Terapiakulma
Lasten ja nuorten fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa 
sekä neuropsykologista kuntoutusta