FG a Hg mapovanie-2‎ > ‎Zastávky‎ > ‎

1.deň

Fotogaléria z miest ktorými sme prechádzali

Levoča

Sabinov vretenovité námestie

Solivary Prešov


Stavba dialnica Levoča


 
Stručná charakteristika obcí, cez ktoré sme prechádzali počas 1. dňa:


Rozloha mesta Ružomberok  predstavuje 126,72km2 . Jej nadmorská výška je 494 metrov.

Prvá písomná zmienka o meste  pochádza z r. 1233. Žije tu 28 364 obyvateľov.

Súradnice mesta sú: 49°04′43″S 19°18′30″V.

 

Rozloha obce Mengusovce predstavuje 8,94km2. Jej nadmorská výška je 825 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1398. Žije tu 28 365 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°04′00″S 20°08′00″V.

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky obce sú považované: Evanjelický kostol najsvätejšej Trojice a zvonica, Katolícky kostol sv. Tomáša a Modlitebňa babtistov.

 

Rozloha obce Spišský Štvrtok predstavuje 14,24km2. Jej nadmorská výška je 560 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263. Žije tu 2 441 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′07″S 20°28′04″V.

Najznámejsšie pamiatky obce sú napríklad kostol sv. Ladislava a kláštor ktorý je ranobarokový.

 

Rozloha mesta Levoča prestavuje 114,77km2. Jej nadmorská výška je 570 metrov.

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1249. Žije tu 14 796 obyvateľov.

Súradnice mesta sú: 14 796   49°01′16″S 20°35′28″V.

Od roku 2009 je mesto zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete.

 

Rozloha obce Spišský Hrhov predstavuje 12,21 km2. Jej nadmorská výška je 475 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. Žije tu 1243 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′09″S 20°38′24″V.

Najznámejšie pamiatky tejto obce sú napríklad Kostol sv. Šimona a Júdu, kamenný most, neobarokový kaštieľ, park a Kaplnka sv. Anny.

 

Rozloha obce Klčov predstavuje 7,34 km2. Jej nadmorská výška je 495 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1258. Žije tu 612 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′12″S 20°40′09″V.

Obec má bohatú históriu s rôznymi archeologickými nálezmi. Medzi najznámejšie historické pamiatky obce patrí napríklad Katolícky kostol narodenia Panny Márie a taktiež aj vozáreň, ktorá je najstaršia murovaná stavba z roku 1723.

 

Rozloha obce Nemešany predstavuje 4,01 km2. Jej nadmorská výška je 462 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1570. Žije tu 393 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′13″S 20°41′02″V.

 

Rozloha obce Fričovce predstavuje 5,58 km2. Jej nadmorská výška je 452 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320. Žije tu 1092 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′59″S 20°57′57″V.

Najznámejšou pamiatkou obce je renesančný kaštieľ z rokov 1623-1630, obdĺžnikového pôdorysu s priľahlým parkom, typický predstaviteľ východoslovenskej renesancie.

 

 

Rozloha obce Šindliar  predstavuje 11,32 km2. Jej nadmorská výška je 493 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1331. Žije tu 545 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°02′19″S 20°56′32″V.

 

 

Rozloha obce Lipovce predstavuje 22,37 km2. Jej nadmorská výška je 587 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320. Žije tu 520 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°03′22″S 20°57′09″V.

Vokolí obce sú známe napríklad prírodná rezervácia Kamenná baba a svetoznámy prameň minerálnej vody Salvator. S krásou bizarných útvarov skál rezervácie rovnako súperí i vegetácia s množstvom vzácnych druhov zákonom chránených rastlín.

 

Rozloha obce Hendríchovce predstavuje 4,22 km2. Jej nadmorská výška je 420 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320. Žije tu 235 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°01′12″S 21°00′00″V.

 

Rozloha obce Bertotovce predstavuje 8,49 km2. Jej nadmorská výška je 408 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320. Žije tu 485 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°01′25″S 21°01′19″V.

Najznámejšia pamiatka obce je kaplnku Jána Nepomuckého.

 

 Rozloha obce Chminianska Nová Ves predstavuje 10,58 km2. Jej nadmorská výška je 423 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248. Žije tu 1 243 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′14″S 21°04′53″V.

 

Rozloha obce Svinia predstavuje 14,73 km2. Jej nadmorská výška je 361 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1249. Žije tu 1 799 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′36″S 21°07′32″V.

Vo Svinej bol postavený gotický kostol zasvätený Panne Márii v roku 1274. Zaujímavosťou je, že stojí na mieste zaniknutého hradu. Nachádza sa tu aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého    i dva kaštiele rodu Sinayei – Merše. Prvý slúži ako škola. V druhom je dnes múzeum poľnohospodárskych náradí a strojov.

 

Rozloha obce Malý Šariš predstavuje 8,64 km2. Jej nadmorská výška je 295 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1497. Žije tu 1 497 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°00′27″S 21°10′43″V.

 

Rozloha mesta Veľý Šariš predstavuje 25,73 km2. Jeho nadmorská výška je 269 metrov. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1217. Žije tu 5 404 obyvateľov.

Súradnice mesta sú: 49°02′18″S 21°11′30″V.

Vo Veľkom Šariši sa nachádza Mľinska džurka - historický parný rušeň umiestnený na podstavci vedľa železničnej stanice. Ide pravdepodobne o najstarší parný rušeň s normálnym rozchodom (1435 mm) na Slovensku.

 

Rozloha obce Šarišské Michaľany predstavuje 9,33 km2. Jej nadmorská výška je 313 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248. Žije tu 2 854 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°03′00″S 21°08′00″V.

V okolí obce sú archeologické lokality Fedelemka a Nad Imunou. Nálezy z lokalít sú v múzeu v Prešove, v Umeleckohistorickom múzeu vo Viedni a v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. Taktiež sa v obci nachádza aj renesančný kaštieľ s barokovou kaplnkou, kostol sv. Michala.

 

Rozloha mesta Sabinov predstavuje 23,39 km2. Jeho nadmorská výška je 320 metrov. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1248. Žije tu 12 715 obyvateľov.

Súradnice mesta sú: 49°06′22″S 21°05′08″V.

Medzi najznámejšie pamiatky mesta patra napríklad rímskokatolícky kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, gréckokatolícky chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho, renesančná zvonica, renesančno-barokové lýceum a zvyšky hradieb z 15.storočia.

 

Rozloha obce Drienica predstavuje 10,22 km2. Jej nadmorská výška je 473 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1343. Žije tu 714 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 49°08′00″S 21°07′00″V.

V severnej časti obce Drienica sa nachádza rekreačná oblasť s rekreačnými a športovými zariadeniami. Najvýznamnejšími a turisticky najnavštevovanejšie z nich sú lyžiarske svahy s vlekmi.

 

Rozloha mesta Prešov predstavuje 70,43 km2. Jeho nadmorská výška je 296 metrov. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1247. Žije tu 91 638 obyvateľov.

Súradnice mesta sú: 49°00′00″S 21°14′00″V.

Prešov je veľmi bohatý na  historické pamiatky, ktoré sú sústredené v historickom jadre mesta s charakteristickým šošovkovitým námestím. Medzi ne patrí napríklad Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, ortodoxná synagóga, mestská radnica, Rákocziho palác, Palác Klobušickovcov, Neptúnova fontána, mestské hradby a iné.

 

Rozloha obce Vajkovce predstavuje 3,89 km2. Jej nadmorská výška je 209 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1630. Žije tu 614 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 48°47′01″S 21°19′16″V.

 

Rozloha obce Rozhanovce predstavuje 22,21 km2. Jej nadmorská výška je 215 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1270. Žije tu 2 284 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 48°45′00″S 21°21′00″V.

V chotári obce Rozhanovce sa odohrala slávna bitka medzi Omodejovcami a Karolom Robertom. V obci je rímskokatolícky barokový kostol.

 

Rozloha obce Košické Oľšany  predstavuje 8,67 km2. Jej nadmorská výška je 202 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1211. Žije tu 1 211 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 48°44′01″S 21°20′45″V.


Rozloha obce Bidovce predstavuje 9,81 km2. Jej nadmorská výška je 249 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1374. Žije tu 1 374 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 48°44′11″S 21°26′14″V.


Rozloha obce Herľany predstavuje 9,91 km2. Jej nadmorská výška je 365 metrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1487. Žije tu 295 obyvateľov.

Súradnice obce sú: 48°47′00″S 21°29′00″V.

Herľany sú známe svojím gejzírom, ktorý v súčasnosti strieka do výšky 7 - 15 m. Je to jediný studený gejzír v Európe.

                                                                                                                                                                                (Autorky charakteristík obcí: Lipkošová, Gmitterová)


Chránené územia prírody :

 

Levoča

 

Levoča je mesto na severovýchodnom Slovensku, ležiace v Prešovskom kraji. Od roku 2009 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Levoča so svojím historickým jadrom predstavuje unikátny komplex architektonických pamiatok gotiky a renesancie zoskupených na najväčšom stredovekom námestí v Európe. Centrum obohnané 2,5 km dlhými mestskými hradbami, so zachovalými meštianskymi domami i verejnými budovami si do súčasnosti zachovalo stredoveký ráz. Najvýznamnejšia pamiatka je Chrám svätého Jakuba, unikátna gotická sakrálna stavba zo 14. storočia s jedinečnou výzdobou a najvyšším gotickým oltárom na svete (výška 18,62 metra) od Majstra Pavla z Levoče. Je to národná kultúrna pamiatka. Medzi ďalšie pamiatky patrí Radnica, pochádzajúca z 15. - 17. storočia, Evanjelický kostol z prvej polovice 19. Storočia, Thurzov dom, renesančná stavba s nádhernou novorenesančnou sgrafitovou výzdobou, Klietka hanby (pranier) zo 16. storočia a viacero meštianskych domov a verejných budov (napr. Župný dom).

 

Lipovce

 

Neďaleko obce sa nachádza Prírodná rezervácia Salvátorské lúky a Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba. Prírodná rezervácia Salvátorské lúky má výmeru 26 765 m2 a bola vyhlásená v roku 1980. PR je vyhlásená na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Je to jedno z 2 nálezísk jazyčníka sibírskeho (Lingularia sibirica) v SR okrem údolia Hnilca v Slovenskom raji. Národná prírodná rezervácia Kamenná baba sa nachádza na úpätí pohoria Branisko, neďaleko obce Lipovce. Územie o rozlohe takmer 340ha bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1964. Prevýšenie územia rezervácie dosahuje 450m, pričom jej najvyšší bod leží v nadmorskej výške 995m. Akousi centrálnou osou rezervácie je Lačnovský kaňon, cez ktorý preteká Lačnovský potok. Dĺžka kaňonu je približne 2km. Cesta cez kaňon od jeho ústia pri Lipovciach až do Lačnova je vyznačená červenou turistickou značkou. Približne v polovici kaňonu sa nachádza začína žltá turistická značka, ktorá vyznačuje odbočku z kaňonu ku Vrátnici - veľkému bralu, stojacemu povyše potoka na juhozápadnej strane kaňonu s veľkým otvorom pripomínajúcim bránu. Samotný Lačnovský kaňon lemujú pozoruhodné kamenné útary - dolomity. Predovšetkým je to Kamenná baba - skalnatý útvar pripomínajúci ženu. Potom je to tzv. Komín a už spomnutá Vrátnica. Na niektorých miestach v kaňone sa nachádzajú rebríky, ktoré uľahčujú turistom zdolávať prevýšenia. Lačnovský potok nepreteká celým kaňonom po povrchu. Sú miesta, keď jeho koryto vedie pod povrchom. Voda potoka je čistá, na niektorých miestach najmä v južnej časti pri Lipovciach jej tok pripomína čisté tatranské potoky. Územie rezervácie je z viac ako 90% zalesnené a nachádza sa na ňom viacero menších a väčších jaskýň. Najznámejšou z nich je jaskyňa ZLÁ DIERA, ktorá je sprístupnená verejnosti. Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - NATURA 2000. Na jej území bolo zaznamenaných 10 biotopov, 2 rastlinných a 3 živočíšnych druhov. Stretnúť by ste tam mali napríklad orla skalného, bociana čierneho, či výra skalného.

 

Veľký Šariš

 

V katastrálnom území Veľkého Šariša sa nachádza Národná prírodná rezervácia Šarišský hradný vrch. Bola vyhlásená v roku 1964. Národnú prírodnú rezerváciu tvoria lesy na hradnom vrchu. Šarišský hradný vrch sa vypína nad mestom Veľký Šariš ako samostatný sopečný kužeľ, ktorý vznikol počas vulkanickej činnosti v treťohorách. Vďaka svojej výhodnej polohe bol veľmi skoro osídlený. Našli sa tu stopy po pravekých lovcoch mamutov i po Slovanoch. Stredoveký feudálny hrad tu bol postavený na prelome 12. a 13. storočia. Na strmých severných svahoch šarišského hradného vrchu nájdeme chladnomilnejšie bukové a sutinové lesy. Južné svahy sú porastené teplomilnejším bukovo-dubovým lesom s javorom mliečnym, hrabom a lipou. Nájdeme tu aj chránené rastliny: veternica lesná (Anemone sylvestris), kosatec trávolistý (Iris graminea), zimozeleň menšia (Vinca minor). Zo živočíchov tu žije napríklad rosnička zelená (Hyla arborea), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), myšiak lesný (Buteo buteo) a sokol myšiar (Falco tinunculus). Z okolia sem zaletuje aj orol krikľavý (Aquila pomarina) a vzácna sova dlhochvostá (Strix uralensis).

 

 Herľany

 

Nachádza sa tu Herliansky gejzír. Je to vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. Momentálne je okrem neho aktívny ešte studený gejzír v nemeckom Andernachu a ďalšie podobné gejzíry sú na Islande. Gejzír bol v roku 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku. A od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO. Erupcie gejzíru spôsobuje oxid uhličitý, vystupujúci z podložia pozdĺž tektonických zlomov. Gejzír samovoľne strieka do výšky 7-15 metrov s periódou 32-40 hodín, erupcia trvá približne 25 minút. Bol aktivovaný umelo vrtom hlbokým 404,5 metra. Teplota vystrekovanej vody je 14-18°C a voda je silne mineralizovaná. Priemerná výdatnosť je 25-30 litrov vody za sekundu. V súčasnosti postupne stráca na sile a čas medzi erupciami sa predlžuje. NPP je vyhlásená na ochranu hydrologického objektu - vrtu s jedinečným mechanizmom pseudogejzírových erupcií. Je to prírodný mechanizmus uvedený do činnosti technickým zásahom človeka. Dokumentuje prírodné pomery územia i jeho geologickú stavbu.

 

(Autor:  Andrej Spišiak)