FG a Hg mapovanie-2‎ > ‎Zastávky‎ > ‎

4. deň

Po nástupe do autobusu sme sa už vydali na cestu k ďalším zastávkam a čakali sme, kam to vlastne pôjdeme...

Nakoniec sme počas dňa absolvovali 4 plánované zastávky, ktoré si môžete bližšie pozrieť po kliknutí na nižšie uvedené odkazy:

1. zastávka - Starina

2. zastávka - Vysoká nad Uhom

3. zastávka - pláž pri rieke Tisa

4. zastávka - Čierna nad Tisou

Po celodennom programe, ktorý bol ako aj doteraz dosť nabitý sme ocitli v dedinke Viničky, v ktorej sa nachádza stredná vinohradnícka škola v ktorej nás už čakala ochutnávka vín...Mimochodom, keď už sme pri obci Viničky, povedzme si niečo o nej: Rozloha obce Viničky predstavuje 884 ha. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1029. Počet obyvateľov obce bol podľa posledného sčítania (r. 2011) 516. Z toho bolo 236 mužov a 280 žien. Pre informácie o národnostnom zložení obyvateľov obce Viničky, príp. pre informácie o Tokajskej vinohradníckej oblasti klikni sem. Možno ešte spomenúť, že: Táto obec leží v nadmorskej výške 100 m a je charakteristická úrodnou pôdou. V jej katastri sa nachádza aj stredná vinárska škola.

Pre zopakovanie pripájame dnešnú trasu (vypracovali: Júlia Kozáková, Lucia Harbáčková):
Trasa: Ulič, Kolbasov, Príslop, Starina,Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Ubľa, Dúbrava, Ruský Hrabovec, Podhoroď, Choňkovce, Tibava, Sobrance, Porostov, Kristy, Jenkovce, Bežovce, Lekárovce, Bajany, Vysoká nad Uhom, Pavlovce nad Uhom, Veľké Kapušany, Veskovce, Leles, Leles-Kapoňa, Bačka, Boťany, Kolonica, Čierna, Čierna nad Tisou, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Biel, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Svätuše, Svätá Mária, Somotor, Viničky
 

Chránené územia prírody :

 

 CHKO Latorica

 

CHKO Latorica je po CHKO Záhorie druhým veľkoplošným chráneným územím nížinného typu krajiny na území SR, zaberá plochu 23 198 ha. Územie zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami. Takmer celé územie  je popretkávané  sieťou živých a mŕtvych  ramien a melioračných kanálov, ktoré vznikli  po regulácii tokov a procesom odvodňovania v r. 1953 - 1965. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike. Poloha územia v migračnej ceste vodného vtáctva predurčuje vysoký počet tu sa vyskytujúcich živočíchov zo vzdialenejších geografických oblastí.

 

Medzibodrožie a Ramsarská lokalita          

 

Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, zaplavované územie Latorice so spleťou mŕtvych ramien, pieskové duny - to všetko vytvára svojrázny a neopakovateľný charakter tejto časti Latorickej roviny.
Na území CHKO sa nachádza 11 maloplošných chránených území. Do Európskej sústavy chránených území Natura 2000 je zaradených 12 území európskeho významu a Chránené vtáčie územie Medzibodrožie, ktoré prekrýva veľkú časť CHKO Latorica.  Súčasťou CHKO je aj Ramsarská lokalita Latorica, ktorá  má nadregionálny  význam pre migráciu organizmov. Bola zapísaná medzi medzináredne významné mokrade v r. 1993.

 

Chránené vtáčie územie  Medzibodrožie (33 754 ha), ktorého súčasťou je aj CHKO Latorica,  sa nachádza  v oblasti riek Latorica, Laborec a Ondava.  Celé územie je charakteristické  mozaikou rôznych biotopov - lúky, polia, mŕtve  ramená, lužné lesy, močiare, piesočné duny.

 Národná prírodná rezervácia Tajba

Národná prírodná rezervácia Tajba je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a pod ochranou zákona sa nachádza od roku 1966. Ide o izolované mŕtve rameno Bodrogu, predstavujúce pozostatky močiarnych spoločenstiev územia Medzibodrožia. Ide o unikátne miesto s výskytom vzácnej Korytnačky močiarnej (Emys orbicularis), ktorá sa tu rozmnožuje prirodzenou cestou a pre ktorú predstavuje toto územie jedno z posledných útočísk vôbec. Okrem Korytnačky močiarnej sa na území Tajby vyskytuje viacero  vzácnych druhov chráneného močiarneho rastlinstva a živočíšstva, predovšetkým z radov vodného vtáctva, ale i obojživelníkov a plazov.

  

(Autor:  Andrej Spišiak)