Drogas Drogadiccion Mollet del Valles

Psicologos en Mollet

Nuestro centro lleva funcionando 15 años. Durante este tiempo, hemos atendido unas 2.000 personas, entre adultos y niños.

Somos un referentepara otros profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, pediatras, ...etc.

Asimismo, disponemos del reconocimiento institucional del Ayuntamiento de nuestra ciudad por nuestra labor.

En el ambito psicológico los tratamientos que más frecuentemente abarcamos són: La depresion, la angustia, la obsesión, la fóbia, la ansiedad y los diversos tipos de dependencias.

En el ambito sexológico los aspectos en los que nos hemos especializado són aquellos relacionadas con la eyaculación precoz, la falta de erección (impotencia), la falta de deseo sexual y la anorgasmia. Así como todas aquellas disfunciones sexuales masculinas y femeninas.

En la actualidad, nuestro centro es colaborador docente de la Universidad de Barcelona (Facultad de Psicología).

Alumnos de esta Facultad realizan las prácticas obligatorias entre nosotros, implicándose en las actividades que realizamos.

Todos los servicios van dirigidos a un amplio abanico de edades y tratan problemas de diversa índole

Psicologos en Mollet

Xavier Conesa Lapena

· Colegiado número 4.977 Psicologo-Sexologo

· Psicólogo Clínico. Universidad de Barcelona 1980

· Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares

· Miembro Numerario de las Secciones de Sexologia y Salud Mental (ACMCB)

· Psicoterapeuta Humanista. Universidad Pontifia Comillas. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación 1.987

· Psicodramatista. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988

· Eutonia. Técnicas de relajación. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación 1.989

· Terapeuta grupal. Ayuntamiento de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990

· Sexologia. Terapia de pareja. Institut Català de Psicologia (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994

· Terapeuta Cognitivo-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995

· Curso de Psicofarmacologia para Psicólogos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universidad Ramon Llull. Desde 1.997

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia Universidad de Barcelona. Desde 1.998

· Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC

Carme Serrat Bretcha

· Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)

· Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)

· Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.

· Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)

· Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull

· Terapeuta Sexual i Familiar

· Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

· Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

L'EFICÀCIA DELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Aquest document és el resultat de la iniciativa presa en l'Assemblea Anual de la Societat Espanyola per a l'avanç de la Psicologia Clínica i de la Salut. Segle XXI, celebrada a Toledo el 26 d'octubre de 2001. El grup de treball va abordar l'elaboració d'un document la finalitat és la de divulgar a la població general què són els tractaments psicològics i orientar- sobre les opcions disponibles. Tot això tractant de conciliar la divulgació del coneixement tècnic amb la seva adequada fonamentació. Entre els objectius plantejats a l'Assemblea hi ha el de buscar una àmplia difusió institucional en un format assequible al públic en general. El present treball pretén acostar-se a aquesta forma de divulgació com a orientació tant per a usuaris com per a professionals.

ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS Què és un tractament psicològic? Un tractament psicològic és una intervenció professional, basada en tècniques psicològiques, en un context clínic (Centre de Salut Mental, Hospital, consulta privada, associacions de persones afectades, etcètera). En ella un especialista, habitualment un psicòleg clínic, busca eliminar el sofriment d'una altra persona o ensenyar les habilitats adequades per fer front als diversos problemes de la vida quotidiana. Exemples d'això són ajudar a una persona a superar la seva depressió o reduir les seves obsessions, treballar amb una família amb conflictes entre els seus membres perquè sàpiguen comunicar-se millor, o ensenyar a un adolescent a relacionar-se amb altres companys de manera més sociable i menys agressiu. Un tractament psicològic implica, entre altres coses, escoltar amb atenció el que el pacient ha de dir i buscar quins aspectes personals, socials, familiars, etc. són responsables del problema. També suposa informar el pacient sobre com pot resoldre els problemes plantejats i utilitzar tècniques psicològiques específiques tals com, per exemple, l'entrenament en respiració o relaxació, la resolució de problemes interpersonals, el qüestionament de creences errònies, el entrenament en habilitats socials, etc. L'ús de fàrmacs no és part del tractament psicològic, encara que poden combinar ambdós tipus de teràpia quan es considera oportú. En resum, els tractaments psicològics són aplicats per psicòlegs clínics, que són els especialistes en els problemes del comportament humà i que

utilitzen tècniques especialitzades d'avaluació (una entrevista, una història clínica, tests i qüestionaris, etcètera), i de tractament, l'eficàcia ha estat contrastada en diverses investigacions científiques. El tractament psicològic es pot dur a terme amb persones (una sola persona), parelles, famílies i grups. És possible combinar, segons els casos i necessitats, el format de tractament, així, pot realitzar un tractament en grup juntament amb sessions d'assistència individual. La intervenció pot durar des d'una o unes poques sessions (per exemple, en situacions de crisi o assessorament) fins a diversos anys (en el cas de la psicoanàlisi). El més freqüent és que s'estengui de 5 a 50 sessions de voltant d'1 hora i de freqüència setmanal. El nombre de sessions depèn del tipus o nombre de problemes i de la gravetat d'aquests. La forma habitual de tractament psicològic suposa un contacte personal amb el psicòleg. No obstant, també poden utilitzar mitjans complementaris per cobrir alguns aspectes del tractament: telèfon, correu o Internet (correu electrònic, videoconferència, xat). L'ús d'aquests mitjans, amb les garanties clíniques i ètiques precises, és útil quan el pacient: a) té dificultats físiques o geogràfiques per anar a la consulta del professional o el seu problema es ho impedeix (p.ex., agorafòbia o fòbia social severes), b) vol seguir la teràpia amb el mateix terapeuta, però ha de absentar-se per trasllat o altres causes, c) desitja un anonimat major o total, d) és capaç de comunicar eficaçment a través dels mitjans tècnics esmentats, e) posseeix els recursos per a gestionar els seus problemes amb el suport no presencial, f) presenta un trastorn no molt greu, g) vol simplement fer una consulta o demanar la opinió professional del psicòleg. ¿Psicòleg o psiquiatre? Quina diferència hi ha entre un psicòleg clínic i un psiquiatre? El psiquiatre es diferència del psicòleg clínic en diversos aspectes. El primer, és que el psiquiatre és un llicenciat en medicina i el psicòleg clínic és un llicenciat en psicologia. Per això, el psiquiatre considera els problemes del pacient com a resultat que alguna cosa no funciona bé en l'organisme (en el cos), i el contrari el psicòleg clínic se centra en aspectes psicològics (com influeixen en el problema les relacions i situacions socials, familiars, les emocions pròpies i dels altres, la opinió i visió personal que es té sobre els problemes, etc.). Això no vol dir que el psicòleg exclogui en el seu tractament els aspectes orgànics, o que el psiquiatre faci el mateix amb els factors psicològics. No obstant això, sí que ha de quedar clar que tots dos es diferencien en la major importància que donen al psicològic (Psicòleg clínic) o al orgànic (psiquiatre). D'acord amb això la segona diferència està en què fan tots dos professionals. El psiquiatre s'ocupa, habitualment, de diagnosticar i receptar un fàrmac, i el psicòleg clínic, juntament amb el diagnòstic, busca analitzar les dificultats específiques del pacient en el seu dia a dia i fa un pla ajustat a aquestes per superar-les. Quan és convenient o necessari un tractament psicològic?

Las 4 etapas de la adicción

Etapa 1: Contaminación

Etapa 2: usuarios ocasionales

Etapa 3: Los usuarios normales

adictos a las drogas

Etapa 4: Adictos invétérés

· 1.000 jóvenes de entre 16 a 30 años tratados por el autor

· 5000 estudiantes de secundaria y

· 5.000 personas tienen o han tenido problemas de abuso de sustancias, el 80% fueron destetados y en vías de recuperación

Los resultados fueron publicados con la siguiente referencia:

Dr. Leon Hovnanian - Academia Nacional de Medicina Boletín, 178, N º 6, 1029-1042, sesión de 07 de junio 1994

Este estudio ha sido elaborado tras la reunión de miles de personas de 10 a 22 años cada año.

METODOLOGÍA

Desde 1975, la rápida evolución del consumo de drogas entre los jóvenes ha llevado al autor a recibir consultas de los jóvenes y sus familias en más y más.

La disparidad entre las teorías reconocidas, sobre todo psiquiátricos y sociológicos, y los hechos observados llevó al autor a centrarse en adictos a las drogas escuchar objetivamente, sin ideas preconcebidas, y luego extender el estudio a los jóvenes que habían escapado a las drogas y aquellos que, habiendo probado, no había sucumbido.

El estudio fue finalmente completado con entrevistas a los adictos cicatrizadas o curativas de una imagen completa de la enfermedad, antes y estudio aval.L fue completado por una consideración de las nuevas aportaciones científicas y el uso de productos alternativos.

Las 4 etapas de la adicción

Este estudio sólo se refiere a abuso de sustancias entre los jóvenes comienza en la adolescencia y ahora que apareció por primera vez en Francia en los años 60.

Cuatro etapas marcan el desarrollo de la adicción. Las etapas son, obviamente, no separados por barreras de concreto y el cambio de una etapa a otra se puede hacer en una función más rápido o más lento en el individuo y el medio ambiente.

Generalmente, el autor encontró que la transición de la etapa 1 a la etapa 3 se hizo en 1 a 3 años.

Etapa 1: CONTAMINACIÓN

Entre 11 y 16 años, el 80% de los adolescentes han probado en alguna ocasión un 'porro' de la hierba o el hachís, y tal vez una vez más una o dos veces. ¿Por qué?

· Incentivos para los chicos

· Para ser como los demás, no mirar de mal gusto

· Para ver, como los cigarrillos o la cerveza, porque los jóvenes les gusta hacer sus experiencias personales.

76% de ellos no van más allá de múltiples razones diferentes.

Esto representa un elemento de esperanza en la capacidad de los jóvenes a rechazar lo que es perjudicial, a pesar de la falta de prevención por parte de adultos.

Etapa 2: Los usuarios ocasionales

Sin embargo, el 24% de ellos continuar y tener más o menos regularmente dos-tres "O" con motivo de una noche, varias veces al mes. ¿Por qué?

· Para el disfrute que la embriaguez cannabinique

· Por un sentido de pertenencia a un grupo

· Debido a que parece encontrar una respuesta a sus problemas de los adolescentes-personal, familiar o escolar

En esta etapa, una información clara y precisa sobre el peligro de las drogas es necesario.

Consciente de que no hay atajos para encontrar la felicidad y una presencia fuerte y positiva de padres e hijos puede dar lugar a otros placeres y otros objetivos de llevar a su personalidad.

Algunos han convertido en usuarios regulares, pero no necesariamente pasa a la siguiente etapa.Se les llama regular si se llevan más de 10 porros al mes.

Los hábitos se crean, pero aún no proporcionan a los trastornos mentales o físicos en serio.

No es adictivo, pero los hábitos se toman.

De éstos el 24%,

· Aproximadamente el 9% tendrá la oportunidad de seguir haciendo un uso controlado recreativo de la cannabis, con las células del cerebro más o menos resistentes a los efectos nocivos del delta 9 THC.

· 7%, cada año aproximadamente 40.000 jóvenes de entre 15 y 18 años convertido en adictos a las drogas con los trastornos relacionados, problemas de memoria y las facultades intelectuales, la motivación académica, el fracaso, trastornos de la personalidad, parias sociales.

· 8% han tenido la suerte de haber tenido un dejar de fumar menos rápido "se unió" a la vista de los daños causados ​​a sus compañeros 'stoner'.

La escalada se ha convertido en una realidad para la categoría de gancho del 7%.

Etapa 3: Regular los usuarios adictos a las drogas

La dependencia que se ha desarrollado insidiosamente inhibe la voluntad y pide que la investigación cada vez más frecuente "paraíso artificial", el tren es enclanché.

Estos jóvenes fuman regularmente varias "juntas" por día o que no estén mezclados con alcohol y consumir otras drogas de vez en cuando, las anfetaminas, los tranquilizantes, el LSD, el éxtasis, la cocaína o la heroína, incluso oler y la inyección intravenosa.

En esta etapa, que se convirtió en adicto, tan adicto y han, por lo tanto, la pérdida de su libre albedrío.

Su deseo de que se alcance. Hay descontento social y la escuela y la desestructuración de la personalidad.

La curación es posible en esta etapa debido a que el daño físico y psicológico no es irreversible.

Esta es la condición expresa de que para todo contacto con adictos a las drogas y el medio y que la nueva motivación para vivir de ser ayudados por un calor psico-emocional y la empresa, así como la disponibilidad de la comitiva en todo momento. Se estima que 40.000 jóvenes de entre 15 y 18 años pasan de la etapa 2 a la etapa 3 de cada año.

Podemos estimar que alrededor de 400.000 jóvenes de entre 15 y 35 se encuentran actualmente en fase 3 en Francia.

Desocialización

La escalada en cantidad y de otras drogas conduce a la socialización.

El consumo de drogas conduce a los jóvenes a excluir de la sociedad como una familia y el exterior, que no tiene intereses más ellos.

Única empresa que buscaba, la de otros adictos que tienen las mismas preocupaciones, principalmente en busca de drogas.

El adicto es más un solitario y triste de la época.

El discurso es incoherente, el discurso es a menudo difícil y lento, así como la ideación. El adicto tiene dificultades para asociar ideas.

Es a través de excitación alternativa longitud, de más corto y más corto y la depresión y más largas.

Se convierte en un mentiroso, manipulador, impulsado por una imaginación delirante.

La búsqueda de productos es ahora su único objetivo, para escapar de una realidad que no puede hacer frente. Se refugió en estos 'paraísos artificiales'.

Etapa 4: USUARIOS DE DROGAS inveterada

Ellos están involucrados en la heroína, la cocaína y todos los medicamentos y de drogas lícitas que pueden encontrar cuando carecen de su principal droga - a menudo los usuarios policonsumidores.

Totalmente dependiente, son esclavos de una investigación de medicamentos es la única preocupación.

Grave deterioro de la mente y causar un deterioro físico importante.

La inmunodeficiencia causada por el abuso de sustancias facilita la consecución de las enfermedades infecciosas de todo tipo.

El comportamiento es suicida porque la vida ya no están interesados ​​en sí mismos - sólo la búsqueda insatisfecha de las delicias 'de los medicamentos en cuestión.

Se encuentran en la escasez permanente, porque el efecto de cada consumo de drogas es cada vez más corto.

Ni amigos ni familia, nada más importa, sólo el amigo de los medicamentos ". Si el uso inicial de drogas es amistoso y festivo desde el principio, en esta etapa ya no se comparten.

La "cocina" de que el adicto es una miseria triple de física, física y moral.

Ella es tal que puede animar a los adictos para escapar de su adicción mortal y buscar ayuda.

Pero estos momentos son muy breves. La demanda es errática. Debemos ser capaces de responder de inmediato.

Curación

La curación es difícil, muy larga, marcada por recaídas frecuentes.

Los especialistas en el campo ', anunciar tasa de éxito de menos de aproximadamente 10 a 30% de ese resultado en el tratamiento del cáncer.

Estructuras totalmente abiertos, ubicados en la ciudad, no son adecuados para el tratamiento de los adictos.

Esto es debido a la presión de las drogas en todas partes y apoyo emocional insuficiente.

La curación es posible, siempre y cuando los medios para tomar el tiempo y en una estructura adecuada en la que las drogas están estrictamente excluidos.

En nuestro conocimiento farmacológico actual, no existe ningún tratamiento que pueda curar la adicción.

La curación sólo puede lograrse por destete para poner fin a los efectos físicos del producto y la desestructuración psicológica siguiente.

La retirada física se obtiene por 10 a 15 días sin medicación, los sedantes que acompañan que la demora del destete. La falta paciente trata de manipular a los que le rodean para conseguir sus medicamentos. No debemos ceder. Nadie ha muerto nunca por la falta. Debemos ayudar sobre todo acompañando psíquica cálida y generosa en todo momento por 10 a 15 días

Esto es seguido por una reestructuración psicológicos de 2 a 3 meses, seguido por un curso de formación educativa y la preparación para la rehabilitación de 12 a 15 meses.

Las fallas son a menudo debido a la interrupción prematura del tratamiento en el tercer mes. El adicto, mejorado físicamente, se siente capaz de reanudar la vida en su entorno cotidiano.

Las tensiones en una personalidad todavía inestable, el resplandor de los "paraísos artificiales" en la memoria, incapacidad para reintegrar a la falta de formación regresar rápidamente a la búsqueda de fármacos.

Las comunidades terapéuticas que existen en Italia, Suecia y los EE.UU., que se encuentra en el campo, que ofrece un ambiente rico en experiencia humana y el ex-adictos.

Capacitar a todo el mundo en la vida del grupo, ¿cuáles son actualmente las estructuras institucionales más apropiadas para dar las máximas posibilidades de curación.

Puede estimarse en un 70% los resultados positivos posibles - Estudio de la Facultad de Medicina de Bolonia.

Desafortunadamente, sólo alrededor de 200 personas están actualmente aprobados en Francia.

En el 95% de los casos, "sufrimiento" de que el adicto no es la causa de su adicción, sino la consecuencia del consumo de drogas, incluido el cannabis. La verdadera compasión para el adicto es convencerlo y le ayude a dejar de utilizar, de forma alternativa, para obligar a un tratamiento ordenado por la corte bien hecho. Aquellos que dicen que no curan un adicto contra su voluntad no parecen darse cuenta de que el adicto es un esclavo que ha abdicado de su voluntad bajo la influencia de las drogas .. y nunca se trató de inducir para el destete. Hablan lo que ignoran los hechos.

La droga fue el recurso constante en la historia de la humanidad. Se trata de una preocupación cada vez mayor en la cultura del consumidor de hoy. Los siguientes siete puntos de acceso a la información y está abierta a pensar en ello.

I. En busca de una definición

Para todos los medicamentos significa una sustancia dañina. Hablar drogadicto es alguien que está intoxicado por las drogas. Sin embargo, el significado claramente peyorativo asociado con la palabra droga que ha surgido tardíamente. La etimología nos informa de sólo una parte de esta evolución. Entre las hipótesis, vamos a aceptarlo en dos. Uno deriva de la palabra droga, apareció en francés en el siglo XIV, el árabe de trigo burbuja durawa. Se convertiría en Drawa continuación Drowa.La otra hipótesis, más probable es que la farmacéutica francesa se ​​deriva del holandés Droog, palabra seca que han designado a los ingredientes secos [1] .

la publicidad no se evalúa por el Dr. Bernard Auriol

La investigación etimológica, señala que la droga fue originalmente un ingrediente utilizado para las preparaciones farmacéuticas. Littre considera que "La serie de significados que parece ser un ingrediente, y como ingredientes farmacéuticos son muy desagradables, mala cosa" [2] . En francés, el mal resultado producido por los sucesivos cambios semánticos: la farmacopea de los medicamentos producidos por los no especialistas, estos medicamentos cuestionables de que algo malo beber increíble para designar, finalmente, el siglo XX [3] . Tenga en cuenta sin embargo, que todavía está en francés, un campo de conocimiento que connota positivamente la idea de las drogas: la fitoterapia. "Las plantas secas medicinales o sus partes útiles dado el nombre de los medicamentos a base de hierbas (Vegetalia). " [4] Así, una rama particular, farmacognosia, el estudio de las drogas de origen animal o vegetal, tiene que ver con las "drogas" como plantas medicinales.

Durante muchos años el concepto de la droga en efecto entenderse que la droga. A continuación, mantiene la ambigüedad de la Pharmakon griego, veneno y mueren Droge remedio En el vocabulario alemán está relacionado con la farmacia. En Inglés, significa cualquier droga, así como el fármaco de manera ilícita. El mismo producto puede ser utilizado debido a su virtud terapéutica o su asombroso poder. Por lo tanto, en Estados Unidos, la hoja de coca, que se aisló la cocaína en 1860, se ha utilizado tradicionalmente por las sociedades precolombinas como una planta medicinal. En Europa en el siglo XIX, el opio era visto como una panacea, capaz de manejar una gran cantidad de dolencias. Hoy en día seguimos utilizando los derivados del opio como analgésico, la morfina, por ejemplo. Uno podría extender la demostración al cannabis, que es el objeto de la investigación actual para evaluar su potencial terapéutico, una para reducir los efectos negativos de tratamiento contra la hepatitis C, y el otro para el tratamiento de la esclerosis múltiple . Por el contrario, se podría demostrar que las drogas prescritas por la ley causar daño a la supuesta sustancia ilegal. La prueba se conoce como las benzodiazepinas utilizadas como hipnóticos, como el Rohypnol, o como ansiolíticos, como el Valium, puede llevar rápidamente a la dependencia. Así, tomando este último producto por cuarenta días en dosis altas, se determina la necesidad de ampliar para evitar los efectos secundarios de destete y la aparición de convulsiones en algunas personas [5] .

Con la noción de dependencia, que será discutido, nos encontramos con el mayor riesgo inherente en el consumo de drogas, sean legales o ilegales. Este es el principal criterio utilizado para definir el término droga por Nicole Maestracci magistrado que llevó a la Misión para la Lucha contra las Drogas y las Toxicomanías desde 1998 hasta 2002. Calificable de drogas es "cualquier sustancia psicoactiva susceptible de abuso y puede dar lugar a manifestaciones de dependencia" [6] . Se sabe que el exceso de alcohol prolongado es adictiva; sobre el tabaco, obras modernas muestran que su dependencia de potencia es comparable a la de la heroína.Esta es la razón por la mayoría de países europeos combinan el alcohol y el tabaco a las drogas ilícitas en sus programas de prevención de adicciones. Tal es el caso de Francia desde 1999. Por lo tanto, si se asume que las drogas el tabaco, el alcohol y psicotrópicos son fármacos potenciales, es aún más aguda la cuestión de la posibilidad de la existencia de una sociedad libre de drogas.

II. El arte de vivir

El pensamiento de Sigmund Freud sería útil que nos ayudará a responder esta pregunta. Seguidor de la filosofía hedonista, la vida humana se le da como objetivo la realización del principio del placer. ¿En qué forma? El hombre común aspira a la felicidad. Sin embargo, la manera de lograr esto está lleno de obstáculos. "La vida que se nos impone es demasiado difícil para nosotros, que nos trae demasiados dolores, desengaños, tareas insolubles. Para obtener asistencia, no podemos prescindir de los recursos sedantes. " [7] . ¿Qué son? Los medios para obtener placer y evitar el dolor y la función de muchas de las personalidades individuales. Sin embargo, Freud recomienda no elegir el camino de la exclusividad. Esto le permite desafiar el uso de la religión, el engaño masivo que "exige a todos de la misma manera su propio camino para la adquisición de la felicidad y la protección contra el sufrimiento" [8] .

Por lo tanto, teniendo en cuenta otras "técnicas" de la vida: siete se discuten. Entre ellos, el amor, sobre todo sexual, ofrece el modelo de nuestro deseo de felicidad.Sin embargo, es frágil felicidad de los amantes, exponiéndose a la pérdida de un ser querido. Por otra parte como los sabios orientales u occidentales, reducir o extinguir el deseo, a un precio sin embargo, para disminuir las posibilidades de disfrute. Del mismo modo, mover las unidades a la creación artística, científica o simplemente para un puesto de trabajo ofrece recompensas sustanciales y se estima una construcción social pero sin una armadura impenetrable a los golpes lo suficientemente malas del destino. ¿Cuál es entonces el placer estético? Provoca un dulce consuelo, sin embargo, insuficiente para olvidar las miserias de la existencia.Algunos invierten en la lucha colectiva para cambiar una realidad insatisfactoria que no puede ser pero no tan fácilmente se transforman.

Por lo tanto, Freud no dejar de considerar las sustancias tóxicas como remedios para los males de la existencia. "El más grueso sino también la forma más eficaz para ejercer una influencia tal es el método de envenenamiento químico. " [9] Estas sustancias extrañas al organismo tienen la propiedad de doble para evitar el desagrado de experimentar y ofrecer una gratificación instantánea. Freud supone que tenemos naturalmente en nuestros sustancias propias del cuerpo similares a las drogas, una hipótesis apoyada hoy por el descubrimiento de las endorfinas. Él considera que los dos aspectos que resultan de la introducción de drogas, tanto una fuente de bendición para una realidad frente a distanciamiento y el mal en relación con el riesgo de fuga en relación con ella.

En este sentido, tomamos nota de la relevancia del narcótico término en francés para traducir esta situación: la sustancia tóxica sorprende, confunde sueño y realidad haciendo o euforia, o de narcosis, es decir, un sopor, un entumecimiento. Freud cita a Goethe al hablar de "destructor de preocupación", para escapar de la realidad y refugiarse en un mundo en sí mismo. ¿Cómo se preocupa Sorgenbrecher interruptor, el poeta alemán que piensa?

"Esta vida querida le importa que preocuparse,

El problema del interruptor es el fruto de la vid ".

Goethe es aquí, así que el vino, símbolo de la impresionante Europea. Cada sociedad, cada continente ha hecho crecer el: coca y tabaco en América, Asia, la amapola, el cannabis en África, el alcohol en Europa. "La acción de los fármacos en la lucha por la felicidad y el alejamiento de la miseria es tan apreciado como una bendición que la gente como personas, les dio una posición fuerte en su economía libidinal" [10] , Freud escribió.

Volvamos ahora a nuestra pregunta original, una sociedad libre de drogas es posible? Algunos dirán que el proyecto es utópico, lo que presupone una sociedad ideal, suficiente para eliminar las fuentes de injusticia y de otras importantes causas de la insatisfacción, el sufrimiento. Sin embargo, los programas internacionales se dan como un objetivo de erradicar las drogas. Tal es el caso, por ejemplo, el programa adoptado en 1998 por la Asamblea General de Naciones Unidas Para medir las dificultades de aplicación de este programa, vale la pena considerar no sólo los productos de consumo, sino también su producción. Freud habla de la economía libidinal. Abandonar el campo de la libido para hacer nuestra visión de la propia economía.

III. Un gran mercado

En esta edición, Alain Labrousse, ex director de la Guardia Geopolítico de las Drogas, hizo una estimación beneficios de la droga y su lavado de la orden de 150 a 200 mil millones. Aunque modesta en comparación con la cantidad de activos acumulados por las grandes corporaciones transnacionales [11] , esta suma tiene un impacto significativo en la economía mundial. El autor da varias ilustraciones de este sector de mercado dinámico. A raíz de la reducción en el consumo de heroína en Europa, los productores han logrado abrir nuevos mercados en Irán, Asia Central y China. Además, la mayoría de los productos que ahora se consumen en todo el mundo son el hachís, es decir, la resina de cannabis y drogas sintéticas. Estamos viendo un crecimiento exponencial en el consumo de éstos en Europa, EE.UU. y Asia. Estos estimulantes de tipo anfetamínico se producen tanto en Birmania y China, Taiwán y Filipinas. De esta manera, Labrousse proporciona un fracaso para el programa adoptado en 1998 por la ONU y en la reducción de cultivos ilícitos en 10 años. Hay muchas razones: las guerras civiles, los subsidios agrícolas en los países ricos y los intereses geopolíticos de los países ricos. Sobre este último punto, cita el caso de Marruecos, el primer productor mundial de hachís, un país que goza de excelentes relaciones diplomáticas y comerciales con los países occidentales.

Por su parte, en esta edición, Jean de Maillard, un magistrado especializado en el estudio de las drogas de dinero, se unió al análisis lúcido arriba. Se expone una confusión preocupante entre los sistemas legales e ilegales. Se destaca un sistema económico y financiero porosa con el crimen organizado, la mafia de recibir la asistencia de los bancos, abogados y oficiales esconden detrás de las empresas comerciales e industriales.

Nicole Maestracci habla de indignación electivos los países desarrollados. Por ejemplo, muchos franceses estigmatizar a los seguidores de hachís, pero "quién sabe, de hecho, que el 90% del cannabis que se consume en Francia procede de Marruecos? " [12] , los líderes de este país, debe ser claro, estar en buenos términos con los gobernantes franceses. El autor también útil recordatorio de que los mismos países desarrollados en el pasado han tenido importantes beneficios con las drogas ilegales, como Inglaterra en el siglo XIX. Maestro de la India, el Imperio Británico celebró un comercio triangular, es decir, el opio proviene de la India, importados en gran medida en China y, por último, los beneficios capitalizados en Inglaterra. Este comercio también ha resultado en 1839 y 1856 las guerras con China, que pretendía prohibir el opio. Resultados: Al final del siglo XIX, un chino se convirtió en adictos al opio de cada diez, y "en 1875, los ingresos de los que el comercio representó el 41% de los recursos que la Corona se retira de la India británica " [13] . Hoy en día, señaló Maestracci prohibición es especialmente en los países del mundo productores de cocaína, el opio, el cannabis parecen ser los más pobres.

Ilegal o no, la droga es principalmente para los productores como una mercancía que se comercializa a nivel mundial. Un ejemplo, la industria del tabaco. En Francia, varias medidas, incluida la información sobre los peligros de fumar, incluso pasiva, provocó una realización: 60 000 muertes anuales atribuibles al tabaquismo, la principal causa de muerte evitable, es de tres tipos de cáncer. La ley Evin de 1991 prohíbe la publicidad y el consumo de tabaco en lugares públicos, fue bien aceptada por la población e incluso entre los fumadores. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las empresas que venden tabaco? Se compone por el déficit en los países ricos mediante la apertura de nuevos mercados en los países pobres. "La industria tabacalera ha explorado rápidamente en África y Asia los mercados de que carecía de los países desarrollados, que buscan, en particular, al desarrollo de la adicción entre los jóvenes. " [14] En este punto, nos encontramos con el tema central de la adicción a las drogas, la idea de que ahora deben ser examinados.

IV. Uso, abuso y dependencia

"Depende" significa no ser capaz de prescindir de algo o alguien. Como resultado, el adicto ha perdido su autonomía. Especialistas en la actualidad se distinguen tres aspectos constitutivos de este proceso: el primero es un simple utilizar la búsqueda de placer. la segunda describe la transición hacia el abuso en exceso, lo que resulta en daño a la salud y social. La tercera se caracteriza por la dependencia en sí con la aparición del impulso incontrolable para reproducir la acción de dar placer. Esta dependencia sólo puede ser psicológico, dando como resultado un cambio de conciencia de una persona que se siente la falta de un mínimo. Resultados de dependencia física de la modificación de los eventos fisiológicos que conducen a dolorosas cuando se detiene, por lo que en caso de retirada. En la transición del uso al abuso y la dependencia en el segundo, las personas que están lejos de ser iguales. Una multiplicidad de parámetros parece interesado: genética, historia de la educación y la familia, el entorno social. El resultado es lo que se indica en el concepto actual de un menor o mayor "vulnerabilidad".

Los médicos son ahora una enfermedad de la adicción del cerebro y las emociones. "Dado que no consideran la adicción como una debilidad, sino como una enfermedad del cerebro, la voluntad se convierte, por tanto, inadecuada y representa sólo un pequeño paso hacia la curación" [15] . Esta medicalización de la adicción a la adoptada por William Lowenstein parece adecuada para su proyecto de ruptura con una visión de la culpa calificada medieval. También se basa en el trabajo actual neurobiológico. Destacan el aumento de la dopamina, un neurotransmisor, con la introducción de sustancias psicoactivas en el cuerpo. Se diferencia de los dos aspectos del cerebro, cortical y racional, los otros sistemas o meso-cortical límbico- [16] , asiento de las emociones y que participan en el mecanismo de recompensa, que tiranizan el cerebro racional. ¿Qué pensar? Algunos se reducirá a medida, la libertad sigue siendo a pesar de todo determinista, incluidos los orgánicos.

Para hablar de la adicción a sustancias psicoactivas se ha convertido en el siglo XX de la adicción a las drogas y el plazo de un adicto a las drogas. Durante veinte años, usamos las palabras de la adicción y la gente dice adictos. Una cuidadosa consideración no se observó ninguna diferencia entre una persona adicta y dependiente. Lenguaje de importación de la anglosajona, la adicción hará hincapié en la noción de la esclavitud de una persona dependiente. De hecho, el AddictusAmérica designado esclavo de la deuda. La aproximación parece adecuado, si recuerda, sin dejar de extender la metáfora, que los esclavos de la antigüedad podría esperar beneficiarse de gastos de envío. Sin embargo, como la referencia central de un dispositivo de acogida para el alcohol y las drogas ilegales desde el año 2002 se da por los centros de salud, de apoyo y prevención "adicción" (CSAPA).

Más interesante sería la de considerar cómo las personas dependientes son adictos. Esta pregunta nos lleva a fijar nuestra mirada más en llevó a cabo en los productos. No vamos a distinguir las drogas lícitas e ilícitas. De éstos, habrá alcohol, el tabaco, sino también sustancias psicotrópicas, lo que implica tres tipos de resultado. La primera le permite especificar en la población francesa de la importancia de tomar las drogas psicotrópicas, parte del cual se desvía de su uso. El Observatorio Francés de Drogas y las Toxicomanías señala que "en 55-75 años, aproximadamente uno de cada tres mujeres ha consumido drogas psicotrópicas durante los últimos doce meses, frente a uno de cada cinco hombres" [17] . El segundo implica que se considera libre de la adicción de drogas, sustancias, por ejemplo, deportes intensivos, la adicción a Internet o el juego patológico. Algunos jugadores, como sabemos, entró en la deuda, en ruinas y totalmente excluida la vida laboral y familiar. El juego patológico (0,5% de interés al 1% de las personas en Francia, el 2% en los EE.UU.) obedece a mecanismos similares a los medicamentos."La resonancia magnética Funcional permitido a los investigadores de Estados Unidos para observar que las áreas activadas (el circuito de recompensa) en un juego de dinero son los mismos que la toma de drogas recreativas como la cocaína. " [18] . Finalmente, en lugar de contraste drogas duras y blandas, puede ser preferible hablar de uso de drogas duras y blandas. Por ejemplo, podemos identificar a un intenso desgaste, el uso destructivo del alcohol y dulce, simplemente para relajarse cannabis. Esto llevó al interés por esta sustancia tan ampliamente difundido.

V. Los peligros del cannabis

¿Cuáles son las cifras de consumo de cannabis en Francia? Michel Hautefeuille en esta edición, se presentan los resultados de la encuesta publicada en 2003 por el Observatorio Francés de Drogas y las Toxicomanías (OFDT). Se mantuvo el número de Los experimentadores de 9,5 millones, 3.2 millones de usuarios ocasionales, los usuarios regulares y 600 000 350 000 usuarios diarios. Otro estudio publicado en 2003 por OFDT mostró que entre los 17 años de edad, el nivel de experimentación se ha duplicado entre 1992 y 1999. Entre 17 y 19 años de edad, las niñas 48.9% y 58.3% de los varones reportaron haber usado alguna vez el cannabis. En esta época, los consumidores regulares (10 días por mes y más) fueron 14,7%. Sólo el 6,3% de todos eran usuarios diarios [19] .

La mayoría de los consumidores jóvenes no se consideran adictos. El riesgo de dependencia del cannabis es realmente muy bajo. Experiencia colectiva del INSERM, realizado en 2001 mostró que "los estudios estadounidenses estiman que alrededor del 5% la proporción de sujetos en la población en riesgo de dependencia al cannabis" [20] . En comparación, el tabaco hace que sea mucho más fácilmente adictos. Por otra parte, el cannabis no mata, al igual que el alcohol y la cocaína, los sistemas cerebrales de una manera a veces irreversible.

Acerca de cannabis, dos errores se corrigen. La primera asigna una escalada de potencia a las drogas como la cocaína y la heroína. Sin embargo, el 4% de los fumadores de cannabis se adictos a la heroína. La segunda se refería a la relación con la esquizofrenia. El cannabis podría ser capaz de revelar o empeorar la situación.En consecuencia, el cannabis es sólo un disparador para una esquizofrenia subyacente. En el mismo sentido, los trastornos psiquiátricos pueden ocurrir en los fumadores de cannabis predispuestos. Estos trastornos mentales entre las personas frágiles se manifiestan como ataques de pánico, así como las fases de la despersonalización. Incluso identifica un trastorno psicótico específico, dijo psicosis cannábica como resultado de los signos de delirio, con una alta incidencia de alucinaciones, sobre todo visual. Sin embargo, este trastorno afecta a sólo una pequeña proporción de los seguidores de cannabis: "Se estima en el 0,1% en un estudio realizado en Suecia" [21] .

Añade que el cannabis no mata - a menos que uno considera que el riesgo de cáncer presente al menos en el hecho de fumar combinación con Tabaco - receptores cannabinoides con un bajo nivel de expresión del centro respiratorio y cardiovascular. Esto no significa que la sustancia es inofensiva, incluso en sujetos sin ningún tipo de predisposición psíquica. En dosis altas puede causar somnolencia con euforia, llamada intoxicación por cannabis y trastornos de la memoria y el lenguaje. Aunque reversible, estos hechos siguen siendo motivo de preocupación entre los jóvenes en edad escolar. Además, psicomotor alterado y el rendimiento cognitivo es tanto más sentía que el estudiante es joven, puede llevar a algunos abandonos.

Una dosis moderada, el cannabis produce un estado deseado de euforia y bienestar, acompañado de trastornos cardiovasculares y digestivos menores. Por otra parte, puede causar una tos, causado probablemente por el potencial irritante de la irritación de cannabis tar comparable a los alquitranes del tabaco. Por lo tanto, ¿cuáles son los argumentos que se oponen a la venta libre de cannabis, por lo menos para los adultos, como el tabaco y el alcohol? Los últimos productos son de libre acceso no lo hacen ellos, también, de la salud y los riesgos sociales?

VI. Y la ley en todo esto?

De hecho, es sobre todo de cannabis que el debate público francés contra las drogas ilegales se ha establecido, enfrentando a los partidarios de la despenalización y los seguidores de la prohibición. Esto se basa en la ley de 31 de diciembre De 1970, sobre el uso y posesión de drogas ilegales. Esta ley prevé penas de prisión para un uso sencillo. Ella se relajó en una circular de fecha 17 de junio de 1999 que "la pena de prisión en relación con un usuario que ha cometido ningún delito relacionado sólo debe utilizarse como último recurso" [22] . Ella recomienda a las sanciones alternativas, en particular, la condena condicional. Previamente, el fiscal tenía una amplia gama de otras sanciones que la privación de la libertad, es decir, multas, servicio comunitario, la suspensión de la licencia de conducir, la incitación a la atención ...

Una opinión corriente considera que, para los usuarios, la ley de 1970 sería inaplicable, porque inaplicada. Nicole Maestracci está en desacuerdo frente a esa evaluación. Las cifras del Ministerio de Justicia muestran que más de 10 personas detenidas por consumo de drogas ilícitas, 2 y 3 no son procesados, 6.7 son condenados a medidas alternativas 1-2 y son procesados ​​en los tribunales. Un número significativo está preso: "... el número de personas encarceladas por el único delito de uso de drogas era todavía, en 2000 a 197" [23] . Las cifras de 2002 indican que 560 penas de prisión se impuso incluyendo 158 con la granja cuántica para su uso solo [24] . En Europa, entre los países penal que sancionan la utilización, sólo Francia y Grecia aún prevén penas de prisión.

Ante esta situación única para un país democrático, algunos sugieren no sólo una legalización controlada de cannabis, así como las drogas actualmente ilegales, por lo menos algunos de ellos. Tal es el caso de Francisco Caballero, profesor de abogado y la ley, el presidente del Movimiento de la liberalización controlada. Argumenta que el debate no debe limitarse a elegir entre prohibición y legalización. Se expone una situación con dos alternativas: la reducción del riesgo y la legalización controlada. Cada una de estas cuatro opciones tiene ventajas y desventajas [25] .

Prohibición representado en Francia por la Ley de 1970 tiene la ventaja intelectual de ser simple y extensible a todos los Estados en su interdictrice simplicidad. Sin embargo, tiene muchas desventajas: la justificación económica del tráfico, social para elevar los precios de productos, las cárceles llenas legal y sanitaria a causa de accidentes debidos a las sustancias no controladas. Esta es una razón por la cual se hizo evidente en los años 90, un segundo sistema, llamado "la reducción del riesgo". Hay tres tipos de medidas: la distribución de jeringuillas (legalizado en Francia en 1987 por Decreto Barzac), los programas de sustitución de opiáceos (metadona, Subutex) y el reconocimiento de la ciudadanía para los adictos. Este sistema fue un éxito innegable, ya que podría reducir significativamente la infección por VIH y la hepatitis C en combinación con el consumo de heroína disminuyó. Sin embargo, este sistema actualmente imperante sigue coexistiendo con la prohibición. Por lo tanto la solución de la despenalización, el tercer sistema, tiene la ventaja de evitar que los jóvenes la experiencia de la cárcel y permita que los adultos a consumir el producto de su elección sin interferencias, siempre que no la paz. Esta solución es apropiada para una sociedad democrática, que implica la desventaja de beneficiar a los traficantes y obstaculizar las investigaciones policiales para las sustancias cuya producción y distribución siguen siendo ilegales. Por lo tanto, resolver esta inconsistencia mediante la adopción de la despenalización de una cuarta opción, la de la legalización controlada. ¿Qué es? Tiene dos aspectos. Por un lado, la venta de este momento, las drogas ilícitas (por lo menos algunos de ellos) sería libre. Por otro lado, sería ser controlado, es decir, producidos y distribuidos por compañías estatales, organizados en casa, como el tabaco regulado francés.

¿Qué pensar? Probablemente, este sistema tendría al menos dos ventajas: la de reemplazar a los beneficios tributarios estatales tarfiquants actual, y la otra para proteger la salud pública por una preocupación por la calidad del producto. Sin embargo, sería ingenuo e irresponsable tener un poder de resolución de todas las dificultades asociadas a esta incidencia. En la actualidad, la venta de alcohol y el tabaco está prohibida a los menores, la prohibición sería lógico ampliar los nuevos productos de venta libre para adultos. Pero los jóvenes son los mayores consumidores de drogas ilegales hoy en día, lo que deja más probable es que auguran la formación de nuevo tráfico a su intención. Además, el sistema tendría alguna posibilidad de ser efectivo si es adoptado por los convenios internacionales establecidos para la droga desde principios de los 60. De lo contrario, se multiplicarían las nuevas transacciones transfronterizas ilegales. Para la prueba: era suficiente con que en enero de 2004, Francia aumentó el precio del tabaco mediante el incremento del impuesto estatal a un 80% tan pronto la ausencia de armonización fiscal, por lo menos a nivel europeo, consiste en una práctica del contrabando de cigarrillos.

Este tipo de riesgos sin perjuicio de que una forma de legalización controlada de la pesca ilegal cierto hoy en día y que se consume en Francia por cerca de 5 millones de personas. Esto no excluye la probabilidad de desarrollar campañas de prevención sobre los peligros de las sustancias se legalizó, como se hace con éxito hoy para el tabaco. En última instancia, de forma individual puede ser un feroz oponente de cualquier producto que, objetivamente, ataca y destruye a la persona, la posición personal de este escritor, y sin embargo se decidió a recomendar una solución de legalización controlada puede ser conveniente especificar los procedimientos para aplicación. Es por lo tanto no es una opción individual, sino una elección de la sociedad. En esta perspectiva, la legalización controlada, parece más lógico, no sólo intelectualmente, pero políticamente aún más saludable.

drogas drogadiccion Mollet del Valles