Terapia de Pareja Barcelona Granollers Mollet

Terapia de Pareja y Familiar I Terapia de Parella i Familiar

Xavier Conesa i Carme Serrat Tel 93 570 71 54 C/ Gaietà Vinzia, 11-13 MOLLET DEL VALLES

Temas de Consulta

 • Pareja
 • Adultos
 • Relaciones familiares
 • Consultas breves on-line
 • Habilidades Sociales y Asertividad
 • Ansiedad y Fobias
 • 5 claves para eliminar las crisis de ansiedad
 • Depresión y tristeza
 • Dejar de fumar
 • Trastorno de Estrés Postraumático
 • Procesos de duelo
 • Guía del trastorno obsesivo-compulsivo
 • Dependencias
 • Sexologia
 • Fibromialgia

Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha

C/ Gaietà Vinzia, 11-13

MOLLET DEL VALLES

C/ Santa Anna, 26

BARCELONA

Tel 93 570 71 54 (petición de visita)

conesa_psicologo@yahoo.es

Xavier Conesa Lapena

(Montcada i Reixac, 1956) és un psicòleg i sexòleg català. El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i

Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999

L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.

Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.Enllaços externs

- Pàgina Oficial de Xavier Conesa Lapena

- Acta Constitucional de l’Institut Superior d’estudis Sexològics I.S.E.S.

- Col.laboració Docent del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona

- Col.laboració Docent amb la Universitat de Girona

- Col.laboració en tasques de formació amb la Universitat Ramon Llull- Acord de Col.laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya U.O.C.- Conveni de Col.laboració Acadèmica amb Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

- Reconeixement de l’Ajuntament de Mollet del Centre de Psicologia Aplicada

- Referències sobre la investigació en Luminoteràpia al periòdic “El Mundo”. Any 2.005

- Investigacions sobre Luminoteràpia, Referències al periòdic “Público”. Any 2.007

- Coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

- Miembro de la Federacion Española de Especialistas en Sexologia

- Publicacions

Carme Serrat Bretcha

Licenciada en Psicologia Colegiada nº 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)

Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)

Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.

Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)

Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull

Terapeuta Sexual i Familiar

Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependencia,

Assessora Psicològica d’escoles bressol.

Assessorament a pares

Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya

Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

Xavier Conesa i Carme Serrat Psicòlegs Col. Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Teràpia de Parella i Familiar ofereix atenció integral psicològica a una persona, parella, família, o associació. Àmplia gamma de serveis com són teràpia individual, psicologia infantil, teràpia de parella, teràpia familiar, orientació i psicoeducació, consells psicològics breus per a pares, alumnes, educatius, professors, per a pares d'alumnes amb necessitats especials de suport educatiu, articles i informació psicològica sobre consultes més freqüents en psicologia, desenvolupament personal, desenvolupament d'intel · ligència emocional, habilitats socials, millorar l'autoestima, relacions entre germans, relacions amb familiars, trobar la pau interior i la felicitat, tècniques de contol parental, autocontrol, processos de reconciliació i mediacion , fidelitat en la parella, processos de dol .

Definición de Salud Mental de la OMS (Organización Mundial de la Salud)

«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Este concepto está relacionado con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

"Los dos pilares fundamentales para un estilo de vida psicológicamente sano, son

la autoaceptación incondicional (es decir, cambiar exigencias por preferencias en lo que respecta a uno mismo) y un alto nivel de tolerancia a la frustración (es decir, cambiar exigencias por preferencias por lo que respecta a la vida y a las otras personas)"

En què consisteix la teràpia de parella?

La teràpia de parella tracta d'ajudar les parelles (casades, separats, divorciats, de fet, ...) a aprendre a millorar la seva relació, entenent i resolent els conflictes que els afecten. S'ensenyen habilitats comunicatives, s'apliquen tècniques per a la resolució de problemes, així com també es treballa la dinamització de la relació de parella, estudiant les diferències de cada part i facilitant l'acceptació de les diferències que no es poden canviar i negociant amb què sí que es poden canviar, ja que són actituds cap a l'altre negatives. Així doncs, les diferències no porten necessàriament al conflicte, es pot conviure amb l'altra persona acceptant, o fins i tot, fent compatibles aquestes diferències.

En resum, partirem d'una intervenció cognitivoconductual. Aquesta es centra en l'anàlisi detallada dels conflictes quotidians que poden portar a la ruptura de la relació, es planteja com apareixen i com es mantenen.

La intervenció cognitiu-conductual s'ha plantejat en la literatura científica com una de les intervencions més eficaces en teràpia de parella . Se centra en l'intercanvi de conductes positives, en la millora de la comunicació i en la resolució de problemes.

Des de les teories basades en el paradigma cognitiu-conductual, els problemes emocionals de les relacions de parella s'aborden des de l'avaluació dels esquemes de processament, les atribucions, els processos d'atenció selectiva, les expectatives sobre la relació, etc. (Epstein i Baucom, 2002; Epstein, Baucom, Daiuto, 1997), basant el seu tractament en la modificació d'esquemes cognitius disfuncionals o idees irracionals que generin conductes i emocions adaptades i / o racionals.

Cal, també, exposar que la teràpia de parella forma part de la teràpia familiar, ja que s'entén que la parella està inclosa en el context familiar. Pel que, a efectes pràctics, la teràpia de parella podria esdevenir una teràpia familiar o viceversa, en funció dels factors implicats i que hi hagi d'intervenir.

Com es desenvolupa la teràpia de parella?

En Teràpia de Parella i Familiar abordem la parella en consulta en diverses modalitats:

 1. Teràpia conjunta: dues persones són ateses en consulta en la mateixa visita. La seva elecció pot dependre del criteri dels membres de la parella (les seves preferències) o pot dependre del motiu de consulta (a criteri del terapeuta).
 2. Teràpia individual: només un membre de la parella rep teràpia.
 3. Assessoria doble: s'alternen sessions individuals d'un i altre membre de la parella; inclou el tractament de problemes individuals, amb intervenció directa. És la més triada. Es concerten cites individuals amb cada membre de la parella en un mateix període de temps.
 4. Teràpia concurrent: es treballa amb la parella per separat, en sessions individuals.

Així doncs, a efectes pràctics, s'entén que les sessions poden ser individuals o de parella.

La teràpia discorre en un total de 13 sessions. Procurarem que les 11 primeres sessions siguin setmanals, sempre que es pugui, i les sessions 12 i 13 siguin quinzenals. Es podran realitzar posteriorment dues sessions de seguiment cada tres mesos.

BIBLIOGRAFIA

Epstein, NB, i Baucom, DH (2002). Enhanced cognitive-behavioral therapy for couples: A contextual approach.Washington, DC: American Psychological Association.

Epstein, NB, Baucom, DH i Daiuto, A. (1997). Cognitive-Behavioral Couples Therapy. En WK Halford i HJ Markman (Eds.). Clinical Handbook of marriage and couples intervention (pp. 415-449). New York: John Wiley and Sons.

Mites sobre la parella, què creiem sobre el que és la parella?

Walter Riso, en el seu llibre "Els límits de l'amor" (2007) esmenta alguns dels mites que poden estar a la base dels conflictes de la parella i que convé analitzar i aclarir quant a les expectatives que cada membre de la parella espera de la pròpia relació. Entre elles:

 • L'amor i el sexe no poden existir l'un sense l'altre.
 • L'amor és únic i etern
 • El veritable amor és incondicional
 • L'amor és endeví
 • L'amor sempre necessita controlar, lar o posseir
 • Si hi ha amor és suficient

D'altra banda, estudiant les aportacions d'Ellis, A. en diverses publicacions, ell va establir algunes de les idees irracionals que es poden donar en la relació de parella, com es pot veure en el següent quadre:

Definición de Salud Mental de la OMS (Organización Mundial de la Salud)

«un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Este concepto está relacionado con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

"Los dos pilares fundamentales para un estilo de vida psicológicamente sano, son

la autoaceptación incondicional (es decir, cambiar exigencias por preferencias en lo que respecta a uno mismo) y un alto nivel de tolerancia a la frustración (es decir, cambiar exigencias por preferencias por lo que respecta a la vida y a las otras personas)"

Quadre 1. Idees irracionals, basat en Ellis .

Com podem observar, les idees irracionals giren entorn al que ha de ser l'amor, la persona estimada o la relació de parella en si mateixa.

BIBLIOGRAFIA

Ellis, A. (1957/1975). How to live with a neurotic: At home and at work. New York: Crown. Rev ed., Hollywood, CA: Wilshire Books.

Ellis, A. (1958). Rational Psychotherapy. Journal of General Psychology, 59, 35-49. Reprinted. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy.

Ellis, A. (1960). The Art and Science of Love. New York: Lyle Stuart.

Ellis, A. (1962). Reason and emotion in Psychotherapy. Secaucu, NJ: Citadel.

Ellis, A. (1976). Techniques of handling anger in marriage. Journal of Marriage and Family Counseling, 2, 305-316.

Ellis, A. (1982). Rational-Emotive family therapy. In AM Horne i MM Ahlsen (Eds.). Family counseling and therapy (pp. 302-328). Itasca, IL: Peacock.

Ellis, A. (1985). Expanding the ABC s concept of rational-Emotive therapy. In M. Mahoneyt i A. Freeman (eds.) Cognition and Psychotherapy (pp. 313-323). New York: Plenum.

Ellis, A. i Grieger, R. (1981). Manual de Teràpia Racional-Emotiva. Bilbao, DDB (org. 1977).

Ellis, A. i Harper, RA (1961). A guide to rational living. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ellis, A., Sichel, JL, Yeager, RJ, Dimattia, DJ i Digiuseppe, R. (1989). Rational Emotive couples therapy. New York: Pergamon Press.

Walter Riso, (2007) "Els límits de l'amor". Barcelona RBA Llibres.

Per què parlar de creences en teràpia de parella?

Les creences són un element cognitiu de l'ésser humà. Des de les teories cognitives, en concret, la desenvolupada per Ellis, es considera que les idees sobre l'amor romàntic són mantingudes per la majoria de les persones, però, en la mesura que aquestes idees es converteixin en irracionals passaran a ser una amenaça per la relació, i això passa quan el seu nivell d'exigència comporta una aplicació rígida i dogmàtica de les mateixes.

Entre les creences que Ellis analitza estan les següents:

 • Fort necessitat d'amor. Aquesta idea expressa la forta necessitat de ser estimats per poder considerar-se una persona de valor. Tota persona que pensi això i no tingui parella se sentirà frustrada, mentre que aquells que sí mantinguin una relació, experimentaran pensaments incontrolables de possessivitat i gelosia.
 • Filosofia de la "mitja taronja". Les persones que creuen que existeix la seva mitja taronja de forma absoluta, exigiran a la parella un suport incondicional, alhora que creuran que no poden existir errors o incompatibilitats en una parella que es vol. Aquesta necessitat de perfecció vindrà seguida d'una possible ruptura si sorgeix algun problema.
 • Filosofia del càstig i / o la culpabilitat. Aquest pensament en la seva forma extrema es manifesta amb la creença que la parella ha de sentir culpable si comet un error, pel que ha de rebre un càstig (disgustos, acusacions, deixar de parlar, etc. ), el que genera interaccions disruptives en la parella.
 • Catastrofizaciones. Es dóna quan de forma recurrent un membre de la parella pensa que és insofrible que les coses no surtin com ell vol. Inclou pensaments com "si em vol, sabrà el que necessito a cada moment", la qual cosa evita haver d'expressar els desitjos i necessitats pròpies a la parella. Si en algun moment vam considerar que la parella no ha endevinat nostres pensaments pensarem que ja no som tan importants per a l'altre, o el que és pitjor, que ja no m'estima com abans.
 • Baixa tolerància a la frustració. Les persones que han tingut altres relacions i altres experiències no molt positives, tendeixen a pensar que els va a tornar a ocórrer, i pensen que no ho suportarien. Hi ha una por a que ens facin mal i es manifesta una actitud de victimisme.
 • Les emocions són incontrolables. Suposa pensar que les coses bones que vam rebre en una relació i que ens fan feliços ocorren "sempre", perquè la nostra persona estimada ens les dóna perquè vol, o sigui, que l'altre és el que em fa feliç o infeliç. S'evita així la responsabilitat personal en la pròpia insatisfacció, dificultant, doncs, la identificació dels factors personals que ens poden portar a la insatisfacció en la parella, ia modificar, per tant, els pensaments i conductes que fos necessari.

Serà Beck (1988) un dels autors que planti que són, les desil · lusions posteriors a la fase d'idealització de l'enamorament, les responsables de l'activació dels esquemes previs i de la posada en marxa de les distorsions cognitives que danyaran a la parella.

BIBLIOGRAFIA

Beck, AT (1988). Love is never enough. New York: Harper & Row.

Pres de Reme Melero Cavero. (2008). La relació de parella. Vincle, dinàmiques d'interacció i actituds amoroses: conseqüències sobre la qualitat de la relació. Tesi doctoral. Servei de Publicacions: València.

A què anomenem pensaments irracionals?

Les creences poden ser expressades en forma desitjos o preferències-el que Ellis (1981) va anomenar creences racionals-o com una obligació, necessitat imperiosa o exigència. Aquestes últimes serien creences irracionals, manifestacions dogmàtiques i absolutes la no consecució provoca emocions negatives inadequades i alteracions de conducta que interfereixen en l'obtenció de noves metes. Encara que les creences irracionals que manté la gent poden ser infinites, Ellis les agrupa en tres peticions de caràcter absolut que pot manifestar l'individu: "he de actuar bé i guanyar l'aprovació per això", "tu has d'actuar de forma agradable i justa amb mi "i" la meva vida ha de ser prou bona i fàcil per aconseguir el que vull sense massa esforç ". Així doncs, la teràpia tractarà d'aconseguir en l'individu l'autoacceptació i la tolerància a la frustració.

BIBLIOGRAFIA

Miguel A. Carbonero, Luis J. Martín-Antón i Marta Feijó. (2010). Les creences irracionals en relació amb certes conductes de consum en adolescents. European Journal of Education and Psychology, Vol 3, n º 2 (pàg.. 287-298)

Enllaços externs

Teràpia de parella - Viquipèdia

Pres de Reme Melero Cavero. (2008). La relació de parella. Vincle, dinàmiques d'interacció i actituds amoroses: conseqüències sobre la qualitat de la relació. Tesi doctoral. Servei de Publicacions: València.

Aneley M. Carlen, Alexis Kasanzew i Andrés F. López Pell. TRACTAMENT COGNITIU-CONDUCTUAL DE LA GELOSIA A LA PARELLA, Revista Electrònica de Psicologia Iztacala, Vol 12 No 3 setembre 2009.

Fibromiàlgia (FM)

La Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica són dues malalties diferents però amb una forma de presentació i símptomes similars, el que confon moltes vegades al no expert. El diagnòstic diferencial entre ambdues i el descartar altres possibles causes de dolor i fatiga, és fonamental per a un correcte enfocament diagnòstic, pronòstic i terapèutic.

La Fibromiàlgia és una malaltia de causa desconeguda (com el 67% de totes les malalties definides avui dia) el símptoma principal és el dolor crònic generalitzat que es localitza, essencialment, en zones musculars, tendinoses, articulars i viscerals. La Fibromiàlgia és la causa més freqüent de dolor generalitzat i configura un grup important i heterogeni de pacients, que requereix un enfocament individualitzat.

En l'actualitat, la Fibromiàlgia s'hipotetiza que forma part d'un espectre ampli de síndromes i

situacions clíniques que cursen amb processos de sensibilització i hipersensibilitat central, els anomenats "Central Sensitivity Syndromes" ( enllaç extern a la cita ).

El professional més adequat per confirmar el diagnòstic de la Fibromiàlgia és el reumatòleg, ja que la fiabilitat diagnòstica del metge d'assistència primària és baixa (una unitat especialitzada va confirmar el diagnòstic només en un 68% dels casos), encara que una vegada diagnosticada, el seguiment dels casos no complexos, pot quedar en mans del metge de família (enllaç extern a la cita bibliogràfica) .

La coexistència de la sensació de dolor generalitzat amb quadres psiquiàtrics, ha fet que, recentment, alguns reconeguts experts, suggereixin la denominació de "pseudofibromialgia" per aquestes formes de dolor ( enllaç extern a la cita ). Això és especialment rellevant en el dolor generalitzat associat al Trastorn bipolar ( accedeixi a aquest enllaç extern per saber més sobre Trastorn bipolar ). La veritable Fibromiàlgia no té res a veure amb quadres psicopatològics sinó que respon a un increment de la percepció del dolor a nivell del sistema nerviós central. El diagnòstic diferencial entre el dolor percebut associat a trastorns d'ansietat i / o depressió ( enllaç extern ) i un veritable procés d'amplificació del dolor, és la base de l'orientació d'un tractament efectiu.

La Fibromiàlgia és una malaltia reconeguda per totes les organitzacions mèdiques internacionals i per l'OMS des de 1992. Està classificada amb el codi M79.7 de laClassificació Internacional de Malalties (CIE-10 CM en la seva última revisió) com una malaltia reumatològica. Més aviat al contrari, cap organització internacional nega la seva existència i la seva definició.

Encara que la seva causa, com diem, és desconeguda, cada vegada es detecten més evidències al respecte d'una base genètica de la Fibromiàlgia que s'expressa davant determinades circumstàncies i

que condiciona una resposta anòmala del Sistema Nerviós i una facilitat específica per incrementar els processos de sensibilització al dolor ( enllaç extern al text complet d'una revisió ), almenys en aquells casos que cursen amb una extraordinària sensibilitat dolorosa davant el tacte, el frec o els estímuls tèrmics mínims (alodínia). El dolor i altres símptomes de la Fibromiàlgia s'autoalimenten amb el pas del temps, el que fa especialment important un diagnòstic precoç.

El paper del òxid nítric en aquesta sensibilització central es considera important ( enllaç extern a la cita ), a falta d'estudis més amplis però també hi ha fenòmens locals condicionats per alteracions en la microcirculació que condicionen hipoperfusió muscular ( enllaç extern a la cita ) que semblen participar, almenys en alguns casos.

De fet, recents treballs apunten que la Fibromiàlgia no és una entitat única, sinó que hi ha subgrups: els afectats per un clar increment de la sensibilitat al dolor sense trastorn psiquiàtrics o psicològic afegit, els que l'associen amb depressió i els que tenen un mal amb característiques de somatització ( enllaç extern a la cita ).Per a alguns autors, només el primer subgrup constituiria la veritable Fibromiàlgia. Aquesta proposta sembla confirmar-se amb els treballs de Giesecke ( enllaç extern a la cita ) És important que deixem de considerar els malalts amb Fibromiàlgia com un grup homogeni.

Les persones que han patit al llarg de la seva vida, episodis de violència greu, pateixen Fibromiàlgia i altres processos de dolor crònic amb més freqüència ( enllaç extern a una cita ). Es pensa que això és degut a la situació d'estrès continuat que produeix. La manca de Vitamina D s'ha associat a processos de dolor crònic ia la presència de depressió i ansietat en la FM ( enllaç extern a la cita ), encara que estudis recents del nostre grup qüestionen aquest plantejament.

Si ho desitja pot descarregar el treball del Dr Ferran J.García titulat: " Síndrome de Dolor Neuroplàsticament Induït (SDNI): Una aportació per a la comprensió de la complexitat de la Fibromiàlgia. ", en el qual es desenvolupa una hipòtesi de treball per avançar en el coneixement de la Fibromiàlgia. (Pdf en castellà 235 Kb). Aquest treball és científic i no divulgatiu, pel que cal un bon nivell per a la seva comprensió.

L'alta prevalença de la Fibromiàlgia (s'estima fins a un 4% de la població general adulta, encara que estudis l'any 2000 la xifren en Espanya en un 2-3%), fan d'aquesta síndrome un problema de salut pública important i de difícil abordatge .Bona prova d'això són els nombrosos documents de consens i guies clíniques, de vegades absolutament discrepants entre elles, que es dediquen a aquesta patologia. Un exemple seria la revisió titulada " Document de consens interdisciplinari per al tractament de la fibromiàlgia ", publicat l'abril de 2010 en una revista de psiquiatria.

Pel que fa al sexe, la Fibromialgia és una patologia que afecta massivament a les dones en una proporció que es xifra entre 8/1 i 20/1 (dones / homes), sense que sapiguem a què es deu aquesta massiva predilecció pel sexe femení . Malgrat això és convenient recordar que hi ha homes amb Fibromiàlgia, ja que a vegades el diagnòstic es fa més difícil per aquesta circumstància.

Les persones que la pateixen, pateixen dolors a diferents parts del cos que poden arribar ser molt intensos. El terme miàlgia indica dolor muscular, per contra, la miositis està causada per inflamació del teixit muscular i és un terme

inadequat per a la Fibromiàlgia, en la qual la inflamació està absent.La Fibromiàlgia no s'ha de confondre amb quadres inflamatoris com la Polimiàlgia reumàtica .

A la Fibromiàlgia el dolor ha de ser generalitzat i hi ha altres formes similars de dolor regional o localitzat (per ejp. Síndrome de dolor miofascial , relacionat amb sobreesforç o micro traumatismes). A més del dolor i l'esgotament, les persones amb Fibromiàlgia experimenten alguns dels següents símptomes: trastorns del son, síndrome de l'intestí irritable, anquilosament i rigidesa del cos, mals de cap o de la cara, malestar abdominal, bufeta irritable, parestèsia, entumiment o formigueig, dolors del pit i costocondralgia (dolors musculars on les costelles s'ajunten amb l'estèrnum), desequilibris i marejos, major sensibilitat al medi ambient, etc. Els símptomes tendeixen a fluctuar i no necessàriament ocorren simultàniament.

S'ha suggerit a través d'estudis científics que els pacients afectats per dolor crònic i per Fibromiàlgia, tenen un risc més elevat de mort accidental. (Chamizo-Carmona E. Existeix associació entre la Fibromiàlgia, l'augment de la comorbiditat per malaltia neoplàsica, cardiovascular i infeccions, i el de la mortalitat?. Reumatol Clin. 2005; 1 (4) :200-10).

L'alta prevalença de la síndrome ha fet de la Fibromiàlgia un problema assistencial de primera magnitud i es treballa per definir marcadors biològics indicadors de la potencial gravetat. Un dels més estudiats són els genotips del gen COMT que podeu descarregar des d'aquest enllaç intern (pdf en castellà 153 Kb) i que ha permès descriure un perfil genètic diferenciat entre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica que afecta les formes més severes de ambdues malalties ( enllaç intern a l'abstract del treball-pdf en castellà 69 Kb - ). Aquest treball dóna suport a la idea que dins del que actualment coneixem com Fibromiàlgia, hi ha quadres diferents. Llegiu la nota d'avís sobre anàlisi de polimorfismes del gen COMT (enllaç intern ).

Recents i interessants estudis suggereixen que un embaràs amb alts nivells d'estrès o traumes, podria afavorir en el fetus femella (no en l'home) una alteració en la glàndula suprarenal que facilitaria el desenvolupament de la Fibromiàlgia (enllaç extern a la cita ).

Com es manifesta la Fibromiàlgia?

Estem, com afirma el Prof DJ Clauw, davant d'una "Hipertensió del sistema de processament del dolor".

Els pacients amb Fibromiàlgia es queixen que els fa mal tot i manifesten sentir fortament adolorits els músculs del cos, moltes vegades el dolor va acompanyat d'una sensació de cremor o fatiga muscular.

La Fibromiàlgia pot ser lleu, moderada o severa, en funció de l'afectació que la malaltia produeix en la vida del malalt (valorada a través del Qüestionari d'Impacte de Fibromiàlgia-FIQ-). D'acord al cas, una persona amb Fibromiàlgia lleu respondrà als tractaments simptomàtics i seguirà treballant i

exercint bé en gairebé totes les esferes de la vida. Algú amb Fibromiàlgia moderada probablement tindrà problemes en un o dos aspectes de la vida quotidiana com per exemple en l'àmbit laboral per absentisme reiterat, o en els vincles interpersonals, quan sorgeixen dificultats secundàries per la falta de comunicació i / o comprensió dels efectes que causa la simptomatologia en general i el dolor en particular. Molta mes complicada és la situació de la persona amb Fibromiàlgia greu (entre un 10 i un 17% de tots els casos) quan a causa de la malaltia aquestes persones deixen de ser socialment actives i laboralment productives, quedant severament descompensats.

La intensitat del dolor pot fluctuar al llarg del temps però normalment mai desapareix per complet. El dolor acostuma a ser més intens al matí, durant els canvis de clima i durant els episodis d'ansietat i estrès (les bones notícies també causen estrès). Quan la persona afectada per Fibromiàlgia roman immòbil per espai de cert període de temps (per exemple en el cinema, la sala d'espera o en una reunió social), els seus músculs es tornen durs i dolorosos. L'inici del moviment al matí és dificultós perquè els músculs estan rígids i són al seu torn dolorosos.

Les persones amb Fibromiàlgia, refereixen un gran cansament que sembla relacionat amb els trastorns del son. Aquests trastorns del son, que condicionen en general, una manca de son profund, afecten també a la capacitat de concentració ia la memòria immediata, produint símptomes que es poden confondre amb alteracions neurocognitives.

Encara que la severitat dels símptomes varia en cada persona, la Fibromiàlgia s'assembla a un estat de convalescència d'una malaltia. Aquest aspecte i molts dels símptomes de la Fibromiàlgia tenen gran similitud amb una altra malaltia crònica coneguda com Síndrome de Fatiga Crònica , encara que hi ha característiques diferencials que un expert valorarà. Les dues malalties poden coexistir en una mateixa persona. De fet, gairebé un 80% de pacients amb SFC compleixen criteris per al diagnòstic de FM, però, només un 8% de pacients amb FM compleixes criteris per a diagnòstic de la SFC.

En l'actualitat, la Fibromialgia és una malaltia fàcil d'identificar i de diagnosticar per un metge expert. La naturalesa difusa del dolor en tot el sistema múscul esquelètic i la manca d'alteracions immuno-endocrines específiques, són les característiques que ajuden a distingir de la SFC.

Agregació familiar

Està comprovat que existeix una "agregació familiar", és a dir, famílies en què és més freqüent que ocorrin casos de Fibromiàlgia. El risc de patir Fibromiàlgia si es té un familiar de primer ordre amb la malaltia, és superior en 8,5 vegades al de la població sense aquesta coincidència.

Sembla raonable que en l'àmbit familiar les costum i hàbits siguin les mateixes i per tant, que una persona desenvolupi Fibromiàlgia o no, sembla que pot venir condicionat per factors genètics (enllaç extern a la cita) .

lEn joves amb FM, un 71% de les mares la tenen.

lLa prevalença en familiars directes d'afectats per FM és d'un 41% en dones i un 14% en homes.

Factors predisposants

Són desconeguts. Treballs recents apunten que els embarassos viscuts en situació continuada d'estrès sever podrien afavorir el desenvolupament de la fibromiàlgia a les filles, per una alteració continuada en la secreció del cortisol.

Determinats perfils genètics semblen ser més freqüents en les formes més greus de Fibromiàlgia, essent necessaris estudis de validació i comparació per establir aquesta afirmació. L'agregació familiar de la Fibromiàlgia sembla ben establerta, com hem comentat anteriorment (existirien trets genètics que augmentarien el factor de risc de patir-però no és una malaltia hereditària).

Parlem una mica del dolor en la Fibromiàlgia

Tots nosaltres coneixem que és el dolor. El aprenem des de molt aviat, sabem que és part de la vida, i sentim parlar d'ell en la TV, a la ràdio, etc. Hi ha una experiència de dolor corrent que s'experimenta regularment en la quotidianitat.Solem arribar a casa després d'una llarga jornada de treball amb mal de cap, de cintura o d'esquena; patim intensos dolors de braços o de cames després d'un cap de setmana intens d'activitat esportiva, oa continuació d'un viatge o d'una mudança .

Davant l'experiència de dolor, tots tenim expectatives. Una expectativa és que segurament estem davant d'un tipus de dolor agut que és temporal, que desapareixerà amb el temps, descans o amb algun tractament indicat mèdicament.Sabent que hi ha un cap per aquest dolor particular, aviat aprenem a manejar ia fer el necessari mentre duri per sentir-nos millor fins que passi.

Una altra expectativa és que el dolor no interfereixi amb les nostres tasques, rols o funcions. Cap de nosaltres espera que aquests dolors arribin a ser tan intensos i profunds que ens impedeixin aixecar-nos per anar a treballar i complir amb les nostres obligacions i responsabilitats. La Fibromiàlgia causa dolor crònic que és molt diferent del dolor agut.

No ens podem aixecar del llit, ens fa mal qualsevol lloc del cos on vulgui que ho pressionem. Cada múscul del cos ens fa mal però igual ens hem d'aixecar i anar a treballar. Aquest tipus de dolor és el que cada persona amb Fibromiàlgia travessa cada dia i malgrat això, tracta de fer totes les seves tasques diàries malgrat el dolor. Molts malalts refereixen el seu dolor com intens i insuportable.

A la Fibromiàlgia és característica la presència dels anomenats "punts sensibles".Aquests punts sensibles estan situats a llarg del cos i poden desenvolupar-se en diverses formes, tot i que encara no es comprèn exactament com s'originen. El comitè que els va seleccionar va determinar en un principi fins a 74 punts sensibles dels que es van triar els 18 més freqüents estadísticament, que corresponen a zones on hi ha major nombre de receptors nociceptius. Un traumatisme, infeccions, inflamacions o factors hereditaris podrien incrementar les senyals de dolor en els músculs i nervis. En lloc de curar o de tornar a la normalitat després de qualsevol d'aquests possibles danys, aquests nervis sensibilitzats causarien canvis en el sistema nerviós central tornant més sensibles i molt excitables als canals nerviosos, fent que els mateixos emetin espontàniament senyals doloroses tot el temps .

A més dels dolors físics les persones amb Fibromiàlgia pateixen d'altres tipus de dolors: dolor emocional i psicològic que sobrevé com a efecte d'enfrontar quotidianament temors, dubtes, confusió, estrès, tristesa, culpa i variades preocupacions que la limitació física li imposa i dany moral per la falta d'un tracte digne i sensible. Amb el pas del temps, separar el dolor somàtic del dolor emocional, pot arribar a ser impossible.

La fatiga en la Fibromiàlgia

Gairebé un 70% de malalts amb Fibromiàlgia refereix una fatigabilitat de moderada a intensa que té oscil · lacions durant el dia, amb episodis d'agudització breus (crisi d'esgotament), però que millora amb el repòs i limita poc les activitats essencials de la vida diària. En alguns casos aquesta fatigabilitat anormal pot ser degut a altres malalties, manca d'exercici, desmotivació, trastorns del son o fins i tot a la presa de fàrmacs.

Només un 8% de malalts amb Fibromiàlgia compleixen els actuals Criteris Diagnòstics del CDC per Síndrome de Fatiga Crònica quan el diagnòstic d'aquest s'estableix de forma objectiva. En cas d'acceptar la impressió subjectiva del pacient o una enquesta telefònica ( enllaç extern a l'article ), ambdues malalties semblen solapar gairebé completament.

El somni en la Fibromiàlgia

L'afectació del son és una constant en la Fibromiàlgia i pot precedir al desenvolupament de la malaltia. És habitual l'insomni tant de conciliació (iniciar el son), com de manteniment (despertar-se moltes vegades durant la nit).

A vegades poden associar trastorns més específics de predomini nocturn com elsíndrome de cames inquietes , que empitjora el quadre i requereix un enfocament diferenciat.

El trastorn del son ha estat implicat en la fatigabilitat de predomini matutí, en el dolor i en la "boira cerebral".

Què causa la Fibromiàlgia?

La Fibromiàlgia és una malaltia crònica per a la qual no existeix un tractament curatiu, el que passa en moltes altres malalties. La causa última de la Fibromiàlgia és desconeguda i objecte d'investigació. Els estudis mèdics s'han orientat a observar si hi ha lesions en els músculs, alteracions immunològiques, anomalies psicològiques, problemes hormonals, alteracions en la fisiologia del son o en els mecanismes protectors del dolor, però entre tots aquestes hipòtesis la més acceptada és la citada de un increment de la sensibilitat al dolor de tipus neurològic (enllaç extern a la cita) .

En aquest sentit i ja històricament, s'han detectat en persones amb Fibromiàlgia nivells baixos d'algunes substàncies importants en la regulació del dolor (particularment la Serotonina), nivells elevats de substàncies productores de dolor al sistema nerviós (substància P), així com alteracions en els receptors NMDA ia nivell medul · lar i cerebral. S'ha descrit ( enllaç extern a la notícia ) una relació entre la Proteïna cinasa G (PCG) i els processos de dolor crònic que obre una porta a noves possibilitats terapèutiques.

La Serotonina es troba al cervell i la seva missió, entre d'altres, és regular la intensitat amb què es percep el dolor. En persones amb Fibromiàlgia aquesta substància es troba disminuïda.

La substància P (prové de pain, que significa dolor en anglès) es troba a la medul · la espinal actuant com a intermediari i recepció del dolor des de la perifèria cap als centres superiors. En el cas de la Fibromiàlgia, el dolor en diferents parts del cos que presenten els pacients podria no sempre ser degut a una malaltia en aquests òrgans, sinó a una primària anormalitat en la percepció del dolor per part del Sistema Nerviós Central (SNC). S'ha vist que les persones amb Fibromiàlgia tenen incrementat el seu nivell de substància P en el líquid que banya el cervell, i que en canvi, en els malalts amb Síndrome de Fatiga Crònica, aquest valor és normal.

Asismismo s'han trobat alterades altres molècules com el Factor neurotròfic derivat del Cervell (BDNF), Factor Alliberador de corticotropina (en orina), expressió de la subunitat 2D de NMDA en la pell dels malalts, etc. encara que aquests resultats no són específics. No s'han detectat alteracions hormonals (enllaç extern a la cita) encara que sí sabem que hi ha afectades que tenen una clara relació entre els seus símptomes, el seu cicle menstrual i la instauració de la menopausa (enllaç extern a la cita) .

Darrerament, l'estudi del seu fisiopatogènia s'ha dirigit, amb especial interès, a les alteracions en els receptors de Dopamina a nivell del sistema nerviós central i del Sistema Límbic en particular, substància relacionada amb el gen COMT ( enllaç extern a la cita ). El paper del gen COMT en la Fibromiàlgia, sembla confirmar-se en treballs posteriors ( enllaç a la publicació ).

La percepció del dolor és regulada en part per una porció del SNC anomenat Sistema Nerviós Autònom (SNA). Aquesta regió controla funcions involuntàries com ara la respiració, la regulació de la temperatura i la sudoració. En els pacients amb Fibromiàlgia, hi ha alguns símptomes que poden estar relacionats a una disfunció del Sistema Nerviós Autònom i de determinades estructures cerebrals integrades essencialment en l'anomenat Sistema Límbic. Alguns d'aquests símptomes són per exemple les sensacions anormals de temperatura corporal, envermelliment de les galtes i alteracions en la percepció del dolor, encara que existeixen dades que són contraris a aquesta hipotètica activació.

No només hi ha una hipersensibilitat nerviosa mes fàcilment activada que mana senyals de dolor al cervell, sinó que paral · lelament, sembla haver una pèrdua de l'habilitat per interrompre l'emissió d'aquests senyals i regular-les. En lloc que els senyals ascendeixin, donin el missatge i parin, s'estableix un cercle viciós d'estimulació del dolor repetitiu. Conseqüentment els punts sensibles estan adolorits no només quan són pressionats en manualment, sinó també en forma permanent i espontània.

En tot cas, sabem que el dolor neurogènic de la Fibromiàlgia és d'origen central i no perifèric, raó per la qual la major part de tractaments dedicats a les zones doloroses, no són efectius en el mitjà i llarg termini.

El paper dels pesticides i tòxics químics , àmpliament distribuïts en tots els aspectes de la nostra vida diària, en tant que molts d'ells actuen com transformadors endocrins i neuroestrógenos s'està estudiant com a possible fluent de potenciació i manteniment del dolor i altres símptomes de la FM , almenys en persones sensibles.

També sabem que, encara que molts pacients diagnosticats de Fibromiàlgia presenten trastorns psíquics (30%), aquests no són la causa de la malaltia, tot i que han de ser diagnosticats i tractats convenientment. En moltes malalties cròniques (Lupus, Colitis Ulcerosa, Esclerosi Múltiple, etc. Aquest percentatge és molt més gran).

Finalment és convenient tenir molt present que els trastorns del son poden incrementar el dolor crònic entre altres símptomes i per tant l'estudi de la qualitat del son és un pilar important en el diagnòstic i enfocament terapèutic d'aquests malalts. Sabem, per exemple, que l'estrès crònic pot modificar les fases del son ocasionant dolor i fatigabilitat de predomini matutí. Pot saber més en aquestenllaç extern .

Alguns dels símptomes que freqüentment acompanyen la Fibromiàlgia recorden molt als fenòmens de dependència de les benzodiazepines, fàrmacs que s'utilitzen com a hipnòtics, ansiolítics o contra el dolor neuropàtic. És important descartar sempre que el pacient prengui fàrmacs que puguin potenciar la simptomatologia.

Com es diagnostica la Fibromiàlgia?

En l'actualitat no hi ha cap anàlisi de laboratori per al diagnòstic de la Fibromiàlgia. El diagnòstic de la fibromiàlgia és exclusivament clínic, com passa també en moltes altres malalties, ja que no en va els diagnòstics els donen els metges i no les proves.

Les exploracions complementàries van destinades a descartar altres possibles patologies i és important que, un cop establert el diagnòstic se cessi en la recerca d'altres explicacions per un quadre clínic que està perfectament definit.

Un procés diagnòstic correcte hauria d'incloure una història clínica detallada que inclogui vida laboral i familiar, avaluació psicològica, examen físic complet, analítica bàsica (hemograma, VSG, PCR, CK, TSH i proteïnograma) que pot ser ampliada a criteri del metge i algunes proves d'imatge per descartar malalties que poden coexistir.

El Col · legi Americà de Reumatologia (ACR), ha publicat (maig de 2010) uns nous criteris diagnòstics en forma preliminar que complementen els fins ara utilitzats(Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB et al. The ACR 1990 criteria for the classification of Fibromyalgia . Arthritis Rheum1990; 33:160-72 ) , i que es basaven, essencialment en l'exploració dels punts sensibles i l'afirmació del malalt de patir dolor generalitzat.

Els criteris actuals no requereixen, obligatòriament, el comptatge dels punts sensibles, contemplen aspectes simptomàtics fins ara no inclosos i utilitzen unes escales ( WPI - Widespread Pain Index-i SS - Symptom Severity Scale ) per concretar el diagnòstic i determinar la gravetat dels símptomes ( enllaç extern a la cita ). La FM així definida, es trobaria en dues franges (WPI ≥ 7 i una SS ≥ 5) (WPI entre 3 i 6 i una SS ≥ 9). No oblidi que la valoració correspon siepre al reumatòleg, i que tots els símptomes s'avaluen només si han estat presents durant l'última setmana, fins i tot si està prenent medicació.

Podeu descarregar la traducció al castellà de l'article original, realitzada per la Sra Cathy van Riel i revisada científicament pel Dr Ferran J. García, prement en aquest enllaç intern (pdf en castellà de 1.505 Kb).

Podeu descarregar la "Taula Resum dels Criteris Diagnòstics de FM", en aquest enllaç intern (pdf en castellà de 82 Kb).

Es tracta, en definitiva, d'aplicar al diagnòstic formal de la malaltia, uns criteris més amplis que recullen la totalitat de les esferes que s'han detectat com a afectades per la malaltia, admetent que poden existir pacients amb FM en què el dolor no sigui el component fonamental.

Per als malalts amb consolidat impressió clínica de Fibromiàlgia, però que no compleixen els criteris diagnòstics per escàs marge, es proposa la denominació "Parafibromialgia" (Fibromyalgianess).

El valor SS permet estratificar l'impacte dels símptomes generals i la gravetat simptomàtica del quadre.

És possible mesurar el dolor?

A la pregunta, així formulada, la resposta ha de ser negativa, però, admet matisacions.

El dolor en la Fibromiàlgia veritable, s'associa a dos fenòmens ben coneguts: la hiperalgèsia o notar més dolor del que correspon a l'estímul en la població sana i la alodínia, o dolor davant estímuls que no haurien de ser dolorosos. Normalment la alodínia s'acompanya de sensacions "elèctriques" o "cremants".

A més, aquests fenòmens en la FM es produeixen en el context de l'anomenada "Sumació Temporal del Dolor" o "wind up", una alteració de la modulació del dolor que fa que la suma de petits estímuls sigui superior a cadascun d'ells pres independentment.

Aquestes característiques es mesuren bé amb l'anomenat Quantitative Sensory Testing , que ens permet determinar l'existència d'una veritable hipersensibilitat al dolor. Aquesta prova pot, en ocasions concretes, contribuir a consolidar el diagnòstic i / o orientar al professional sobre les propostes terapèutiques més adaptades a cada cas.

A tenir en compte

És també molt important tenir en compte que en el procés de diagnòstic diferencial de la Fibromiàlgia s'han de descartar sempre la hipocondria , l' trastorn de conversió , la somatització , el trastornquerulante i el trastorn somatomorf . El descartar que una patologia psiquiàtrica pugui ser la causa del dolor generalitzat i el complex simptomàtic associat és fonamental per poder enfocar correctament el problema del malalt, raó per la qual és molt important fugir dels diagnòstics de complaença. Una bona eina de despistatge psiquiàtric és el CIDI (Composite International Diagnostic Instrument) de l'Organització Mundial de la Salut, accessible des d'aquest enllaç extern .

Addicionalment durant l'exploració i encara que no formen part dels criteris, és freqüent trobar espasmes musculars o bandes de tensió muscular (que el pacient descriu moltes vegades com nòduls o embalums), hipersensibilitat al pessic de la pell (molt típica a nivell del trapezi) , estirament dolorós de grups musculars, alodínia estàtica i dinàmica i dermografisme.

Ja en 2002, McCarty i col · laboradors (McCarty DJ, Koopman WJ (eds). Arthritis and Allied Conditions. 12 ed.Philadelphia: Llegeixi and Febiger, 2002.p.55-60) van proposar uns nous criteris diagnòstics que no han estat totalment acceptats però que ens serveixen com a referència:

Criteris obligatoris

1. Presència de dolors generalitzats o rigidesa significativa, que afecta almenys 3 localitzacions anatòmiques, durant almenys 3 mesos o més.

2. Absència de causes secundàries com traumatismes, infeccions, malalties endocrines o tumorals o altres malalties reumàtiques.

Criteri major

· Presència de 5 punts característics de dolor (punts sensibles).

Criteris menors

  • Modulació dels símptomes per l'activitat física.
  • Modulació dels símptomes per factors atmosfèrics.
  • Agreujament dels símptomes per l'ansietat o l'estrès.
  • Somni no reparador.
  • Fatiga general o laxitud.
  • Ansietat.
  • Cefalea crònica.
  • Síndrome de còlon irritable.
  • Sensació subjectiva d'inflamació.
  • Entumiment.

Es requereix compliment dels criteris obligatoris més el criteri major i 3 criteris menors. En el cas de no complir amb més de 3 o 4 punts de gallet es requereixen 5 criteris menors.

Avaluació inicial

Com hem comentat prèviament, un cop determinat el compliment dels criteris de classificació és important establir una avaluació inicial que tingui en compte: dolor (Escala Visual Analògica, EVA), cascada del dolor (Hiperalgèsia, hiperpatía, alodínia, fenòmens espontanis, etc. ), mesures de qualitat de vida (FIQ, SF-36), mesures de capacitat funcional (FHAQ), valoració psicològica (GHQ-28, SCL-90R, MMPI), depressió i ansietat (HAD) i funció física (Prova d'Esforç en Treadmill - Càrrega Incremental-, Test de Marxa de Sis Minuts - 6MWT - Càrrega Constant-).

Les proves biomecàniques no han demostrat eficàcia en l'avaluació de la Fibromiàlgia, però poden ser d'interès si se sospiten malalties associades.

Altres símptomes associats

A més dels criteris diagnòstics comuns a la malaltia, s'observen una sèrie de símptomes que sobreañaden al dolor específic de la Fibromiàlgia:

  • Debilitat generalitzada, dolors musculars i articulars difusos. Un altre símptoma freqüent és la rigidesa a la planta dels peus.
  • Alteracions del son: problemes per agafar el son i interrupcions freqüents del son durant la nit. L'alteració del son també pot presentar-se sota la forma d'mioclònies (espasmes musculars a les cames i als braços durant el son), el que provoca un son de mala qualitat que fa que la persona amb Fibromiàlgia s'adormi sense problemes, però el nivell profund del son es veu dificultat per l'aparició dels dolors.
  • Fatiga matutina i durant el dia.
  • Rigidesa matutina, en general de forma lleu.
  • Cefalees.
  • Sensació d'entumiment i formigueig d'una extremitat, i sensació de tumefacció (inflor d'un òrgan).
  • Colon irritable
  • Bufeta irritable (constant necessitat d'orinar)
  • Altres símptomes freqüents són el mal de cap, la caiguda del cabell, sensibilitat a la llum, còlon irritable, entumiment o rampes de les extremitats.

Aquests símptomes tendeixen a fluctuar i no necessàriament ocorren simultàniament. Poden aparèixer lentament o de sobte.

"Graus" de Fibromiàlgia

Molts malalts creuen que el fet de tenir més o menys punts sensibles positius és un marcador de la gravetat de la seva malaltia. Això no és així.

La gravetat de la fibromiàlgia es mesura en funció de diversos paràmetres, sent el més important l'afectació de les activitats de la vida diària, que es mesura mitjançant el qüestionari FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire). A més es consideren altres paràmetres com la presència associada d'altres malalties, el tractament que el malalt ha de prendre, el seguiment de les propostes de tractament, intentar mantenir-se en un grup d'exercici, seguir suport psicològic i altres.

En general, la FM es classifica en 4 graus funcionals segons una escala del Col · legi Americà de Reumatologia.

Evolució i pronòstic

En general el pacient amb Fibromiàlgia manté la seva malaltia de forma crònica, però és important saber que el pronòstic és bo si hi ha un diagnòstic precoç, informació correcta i un enfocament terapèutic encertat (enllaç extern a la cita) .Actualment no existeix un tractament curatiu per a la Fibromiàlgia, fins al punt que més d'un 50% queden lliures de símptomes si segueixen un tractament integrat de mitja durada.

Sabem que evolucionen pitjor els pacients que utilitzen més fàrmacs, els que no fan exercici aeròbic regular, els catastrofistes, els pacients desmotivats per la seva feina o que fan treball domèstic i els que presenten trastorns psiquiàtrics concomitants.

La Fibromiàlgia és una malaltia que pot afectar molt la qualitat de vida, tant que pot ser pitjor que la de les persones amb artrosi, artritis reumatoide o malalties pulmonars cròniques, entre d'altres (enllaç extern a la cita) .

L'associació de FM a trastorns psiquiàtrics, sembla empitjorar el pronòstic de forma important.

Com es tracta la Fibromiàlgia?

No existeix encara un tractament curatiu per a la Síndrome de Fibromiàlgia, però sí que hi ha àmplia evidència científica respecte a l'abordatge multidisciplinari en assistència primària, com a forma eficaç de proposta terapèutica ( enllaç extern a la cita )

Podem afirmar que, en general, el tractament farmacològic de la Fibromiàlgia, és decebedor, encara que existeixen subgrups de pacients en els quals els medicaments són parcialment efectius. La Pregabalina i la Duloxetina, han estat aprovades pel tractament de la Fibromiàlgia en alguns països, però les seves evidències d'efectivitat són baixes i l'Agència Europea del Medicament (EMEA) no ha aprovat la seva utilització específica per a aquesta malaltia - enllaç extern -.

En un limitat grup de pacients, molt estrictament seleccionats, la utilització d'Hormona de Creixement, ha demostrat una gran eficàcia.

Esperar una "pastilla màgica" (que no existeix en gairebé cap malaltia) que "curi" la malaltia, és quimèric i molt poc realista, de manera que un tractament adequat s'ha de basar en la informació rigorosa al pacient i el seu entorn, aconseguir la seva implicació en un tractament integrat a llarg termini, prendre la menor medicació possible i saber que l'objectiu del tractament és aconseguir una millor qualitat de vida i mantenir una vida activa en tots els aspectes.

En línies generals, els tractaments estan dirigits a diversos objectius simultanis bàsics:

Aquest abordatge integrat és l'objecte de les Unitats Multidisciplinàries de diagnòstic i tractament, com la de l'Institut Ferran de Reumatologia i és amb el que nosaltres obtenim major eficàcia en el control de la Fibromiàlgia. En qualsevol cas, sempre recomanem que busqui vostè la integració de tots aquests aspectes terapèutics en el lloc més proper al seu domicili. Recordeu que el metge més eficaç és el més proper.

Institut Ferran de Reumatologia (IFR), dins del màxim respecte a altres opcions, aplica l'anomenada " Medicina Basada en l'Evidència "en els seus enfocaments diagnòstics, pronòstics i terapèutics. Sàpiga vostè que no disposem de cap tractament o fàrmac que el seu metge habitual no pugui utilitzar i que els nostres enfocaments terapèutics tenen el mateix percentatge d'èxits que els d'altres equips especialitzats d'abordatge multidisciplinari.

És important tractar qualsevol origen de dolor que pugui afavorir l'estat d'hiperreactivitat davant el dolor que és, en essència, la FM. Així, persones amb dolors d'esquena, tendinitis, bursitis, etc. han de ser tractades el més eficaçment possible, sobretot si la seva patologia coexisteix amb una FM.

Cap medicament funciona de la mateixa manera en tots els casos. El metge ha d'anar buscant quin tipus de medicament resol o millora la simptomatologia en cada cas. Hi ha diverses categories de drogues utilitzades per al tractament de la Fibromiàlgia: analgèsics, ansiolítics, antidepressius tricíclics i d'altres tipus, relaxants musculars (poc temps), inhibidors duals de la recaptació de serotonina i noradrenalina, inductors de la son no benzodiacepínics, modificadors del metabolisme de la dopamina, etc.

És important una racionalització màxima en la presa de fàrmacs, ja que molts símptomes propis de la Fibromiàlgia poden ser potenciats per aquests, com ara les alteracions de la concentració, la sensació d'inestabilitat o mareig, la fatiga i l'alteració de la memòria. És convenient reavaluar regularment l'eficàcia dels fàrmacs que s'estan prenent. En general, la resposta farmacològica a la FM és decebedor.

La farmacogenòmica (variabilitat en la resposta als fàrmacs, depenent dels gens), ens permet, amb l'anàlisi d'alguns enzims, determinar els enfocaments més efectius i de menors efectes secundaris per als pacients. Així el senzill anàlisi del citocrom P450, en les seves isoformes (CYP2D6, CYP2C9 i CYP2C19), permeten ja avui en dia, orientar millor els tractaments ( enllaç extern a un article d'interès ).

Els malalts amb Fibromiàlgia presenten un increment en els seus valors de radicals lliures i dels seus processos d'estrès oxidatiu, com passa en moltes altres patologies cròniques ( enllaç extern a la cita ), pel que sembla indicada la utilització d'antioxidants com a tractament complementari.

Estudis recents (6/2006) d'equips de prestigi (Maig Clinic), han evidenciat una millora en aspectes com la fatiga i l'ansietat (no en el dolor) mitjançant un tractament amb acupuntura en la Fibromiàlgia (enllaç extern a la cita) . Equips espanyols (Dr C. Isasi et al.), Han publicat (2010) sobre millores en un percentatge significatiu de malalts (proper al 20%), després el seguiment d'una dieta estricta sense gluten per un període de temps de quatre mesos.

En moltes ocasions la utilització de medicaments és decebedor i convida als pacients a les anomenades "teràpies alternatives" que, amb excepció de l'acupuntura (i amb un nivell d'evidència baix (enllaç extern a la cita) ), no han demostrat eficàcia en la síndrome.

Cal fugir molt especialment dels anomenats "productes miracle", que ofereixen sense ser ni tan sols fàrmacs ni haver estat sotmesos a cap avaluació crítica científica, la "curació" o una "gran millora". Si s'ha estat afectat / da per aquest tipus de venda, us recomanem que ho denunciï davant l'anomenat Observatori de Productes Miracle de l'Organització Farmacèutica Col · legial (pot fer-ho en qualsevol oficina de farmàcia) i en el fòrum Contra els Productes Miracle a l'adreça:http://es.groups.yahoo.com/group/productos_milagro/

Resulta si més cridanera la massiva utilització de la costosa ozonoteràpia en aquesta patologia sense que hagi demostrat de forma científica la seva eficàcia manera i havent-se documentat perillosos efectes adversos. En l'actualitat no hi ha un argument suggerent d'una adequada relació risc / benefici de l'ozonoteràpia en les malalties reumàtiques (Revisió sistemàtica. Carmona L. Reumatol Clin. 2006; 2 (3) :119-23).

Suggerim la reflexió sobre les anomenades "medicines alternatives" amb la lectura d' aquest article(enllaç extern).

No hi ha cap medicació que per si sola pugui eliminar tota la simptomatologia, però algunes combinacions podrien ajudar a disminuir el dolor, millorar el son i reduir la tensió muscular. Sabem que la combinació de tots els factors integrats de tractament millora la simptomatologia i el pronòstic funcional del pacient. En tot cas, estudis rigorosos ens alerten de la pitjor evolució del malalt amb Fibromiàlgia i polimedicat.

Hi ha un efecte d'arrossegament del dolor que provoca més tensió muscular i aprofundeix les contraccions musculars i articulars. Existeixen fàrmacs en el mercat que ajuden a contrarestar aquests efectes ajudant a la relaxació muscular, i disminuint la sensibilitat al contacte i la pressió dels punts dolorosos alleujant a les persones amb Fibromiàlgia.

L'experiència i el seguiment a llarg termini han indicat que si bé la Fibromialgia és una malaltia crònica, l'evolució de la simptomatologia pot variar en severitat d'un cas a un altre al llarg del temps.

De forma puntual, per exemple en viatges, pot ser d'utilitat la utilització de Pegats Tèrmics (enllaç extern al un fabricant).

Exercici aeròbic

Qualsevol forma d'exercici aeròbic s'ha demostrat eficaç en la Fibromiàlgia (no un més que un altre). El pacient que manté exercici físic aeròbic regular millora el dolor, l'ansietat i la qualitat de vida en general, però no hi ha evidència que millori la fatigabilitat, la funció física o la depressió (enllaç extern a la cita) .

No existeix evidència que el realitzat en una piscina sigui superior a caminar, anar amb bicicleta o caminar enèrgicament. La posició a la bicicleta acostuma a ser mal tolerada pels malalts amb Fibromiàlgia. No està demostrat que la pràctica d'exercici en grup o en un centre especialitzat sigui superior a la pràctica individual, però sí millora l'adhesió i continuació del programa.

Quan cessa en la pràctica de l'exercici, el pacient empitjora de nou, és a dir, cal mantenir l'exercici de forma continuada. De fet, hi ha estudis que indiquen un empitjorament si se cessa en la pràctica de l'exercici després d'un programa de llarga durada. Aquest manteniment durador d'activitat física fa molt rellevant que el pacient triï la que considera més adequada a les seves possibilitats i preferències.

En tot cas, la pràctica d'exercici regular ha de ser considerada un hàbit higiènic i no un tractament curatiu.

Quan un malalt amb la Fibromiàlgia no tolera l'exercici, ha es reavaluat a la recerca d'altres patologies.

En aquest enllaç podeu descarregar un article amb recomanacions d'exercicis per als malalts amb Fibromiàlgia.

Tractament psicològic

Tot i que la Fibromiàlgia no és una malaltia mental, aproximadament un 30% de malalts amb Fibromiàlgia presenten de forma coexistent i moltes vegades, secundària a la malaltia, ansietat i / o depressió que precisen un tractament prioritari. És important remarcar que gairebé el 78% de pacients amb ansietat i depressió manifesten dolor com a símptoma rellevant.

Alguns estudis, ara en qüestió, han suggerit que aquesta coexistència podria estar afavorida per un dèficit de Vitamina D ( enllaç extern a la cita ). La Vitamina D és una vitamina que es dissol en els greixos i pot acumular-se en l'organisme produint efectes secundaris importants (pedres al ronyó, vòmits, debilitat muscular, etc.). No la prengui si no és sota prescripció mèdica i seguiment.

L'objectiu del tractament, excepte en casos que requereixen enfocament individualitzat és controlar els aspectes emocionals (depressió-ansietat), cognitius, conductuals i socials que potencien el quadre clínic de la Fibromiàlgia. El grau de millora amb aquestes tècniques és discret i ha de ser combinat amb un programa d'exercici físic.

Aquest tractament es pot fer en forma de sessió de grup però sempre conduït per un professional psicòleg que conegui la malaltia.

L'eficàcia del tractament psicològic està sotmesa a debat i és, en la majoria dels estudis, molt escassa.

Tractaments alternatius

La acupuntura i la auticuloterapia amb llavors de artemisa, han demostrat un cert grau d'eficàcia en el control del dolor de la Fibromiàlgia, fins al punt que s'aplica, de forma anecdòtica, en algun hospital de la xarxa pública de salut amb informe positiu de l'Agència d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries de la Junta d'Andalusia.

La Balneoteràpia ha demostrat millorar la percepció de dolor i cansament del malalt amb Fibromiàlgia i recentment s'ha proposat, per justificar aquesta millora, un efecte bioquímic sobre mediadors d'inflamació ( enllaç extern a l'abstract ).

Algunes formes d'hipnosi també semblen ser eficaços, amb dades preliminars, com a forma complementària de tractament.

Molts altres tractaments o pseudotratamientos no han demostrat cap eficàcia o bé no es disposa de cap dada contrastada que permeti la seva indicació de forma responsable.

La Dieta en la Fibromiàlgia

La Fibromiàlgia és una malaltia amb una distribució homogènia universal. Entre països hi ha variacions dietètiques molt importants sense que això tingui la menor influència en la quantitat de persones que pateixen FM, que és aproximadament un 4% a tot el món.

Un equip la Recerca espanyol (Dr C. Isasi et al.), Han publicat (2010) sobre millores en un percentatge significatiu de malalts (proper al 20%), després el seguiment d'una dieta estricta sense gluten per un període de temps de quatre mesos.

En qualsevol cas, s'han d'aplicar les mesures dietètiques generals, fent una dieta sana i equilibrada i evitant en la mesura del possible, els additius químics.

Tractaments Experimentals o compassius

Alguns símptomes que acompanyen freqüentment a la FM, com la Síndrome de l'Intestí Irritable, requereixen un actiu tractament doncs constitueixen una de les majors queixes dels pacients. Plantejaments quirúrgics controvertits, com la cecopexia (fixació del cec mòbil-una part del còlon-a la paret abdominal), poden ajudar a alguns pacients ben seleccionats encara que es tracta d'una tècnica molt controvertida i d'escàs nivell d'evidència científica respecte a la seva eficàcia .

En els últims dos anys, s'han publicat alguns estudis preliminars que suggereixen l'interès d'un derivat del paracetamol (NCX701) que promou l'alliberament d'òxid nítric (nitro-paracetamol) i sembla ser eficaç en el dolor neurogènic.

La utilització d'antagonistes del 5-HT3 (inhibidors de la Serotonina), utilitzats habitualment en els vòmits induïts per la quimioteràpia, de forma paradoxal, sembla ser d'utilitat en el sugbrupo de malalts amb dolor sense component psiquiàtric ( enllaç extern a la cita ) .

Alguns estudis han aportat evidències discretes sobre que la utilització, en dosis baixes, de fàrmacs antipsicòtics ( olanzapina -mal tolerada-i quetiapina, entre d'altres), podria ser eficaç en el control del dolor i d'alguns altres símptomes importants en la Fibromiàlgia, com el trastorn del son o la distímia. De moment, aquesta opció terapèutica té un baix nivell d'eficàcia demostrada i ha de ser reservada per a casos concrets a criteri de l'especialista.

Diversos fàrmacs estan en fase d'assajos clínics per determinar la seva eficàcia i seguretat en el tractament de la Fibromiàlgia ( enllaç extern a l'abstract ), un d'ells (agost de 2010), la Droxidopa , ja ha entrat en assaig clínic de fase II amb bons resultats.

Incapacitat laboral

L'avaluació de la discapacitat en malalts amb Fibromiàlgia és complexa i controvertida, essencialment per la manca d'una mesura objectiva del dolor en un context d'escepticisme per part dels agents avaluadors.

Malgrat que l'impacte funcional de la Fibromiàlgia és important comparativament amb altres patologies, la immensa majoria de malalts amb Fibromiàlgia poden mantenir activitat laboral amb adaptacions, com per exemple, entrar més tard a treballar, disminuir el temps de jornada laboral, disminuir els dies treballats i / o passar a ocupar llocs de menys esgotament (físic o mental) o consum energètic.Mantenir aquesta activitat millora l'autoestima i el pronòstic en el mitjà i llarg termini.

S'estima que entre un 20 i un 30% de casos requeriria una incapacitat per a la seva professional habitual si es produïssin aquestes adaptacions i que entre un 10 i un 17% requereix una incapacitat absoluta.

L'avaluació del context i determinades proves físiques com la Prova d'Esforç (Càrrega Incremental) o el Test de Marxa de Sis minuts (Càrrega Constant), poden ser relativament útils en la valoració de la capacitat funcional.

MATERIAL ADDICIONAL D'INTERÈS

a En aquest enllaç extern trobarà una revisió recent de l'evidència científica en Fibromiàlgia (article en anglès).

a Pot accedir a la descàrrega gratuïta de la "Guia del pacient per a la Síndrome de Fatiga Crònica & Fibromiàlgia", escrita per Bruce Campbell, traduïda al castellà per Cathy van Riel i revisada pel Dr Ferran J. García Fructuoso.

a IFR disposa d'un "Contracte d'Adhesió al Tractament de la Fibromiàlgia" que ha permès l'obtenció de bons resultats en molts malalts. Consulteu i pregunti al seu reumatòleg l'IFR si és adequat per al seu cas.

a Suggerim que accedeixi a la pàgina de " Recerca "on podrà conèixer les nostres línies de treball.

a Pot saber més sobre la FM i l'evidència científica descarregant aquest document (pdf en castellà de 1,79 Mb).

a També suggerim la reflexió sobre les anomenades "medicines alternatives" amb la lectura d' aquest article (enllaç extern).

a Totes les Unitats Assistencials de l'IFR han superat el procés de inscripció i registre del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) i estan sotmeses a controls periòdics de qualitat total. Per al desenvolupament de la nostra tasca comptem amb un equip mèdic-assistencial altament qualificat i en formació continuada.

a Alguns malalts afirmen trobar milloria clínica amb una dieta hipotóxica que es comenta en la nostra pàgina sobre la "Dieta d'eliminació" .

a Pot consultar les nostres pàgines específiques sobre Bruxisme (grinyolar de dents) i Síndrome Temporo mandibular , molt habituals en la Fibromiàlgia.

a El curs interactiu sobre Fibromiàlgia de la National Library of Medicine (Medline Plus) l'ajudarà a comprendre la malaltia d'una manera bàsica.

a També pot vostè obtenir llibres i manuals gratuïts sobre fibromiàlgia ahttp://www.medicinainformacion.com/Fibromialgia_libros.htm (IFR no comparteix necessàriament els continguts dels llibres i manuals que ofereix aquesta llibreria).

a La Unitat de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de l'Institut Ferran de Reumatologia compta amb els mitjans diagnòstics més avançats i amb un equip professional expert en aquestes malalties.

a Si té previst sol · licitar una visita al nostre servei , pot acudir a la seva primera visita aportant ja omplert el Qüestionari QEESI (Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory) o Test Ràpid d'Exposició Química i Sensibilitat. El pot descarregar aquí (pdf en castellà 55 Kb) en format DIN A4 oaquí en la seva versió de tríptic (pdf en castellà 154 Kb).

a Li recomanem que accedeixi al nostre Fòrum de Pacients , on podrà contactar amb altres afectats i amb professionals, obtenint informació veraç i contrastada o bé amb la Fundació per a la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica , on podrà ser informat de les Associacions de Pacients més properes al seu domicili que satisfan les normes de qualitat de l'IFR.