FG a Hg mapovanie-2‎ > ‎Zastávky‎ > ‎

6. deň

Opúšťame mesto Rožňava. Keď už ho spomíname, povedzme si o ňom aspoň niektoré základné informácie - jeho kataster má rozlohu 45 km2. Počet obyvateľov tohto mesta je približne 20 000, z toho 70 % tvoria obyvatelia slovenskej národnosti. Mesto má štvorcové námestie - Námestie baníkov. Aj z tohto je možné dedukovať, že ide o mesto s bohatou baníckou tradíciou. V katastri sa nachádza tzv. Opičia skala s rozlohou 0,25 ha z ktorej je krásny krajinný výhľad do okolia. Rožňava je biskupským mestom, nachádza sa tu katedrála biskupa. Z humánnogeografickej oblasti je vhodné spomenúť, že tu žije množstvo Rómov. Dodajme ešte, že mesto leží v povodí rieky Slaná v Rožňavskej kotline.

Cestou autobusom sa dozvedáme zaujímavosť, že v jaskyni Domica je pre turistov ako atrakcia ponúknutá plavba loďkou, avšak je to umelo zahradený vodný tok, aby sa tu dalo plaviť. Pomaly sa dostávame do juhoslovenskej kotliny, pričom ideme smerom na Rimavskú Sobotu. (juhoslovenská kotlina patrí k teplej klimatickej oblasti). Tiež je nám poskytnutá informácia, že na Východnom Slovensku sú 4 diecézy: Košická (je to zároveň metropolitná), Prešovská (je to arcieparchia), Spišská a Rožňavská. Dostávame sa do povodia rieky Rimava, kde je neogénne podložie (teda mlado treťohorné more – sedumentovali tu íly, štrky, piesky, ktoré sú slabo spevnené až nespevnené a teda toto územie je nestabilné). V tejto oblasti v minulosti prebiehala ťažba magnezitu, ktorý má ohňovzdorné vlastnosti využívané napr. na izoláciu vysokých pecí.

Postupne sa dostávame k lokalite Šomoška, ktorá je zároveň jedinou plánovanou zastávkou dnešného dňa (ak nemyslíme zastávky na ktorých postupne študenti opúšťajú exkurziu :) Informácie k obci Šiatorská Bukovinka si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz, alebo na odkaz nachádzajúci sa v spodnej časti stránky.

Počas tohto dňa sme absolvovali iba 1 plánovanú zastávku (Šomoška), pričom takisto ako aj v predchádzajúcich dňoch sme prešli niekoľko desiatok obcí. Ich stručnú charakteristiku si môžete pozrieť v dokumente priloženom na konci stránky. Trasu, ktorú sme prešli, si môžete pozrieť - ako inak - na spoločnej mape exkurzie.


Charakteristika jednotlivých obcí, cez ktoré sme počas 6. dňa exkurzie prechádzali:

Rozloha obce Plešivec predstavuje 6214 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1243. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 2405. Z toho bolo 1180 mužov a  1225 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 755, čo predstavuje  31,39 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1219, čo predstavuje  50,68% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Pôvodne stredoveké mestečko bolo sídlom šľachtického rodu Bebekovcov, ktorí si tu postavili nížinný hrad a rodový kostol, gotickú stavbu s výnimočnými freskami slúžiacu dnes Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínom). Z hradu sa zachovala iba časť jedného z múrov vysoká cca 6 metrov.

Rozloha obce Bohúňovo predstavuje 681 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1243. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 296. Z toho bolo 144 mužov a  152 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 96, čo predstavuje  32,43 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 44, čo predstavuje  14,86% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Najvýznamnejšou pamiatkou je neskorogotický reformovaný kostol z konca 15. storočia.

Rozloha obce Čoltovo predstavuje 1537 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1291. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 485. Z toho bolo 241 mužov a  244 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 109, čo predstavuje  22,47 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 52, čo predstavuje  10,72% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci majú sídlo tieto firmy: KAM - BET s.r.o. – povrchový lom Inžinierské stavby a.s. Košice - prevádzka Obalovačka Čoltovo, Agros s.r.o Čoltovo, Malá pekáreň – Valéria Lőrinczová, ROGUM – pneuservis Róbl Alojz, Výroba truhlí.

Rozloha mesta Tornaľa predstavuje 5776 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1245. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 7509. Z toho bolo 3590 mužov a  3919 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 2289, čo predstavuje  30,48 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 2262, čo predstavuje  30,12% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V Tornali sa nachádzajú štyri kostoly. Reformovaný kostol z 15. storočia sa nachádza vedľa niekdajšej kúrie Tornallyaiovcov (dnešný detský domov) a reformovaný kostol z 18. storočia sa nachádza v mestskej časti Králik. Rímskokatolícky kostol z roku 1931 sa nachádza pri základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a neďaleko neho sa nachádza aj evanjelický kostol z 30-tych rokov 20. storočia. V roku 2006 bol dokončený obchvat mesta Tornaľa. Úsek má dĺžku 10,70 km a nahrádza cestu I/50 prechádzajúcu cez mesto. Výstavba začala v septembri 2003 a úsek uviedli do prevádzky 4. decembra 2006.

Rozloha obce Bátka predstavuje 1202 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1294. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 968. Z toho bolo 486 mužov a  482 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 277, čo predstavuje  28,61 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 206, čo predstavuje  21,28% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci sa nachádza knižnica.

Rozloha mesta Rimavská Sobota predstavuje 7755 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1268. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 24640. Z toho bolo 11747 mužov a  12893 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 8815, čo predstavuje  35,77 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 13031, čo predstavuje  52,88% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Mestom preteká a rozdeľuje ho na dve polovice rieka Rimava. V meste je vybudovaných 9 mostov pretínajúcich rieku (z toho 2 sú určené len pre peších a 1 železničný most). V Rimavskej Sobote sa nachádza Gemersko-malohontské múzeum so stálou expozíciou a takisto Hvezdáreň, ktorá sídli v časti Tomášová. Hvezdáreň bola založená v roku 1975.

Rozloha obce Pinciná predstavuje 1192 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1326. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 245. Z toho bolo 121 mužov a  124 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 98, čo predstavuje  40 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 138, čo predstavuje  56,32% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V poli pri dedine sa nachádzajú prezentované základy románskeho kostola z konca 12. storočia.


Rozloha mesta Lučenec predstavuje 4779 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1262. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 28475. Z toho bolo 13279 mužov a  15196 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 10132, čo predstavuje  35,58 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 19895, čo predstavuje  69,86% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V meste sa nachádzajú: Dom kultúry B.S. Timravy, Kino Apollo a tiež mestský Amfiteáter. Je tu tiež Novohradské múzeum a galéria.

Rozloha obce Fiľakovské Kováče predstavuje 1142 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1246. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 908. Z toho bolo 451 mužov a  457 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 280, čo predstavuje  30,83 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 368, čo predstavuje  40,52% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci majú ihrisko, knižnicu a takisto Základnú a Materskú školu.

Rozloha mesta Fiľakovo predstavuje 1618 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1246. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 10817. Z toho bolo 5149 mužov a  5668 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 3270, čo predstavuje  30,23 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 3031, čo predstavuje  28,02% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Mestská radnica patrí medzi najzaujímavejšie budovy vo Fiľakove. Bola dokončená v roku 1912. V meste sa nachádza aj mestské múzeum, pričom sídli v budove postavenej v 18. storočí.

Rozloha obce Biskupice predstavuje 788 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1294. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1138. Z toho bolo 558 mužov a  580 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 339, čo predstavuje  29,78 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 231, čo predstavuje  20,29% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci je Základná a Materská škola.

Rozloha obce Radzovce predstavuje 1879 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1246. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1554. Z toho bolo 779 mužov a  775 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 439, čo predstavuje  28,24 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 404, čo predstavuje  25,99% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci sa narodil Ján Čomaj - významný slovenský novinár a Ján Ľupták - významný slovenský politik.

Rozloha obce Lovinobaňa predstavuje 2113 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1336. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 2167. Z toho bolo 1037 mužov a  1130 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 646, čo predstavuje  29,81 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1681, čo predstavuje  77,57% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci sa nachádza Kostol svätého Mikuláša z roku 1336, neskoro klasicistický evanjelický kostol z roku 1863 postavený na mieste bývalého gotického kostola a nový rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1994.

Rozloha obce Mýtna predstavuje 2028 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1393. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1188. Z toho bolo 569 mužov a  619 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 436, čo predstavuje  36,70 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1050, čo predstavuje  88,38% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Obec Mýtna vďaka svojej polohe predstavuje vstupnú bránu do oblasti cestovného ruchu severozápadnej časti regiónu Novohrad. Na kopci stojí opevnený ranogotický kostol zasvätený pôvodne sv. Anne, dnes patriaci Evanjelickej cirkvi a. v.. Postavený bol na prelome 13. storočia a 14. storočia a dodnes slúži veriacim z Mýtnej a Dobroče.

Rozloha obce Kriváň predstavuje 911 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1955. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1689. Z toho bolo 849 mužov a  840 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 706, čo predstavuje  41,79 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1635, čo predstavuje  96,80% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci sa zriadil závod ČSAD Kriváň (neskôr presťahovaný do Detvy) a rozšíril sa drevosklad - Lesný závod Kriváň, dnes rozlohou najväčší na Slovensku.

Rozloha obce Detva predstavuje 6809 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1638. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 15046. Z toho bolo 7358 mužov a  7688 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 5719, čo predstavuje  38,01 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 13092, čo predstavuje  87,01% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V 20. storočí do vývoja Detvy veľmi výrazne zasiahlo vybudovanie strojárskeho podniku Podpolianskych strojárni (PPS) v roku 1955 a nová urbanizácia. Štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

Rozloha obce Vígľaš predstavuje 3206 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1393. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1697. Z toho bolo 806 mužov a  891 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 635, čo predstavuje  37,41 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1513, čo predstavuje  89,15% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V lokalite Vígľaš-Pstruša bola nameraná najnižšia teplota na území Slovenska, -41°C. V roku 2009 tam bol odhalený pamätník namerania tohto rekordu.

Rozloha obce Zvolenská Slatina predstavuje 4594 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1332. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 2803. Z toho bolo 1333 mužov a  1470 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 990, čo predstavuje  35,31 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 2546, čo predstavuje  90,83% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci je dlhoročná tradícia slávnej bryndziarne. Nachádza sa tu rímskokatolícky barokový kostol (1787) s priečelím upraveným (1815). Je tu aj evanjelický a. v. kostol (1784) a pristavili k nemu vežu (1816). V dedine je pamätná tabuľa Terézie Vansovej s bustou od Národného umelca Jána Kulicha a pamätná tabuľa J. Ďatla. Ešte v 20. storočí tu bolo významné stredisko výroby fujár, píšťal a flautičiek, zo známych výrobcov spomeniem J. Výbocha a P. Cibuľu.

Rozloha mesta Zvolen predstavuje 9873 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1135. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 43318. Z toho bolo 20608 mužov a  22710 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 17324, čo predstavuje  39,99 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 36201, čo predstavuje  83,57% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Zvolen (jedno z najstarších miest SR) leží na juhu Zvolenskej kotliny, na sútoku riek Hron a Slatina južne od mesta Banská Bystrica. Je obkolesený sopečnými pohoriami Poľana, Kremnické vrchy, Javorie. Taktiež je významným uzlom v rámci Slovenska. Blízkosť maďarských hraníc /70 km/, hlavný ťah na Poľsko z južnej strany a jeden z dvoch hlavných ťahov zo západu na východ robia zo Zvolena strategické miesto. Urbanistický priestor Zvolen - Banská Bystrica s takmer 150 tisíc obyvateľmi je treťou najväčšou koncentráciou obyvateľstva v SR.


Rozloha obce Kováčová predstavuje 715 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1254. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1522. Z toho bolo 761 mužov a  761 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 623, čo predstavuje  40,93 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1357, čo predstavuje  89,15% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V obci sa nachádza kemping, kúpalisko, kúpele, Špecializovaný liečebný ústav Marína a Národné rehabilitačné centrum.

Rozloha obce Sielnica predstavuje 1784 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1250. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1324. Z toho bolo 653 mužov a  671 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 443, čo predstavuje  33,45 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1106, čo predstavuje  83,53% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V rokoch 2. svetovej vojny ilegálna činnosť obyvateľstva bola napojená na ilegálnu skupinu v Hájnikoch (Sliači). Počas SNP tu bola umiestnená jednotka veliteľa Vološina z brigády kpt. Jegorova. Obyvatelia pomáhali aj pri prácach na letisku Tri duby na Sliači.

Rozloha mesta Banská Bystrica predstavuje 10338 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1255. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 80003. Z toho bolo 37742 mužov a  42261 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 33930, čo predstavuje  42,41 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 67062, čo predstavuje  83,82% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Banská Bystrica je metropola stredného Slovenska, krajské mesto banskobystrického kraja a okresné mesto banskobystrického okresu. V jeho blízkosti sa nachádza letisko Sliač. Mesto leží na rozmedzí Horehronia a Zvolenskej kotliny. Urbanistický priestor Zvolen - Banská Bystrica s takmer 150 tisíc obyvateľmi je treťou najväčšou koncentráciou obyvateľstva v SR.


Rozloha obce Staré Hory predstavuje 4156 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1536. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 528. Z toho bolo 264 mužov a  264 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 233, čo predstavuje  44,12 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 501, čo predstavuje  94,88% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto s históriou pútí siahajúcou do 15. storočia, dominantným pôvodne gotickým kostolom Navštívenia Panny Márie z roku 1499. Počas SNP sa na Starých Horách odohrali viaceré tragické vojnové udalosti. Občania aktívne pomáhali partizánom aj povstaleckému vojsku. Sídlila tu poľná povstalecká nemocnica i štáb partizánskej brigády. Obec oslobodili vojaci rumunskej armády, ktorí boli súčasťou druhého ukrajinského frontu dňa 4.5.1945.

Rozloha obce Donovaly predstavuje 1750 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1702. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 229. Z toho bolo 125 mužov a  104 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 95, čo predstavuje  41,48 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 158, čo predstavuje  68,99% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Donovaly majú bohatú históriu. V 17. storočí tu postupne vznikali osady zamerané na výrobu dreveného uhlia. Postupne na ich základe bola v 18. storočí založená obec Donovaly. Donovaly sa nachádzajú na rozhraní medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou. Najvyšší bod nad nimi je Zvolen (1 402 m n. m.), vedľa sa nachádza Nová Hoľa (1 386 m n. m.), kam vedie aj kabínková lanovka.

Rozloha obce Liptovská Osada predstavuje 5020 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1288. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 1642. Z toho bolo 808 mužov a  834 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 646, čo predstavuje  39,34 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 1604, čo predstavuje  97,68% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: V roku 1908 bola postavená úzkorozchodná železnica na trase Ružomberok - Liptovská Osada - Korytnica, miestnymi obyvateľmi prezývaná Korytnička. V roku 1926 v obci vznikla československá cirkev husitská a bol postavený jediný kostol tejto cirkvi na území Slovenska.

Obec Biely potok je mestskou časťou mesta Ružomberok. Nevie sa presne, z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o obci, ale predpokladá sa že ide o 14. storočie. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 112. Z toho bolo 51 mužov a  61 žien. Počet zamestnaných v obci bolo 42, čo predstavuje  37,5 % z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov slovenskej národnosti bolo v obci podľa posledného sčítania 39, čo predstavuje  34,82% podiel z celkového počtu obyvateľov. Možno ešte spomenúť, že: Biely Potok je mestská časť Ružomberka nachádzajúca sa na jeho južnom konci. Biely Potok sa rozkladá po oboch brehoch rieky Revúca v ústí Revúckej doliny, ktorá oddeľuje pohoria Veľká Fatra a Nízke Tatry. Obec je situovaná v línii sever - juh pozdĺž Revúcej, od ktorej reliéf prudko stúpa do okolitých hôr. V obci sa nachádza Kostol sv. Vendelína z roku 1901. Nájdeme tu aj pozostatky násypu Korytnickej železnice a niekoľko budov z prelomu 19. a 20. storočia.


                                                                                                                     (Autor charakteristík obcí navštívených počas 6. dňa: Externí študenti)

Chránené územia prírody :

 

Cerová vrchovina

 

Cerová vrchovina leží na južnom Slovensku. Má pretiahnutý tvar od západu k východu. Zhruba jednu polovicu územia obklopuje Juhoslovenská kotlina, druhá polovica tvorí štátnu hranicu s Maďarskom.

 

Cerová vrchovina vznikla v posledných fázach vulkanickej činnosti na území Slovenska pred cca šiestimi až dvoma miliónmi rokov. Najvyššie miesta tejto oblasti sú Karanč (728 m), Šiator (660 m), Ragáč (536 m) a Veľký Bučan (515 m).

 

Porast je tvorený listnatými lesmi, najviac je rozšírený dub. V nížine okolo rieky Ipeľ sa vyskytujú lužné lesy.

 

Západnú časť Cerovej vrchoviny odvodňuje rieka Ipeľ, východ rieka Rimava a ich prítoky. Cerovú vrchovinu zaraďujeme podnebne medzi teplé oblasti so zimnými priemernými teplotami medzi −2 až −4 °C a letnými teplotami 17 až 20 °C. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje okolo 50 - 70, počet letných dní medzi 60 - 70.

 

Cerová vrchovina má bohatý, relatívne nenarušený prírodný potenciál a preto bolo toto územie s rozlohou 162 km² vyhlásené v roku 1989 Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina. Jej súčasťou sú početné národné prírodné rezervácie. Veľmi cennou je národná prírodná rezervácia Šomoška. Bola vyhlásená už v roku 1954 a je to hradný vrch zo vzácnym príkladom rozpadu čadiča na stĺpovité päť a šesťboké hranoly – Kamenný vodopád, ktorý patrí k európskym raritám. Zrúcanina hradu na vrchole pochádza zo 14. storočia, na svahoch pod hradným vrchom sú vzácne spoločenstvá listnatých lesov.

 

K zaujímavým chráneným prírodným pamiatkam patrí Pohanský hrad a Hajnáčka – zrúcanina gotického hradu zo 14. storočia na skalnatom kopci vulkanického pôvodu. V sopečných horninách boli nájdené úlomky kostí zvierat žijúcich v treťohorách. Z chráneným prírodným pamiatkám patria napríklad Ragač, Sprašový odkryv pri Radzovciach alebo Soví hrad. Soví hrad je archeologické nálezisko z doby kamennej a bronzovej. Ide o čadičový vrchol s menšou náhornou plošinkou a kráterom nad obcou Šurice.

 

Územie Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa nachádza v katastrálnych územiach Belina, Bizovo, Blhovce,Čakanovce, Čamovce, Drňa, Dubno, Fiľakovo, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chrámec, Janice, Jestice, Lipovany, Nová Bašta, Petrovce, Radzovce, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Tachty a Večelkov.

 

Cerová vrchovina patrí do oblasti panonskej flóry (Pannonicum), do podoblasti pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum), do fytogeografického okresu Ipeľsko - rimavská brázda.

 

CHKO Cerová vrchovina bola vyhlásená Ministerstvom kultúry SSR 10. októbra 1989 vyhláškou č. 113/1989 Zb, ktorá bola novelizovaná Vyhláškou MŽP SR č.433/2001.

 

Do územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina patrí okres Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.

  

Účelom zriadenia oblasti je ochrana pozoruhodných tvarov sopečného reliéfu, najmä tabuľových a stolových vrchov a chrbtov, plochých kôp so skalnými bralami, čadičových bralných foriem a pseudojaskýň, pieskovcových chrbtov a plytkých dolín, genofondu vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich spoločenstiev, ako aj ukážkových častí krajiny Cerovej vrchoviny; zachovanie a zveľaďovanie klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotno-rekreačných hodnôt, bohatstva zveri, opeľovačov a celkovej druhovej pestrosti flóry a fauny, ako aj rozptýlených prírodných výtvorov osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenie ich optimálneho využitia.

 

V bazaltoch a bazaltových tufoch Cerovej vrchoviny sú oddávna známe podzemné priestory - nekrasové jaskyne. Dodnes  bolo objavených 40 nekrasových jaskýň. Ide o ich najväčšiu koncentráciu na Slovensku. V jaskyniach našli útočisko aj niektoré druhy netopierov.

 

Súčasťou CHKO je bodovo aj Fiľakovský hradný vrch vo Fiľakove a Prírodná pamiatka (PP) Lipovianske pieskovce v katastri obce Lipovany.

 

 

(Autor:  Andrej Spišiak)

ĉ
Humánna Geografia,
16. 6. 2013, 12:41
Comments