áldás, békesség, szeretet!

 

Mi az a várkastély?

Képzeljük a dolgot úgy, mintha a mi lelkünk egy gyönyörű várkastély volna, egy darab gyémántból, vagy ragyogó kristályból, faragva, benne pedig sok lakás, mint ahogy az égben is sok van. Ebben a várkastélyban nagyon sok lakás van, fölül, alul, oldalt és középen, a legközepén azonban van egy, amely fontosabb valamennyinél, mert benne folynak a legbizalmasabb beszélgetések Isten és a lélek között. Itt lakik a király. Ezt a többi lakás úgy veszi körül, mint ahogy a pálma-rügyben a levelek borítják egymást; szóval vannak lakások körülötte, fölötte, alatta, stb. Valamennyi részét pedig besugározza a nap, mely a belső várkastély közepén lakik. E hasonlat segélyével talán sikerül megértetni, hogy milyen fokozati különbségek vannak az Istentől kapott kegyelmek között. Ezeket a kegyelmeket kevesen kapják meg. Isten csak azokat dédelgeti, akik nem szabnak határt az Ő mindenhatóságának. A lelki várkastély belsejébe csak egy kapu vezet, s ez az imádság és az elmélkedés.

 

Tapasztalataink, kérdéseink megosztására várunk a Teréz Imaszoba-ban!

 

Katt a fenti piros szövegre! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

 

 

 

 
Katt a fenti piros szövegre! 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 
Lelked fénye attól is függ, hogy mennyit engedsz be a szeretetből szíved kapuján.
 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Szent Teréz Imája:
Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a Szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a Tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a
hála és a Szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké.

„Elszánt akaratom van, hogy nem bántom meg Istent semmilyen bûnnel … megvan bennem a szegénység iránti szeretet … olyanoknak örülök, akik elôrehaladtak a tökéletességben, ilyenekkel szeretnék barátkozni… bárcsak találnék olyanokat, akik félelemnélküliségre bíztatnak… bízzam magam teljesen Istenre … az Istenre hagyatkozás nem tétlenséget jelent … híúság, amennyire én meg tudom ítélni, nincs bennem… soha nem akadok fenn mások hibáin… gondolataim állandóan Istenre irányulnak… szentáldozáskor visszanyerem testi egészségemet… Isten kegyelmeinek hatására gyökeresen megváltoztam … csakis az Úr dicsôségére törekszem…”

Avilai Nagy Szent Teréz
Aloldalak (1): Imádkozás gyakorlása
ĉ
Németh Jenőné,
2010. máj. 13. 7:13
Comments