Anorexia Bulimia Mollet del Valles

Psicologos en Mollet

Nuestro centro lleva funcionando 15 años. Durante este tiempo, hemos atendido unas 2.000 personas, entre adultos y niños.

Somos un referentepara otros profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, pediatras, ...etc.

Asimismo, disponemos del reconocimiento institucional del Ayuntamiento de nuestra ciudad por nuestra labor.

En el ambito psicológico los tratamientos que más frecuentemente abarcamos són: La depresion, la angustia, la obsesión, la fóbia, la ansiedad y los diversos tipos de dependencias.

En el ambito sexológico los aspectos en los que nos hemos especializado són aquellos relacionadas con la eyaculación precoz, la falta de erección (impotencia), la falta de deseo sexual y la anorgasmia. Así como todas aquellas disfunciones sexuales masculinas y femeninas.

En la actualidad, nuestro centro es colaborador docente de la Universidad de Barcelona (Facultad de Psicología).

Alumnos de esta Facultad realizan las prácticas obligatorias entre nosotros, implicándose en las actividades que realizamos.

Todos los servicios van dirigidos a un amplio abanico de edades y tratan problemas de diversa índole

Psicologos en Mollet

Xavier Conesa Lapena

· Colegiado número 4.977 Psicologo-Sexologo

· Psicólogo Clínico. Universidad de Barcelona 1980

· Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares

· Miembro Numerario de las Secciones de Sexologia y Salud Mental (ACMCB)

· Psicoterapeuta Humanista. Universidad Pontifia Comillas. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación 1.987

· Psicodramatista. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988

· Eutonia. Técnicas de relajación. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación 1.989

· Terapeuta grupal. Ayuntamiento de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990

· Sexologia. Terapia de pareja. Institut Català de Psicologia (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994

· Terapeuta Cognitivo-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995

· Curso de Psicofarmacologia para Psicólogos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universidad Ramon Llull. Desde 1.997

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia Universidad de Barcelona. Desde 1.998

· Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC

Carme Serrat Bretcha

· Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)

· Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)

· Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.

· Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)

· Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull

· Terapeuta Sexual i Familiar

· Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

· Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

L'EFICÀCIA DELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Aquest document és el resultat de la iniciativa presa en l'Assemblea Anual de la Societat Espanyola per a l'avanç de la Psicologia Clínica i de la Salut. Segle XXI, celebrada a Toledo el 26 d'octubre de 2001. El grup de treball va abordar l'elaboració d'un document la finalitat és la de divulgar a la població general què són els tractaments psicològics i orientar- sobre les opcions disponibles. Tot això tractant de conciliar la divulgació del coneixement tècnic amb la seva adequada fonamentació. Entre els objectius plantejats a l'Assemblea hi ha el de buscar una àmplia difusió institucional en un format assequible al públic en general. El present treball pretén acostar-se a aquesta forma de divulgació com a orientació tant per a usuaris com per a professionals.

ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS Què és un tractament psicològic? Un tractament psicològic és una intervenció professional, basada en tècniques psicològiques, en un context clínic (Centre de Salut Mental, Hospital, consulta privada, associacions de persones afectades, etcètera). En ella un especialista, habitualment un psicòleg clínic, busca eliminar el sofriment d'una altra persona o ensenyar les habilitats adequades per fer front als diversos problemes de la vida quotidiana. Exemples d'això són ajudar a una persona a superar la seva depressió o reduir les seves obsessions, treballar amb una família amb conflictes entre els seus membres perquè sàpiguen comunicar-se millor, o ensenyar a un adolescent a relacionar-se amb altres companys de manera més sociable i menys agressiu. Un tractament psicològic implica, entre altres coses, escoltar amb atenció el que el pacient ha de dir i buscar quins aspectes personals, socials, familiars, etc. són responsables del problema. També suposa informar el pacient sobre com pot resoldre els problemes plantejats i utilitzar tècniques psicològiques específiques tals com, per exemple, l'entrenament en respiració o relaxació, la resolució de problemes interpersonals, el qüestionament de creences errònies, el entrenament en habilitats socials, etc. L'ús de fàrmacs no és part del tractament psicològic, encara que poden combinar ambdós tipus de teràpia quan es considera oportú. En resum, els tractaments psicològics són aplicats per psicòlegs clínics, que són els especialistes en els problemes del comportament humà i que

utilitzen tècniques especialitzades d'avaluació (una entrevista, una història clínica, tests i qüestionaris, etcètera), i de tractament, l'eficàcia ha estat contrastada en diverses investigacions científiques. El tractament psicològic es pot dur a terme amb persones (una sola persona), parelles, famílies i grups. És possible combinar, segons els casos i necessitats, el format de tractament, així, pot realitzar un tractament en grup juntament amb sessions d'assistència individual. La intervenció pot durar des d'una o unes poques sessions (per exemple, en situacions de crisi o assessorament) fins a diversos anys (en el cas de la psicoanàlisi). El més freqüent és que s'estengui de 5 a 50 sessions de voltant d'1 hora i de freqüència setmanal. El nombre de sessions depèn del tipus o nombre de problemes i de la gravetat d'aquests. La forma habitual de tractament psicològic suposa un contacte personal amb el psicòleg. No obstant, també poden utilitzar mitjans complementaris per cobrir alguns aspectes del tractament: telèfon, correu o Internet (correu electrònic, videoconferència, xat). L'ús d'aquests mitjans, amb les garanties clíniques i ètiques precises, és útil quan el pacient: a) té dificultats físiques o geogràfiques per anar a la consulta del professional o el seu problema es ho impedeix (p.ex., agorafòbia o fòbia social severes), b) vol seguir la teràpia amb el mateix terapeuta, però ha de absentar-se per trasllat o altres causes, c) desitja un anonimat major o total, d) és capaç de comunicar eficaçment a través dels mitjans tècnics esmentats, e) posseeix els recursos per a gestionar els seus problemes amb el suport no presencial, f) presenta un trastorn no molt greu, g) vol simplement fer una consulta o demanar la opinió professional del psicòleg. ¿Psicòleg o psiquiatre? Quina diferència hi ha entre un psicòleg clínic i un psiquiatre? El psiquiatre es diferència del psicòleg clínic en diversos aspectes. El primer, és que el psiquiatre és un llicenciat en medicina i el psicòleg clínic és un llicenciat en psicologia. Per això, el psiquiatre considera els problemes del pacient com a resultat que alguna cosa no funciona bé en l'organisme (en el cos), i el contrari el psicòleg clínic se centra en aspectes psicològics (com influeixen en el problema les relacions i situacions socials, familiars, les emocions pròpies i dels altres, la opinió i visió personal que es té sobre els problemes, etc.). Això no vol dir que el psicòleg exclogui en el seu tractament els aspectes orgànics, o que el psiquiatre faci el mateix amb els factors psicològics. No obstant això, sí que ha de quedar clar que tots dos es diferencien en la major importància que donen al psicològic (Psicòleg clínic) o al orgànic (psiquiatre). D'acord amb això la segona diferència està en què fan tots dos professionals. El psiquiatre s'ocupa, habitualment, de diagnosticar i receptar un fàrmac, i el psicòleg clínic, juntament amb el diagnòstic, busca analitzar les dificultats específiques del pacient en el seu dia a dia i fa un pla ajustat a aquestes per superar-les. Quan és convenient o necessari un tractament psicològic?

Véase también nuestro archivo:

Trastornos de la conducta alimentaria

La anorexia, la bulimia. Los trastornos de la alimentación puede adoptar diversas formas. Estos problemas son siempre la consecuencia de la angustia o de un profundo malestar. ¿Cómo reconocer a un anoréxico? ¿Se puede superar el ansia por la comida? Actualización sobre los trastornos alimentarios.

Cuando vaya a comer ya no es un placer

Rechazo de la alimentación y los alimentos son el deseo permanente de los trastornos alimentarios. Estos problemas a menudo se esconden los pobres la aceptación del cuerpo o un traumatismo. ¿Cuáles son estos trastornos? ¿Dónde están?

Las depresiones

Anorexia: el descenso a los infiernos

La anorexia afecta al 2% de las mujeres, la mayoría adolescentes.Esta negativa a comer los resultados en un profundo malestar y puede tener consecuencias dramáticas sobre la salud. ¿Cómo reconocer este trastorno alimentario? ¿Cuáles son los tratamientos y maneras de salir de este sufrimiento? Doctissimo informó sobre un grave problema a menudo pasado por alto ...

Un problema de imagen de sí mismo ...

Bulimia: el miedo al vacío

Tres de cada diez adolescentes han experimentado un periodo de bulimia. Este impulso de comer sin hambre por lo general se centra en los alimentos de azúcar y calorías. Las crisis son siempre acompañados por una fuerte convicción. El objetivo de este trastorno de la alimentación cada vez más común.

Una madre de dos hijos cree que su hijo no está comiendo lo suficiente. Si esta preocupación de los padres es a menudo injustificada, a veces hay un problema real. ¿Qué hacer cuando los niños se niegan a sus comidas? ¿Qué causa este comportamiento?

Introducción

Etiología

La anorexia nerviosa

Definición

Epidemiología

Los signos clínicos

Pronóstico

Tratamiento

La bulimia nerviosa

Definición

Epidemiología

Los signos clínicos

Tratamiento

Para obtener más información

img

PUB

PUB

img

Introducción

La anorexia nerviosa y bulimia nerviosa son trastornos de la alimentación. Estos trastornos son causados ​​por el psicológico y tienen en común una alteración sustancial de la percepción de la imagen corporal.

Según la Sociedad de la Lengua Francesa de Nutrición y Dietética, se requieren tres condiciones para describir un comportamiento patológico de comer:

 • Se diferencia de manera significativa en términos de calidad o cantidad de la conducta habitual de las personas que viven en el mismo entorno nutricional, social y cultural.
 • No causa efectos nocivos para la salud física (obesidad, la desnutrición, las deficiencias) o psicológico (sentimientos de anormalidad, la exclusión social, la obsesión, depresión ...).
 • Esto demuestra un problema existencial, un sufrimiento psíquico o una lesión del sistema biológico que controla la ingesta de alimentos.
img

Etiología

Estos trastornos de la alimentación son multifactoriales y se producen en conjunción con factores desencadenantes no específicos en los sujetos con una predisposición. Estas predisposiciones son:

1 / Factores Biológicos

 • Los factores hereditarios (predisposición genética),
 • trastornos de los neurotransmisores.

2 Factores / psicológicos

 • La frecuencia de la ansiedad,
 • depresión,
 • fragilidad psicológica,
 • baja autoestima y la identificación de modelos de buena voluntad
 • la ambición,
 • necesidad emocional.

3 / factores sociales-culturales y familiares

img

La anorexia nerviosa

1 / Definición

La anorexia nerviosa (AN) es un rechazo a la comida relacionada con un estado mental particular. Pérdida del apetito es secundario, debido a la restricción voluntaria y poder, a menudo no reconocida. Si el sujeto tiene atracones, vómitos y utiliza purgantes, diferenciamos tipo de la anorexia "Anorexia y Bulimia-" para la anorexia de tipo restrictivo.

2 / Epidemiología

La frecuencia de la AM es cada vez mayor en las sociedades occidentales, donde la "delgadez" se destaca como un ideal. Esto ocurre normalmente en las clases media y alta en las familias donde el éxito social y académico son muy importantes. Los datos epidemiológicos indican (Fuente: Academia Nacional de Medicina, marzo de 2002)

 • un predominio del sexo femenino (promedio de 6 a 10 chicas para un niño),
 • como la edad de inicio tiene dos picos: uno en el 12-14 y un 18-20 años edad
 • un promedio de 1% de prevalencia entre los adolescentes,
 • una incidencia de 1/200 para las niñas y 1/100 000 en la población general,
 • una tasa más alta que la población general entre los familiares de primer grado y en los gemelos idénticos.

3 / Clínica

Los principales síntomas de la anorexia nerviosa son:

 • La restricción dietética (reducción de la ingesta calórica, la eliminación de los hidratos de carbono, grasas, proteínas, ... la planificación de una dieta estricta),
 • La pérdida de peso (pérdida de más de 15% del peso inicial),
 • La amenorrea.

Hablamos de la "tríada" de 3 A (anorexia, pérdida de peso, amenorrea), que es poco a poco.

Los síntomas somáticos que acompañan a la anorexia nerviosa son:

(Fuente: Sociedad de la Lengua Francesa de Nutrición y Dietética, 2001)

 • La desnutrición, infección,
 • la osteoporosis,
 • control de la temperatura anormal,
 • hipercolesterolemia,
 • trastornos de los electrolitos,
 • bradicardia,
 • hipotensión,
 • arritmia,
 • para retrasar el vaciamiento gástrico,
 • estreñimiento,
 • piedras en el riñón,
 • edema.
  • 4 / pronósticos

De estudios a largo plazo indican que el 44% de los casos observados una buena recuperación después de 4 años. (Fuente: Academia Nacional de Medicina).

Para el tipo AM restrictiva, hay un 5% la mortalidad por desnutrición, después de 10 años de evolución.

En el formulario llamado "bulímico", el 10% de los pacientes mueren de desnutrición y se agravó la hipopotasemia, después de 10 años de evolución (Fuente: Sociedad de la Lengua Francesa de Nutrición y Dietética).

Factores de mal pronóstico son:

 • peso inicial muy baja,
 • la presencia de vómitos,
 • una pobre respuesta al tratamiento inicial,
 • la edad más avanzada,
 • el uso de purgante.
  • 5 / Tratamiento

El tratamiento debe hacerse preferentemente en una institución especializada para realizar una separación de la familia que participa inconscientemente a "juego de rol patológico". Es multidisciplinaria y se compone de:

 • Un cuidado nutricional que corregir la malnutrición mediante el establecimiento de objetivos realistas de peso y reducir la restricción de alimentos.
 • Tratamiento de las complicaciones físicas.
 • Con el apoyo de un psiquiatra que hablará después de un retorno al peso especificado en el contrato y la reaparición de las reglas y asegurarse de que el apoyo psicológico para luchar contra la depresión y la ansiedad experimentada durante la recuperación de peso. La terapia familiar también puede ser útil para eliminar, en el sistema de la familia, la comunicación negativa, incluyendo pero no limitado a, el tema de alimentos.

El obstáculo importante que enfrenta el tratamiento es la negación de la anoréxica de su condición que puede conducir a negar a las finales, las entrevistas y la atención.Algunos pacientes son tratados en forma ambulatoria, pero cuando la supervivencia está en juego en la mayoría de los casos de desnutrición, el uso de nutrición enteral forzada discontinua-es esencial.

img

Bulimia

1 / Definición

La bulimia se caracteriza por períodos de impulsos incontrolables vis-à-vis los alimentos, seguida de una reacción motivada por el temor a ganar peso, causando diversas prácticas: vómitos, diuréticos, ayuno o restricción dietética. El ciclo bulímico puede repetirse varias veces al día o menos frecuentemente. En la mayoría de los casos, la bulimia se vive en la vergüenza y el secreto. La mayoría de los pacientes son reacios a consultar y esperar contra toda evidencia de ayudarse a sí mismos. Las personas con bulimia pueden tener un peso bajo, normal o excesivo.

2 / Epidemiología

Los datos epidemiológicos indican que esta condición se refiere a:

 • Las niñas de 5-7 a un niño,
 • edad de inicio es la adolescencia tardía (18-20 años),
 • la prevalencia es del 1,1% entre las niñas y el 0,2% para los niños.

3 / Clínica

Los signos clínicos de la bulimia:

 • Los episodios recurrentes de sonda
 • sensación de pérdida de control de la conducta alimentaria,
 • Con frecuencia las purgas o severas restricciones en la dieta (vómitos, laxantes, diuréticos ...)
 • preocupación excesiva por el peso y la apariencia,
 • sentido de la vergüenza, inutilidad, culpa y disgusto.

Los síntomas somáticos de la bulimia son:

 • Irregularidad menstrual,
 • trastornos de los electrolitos,
 • Intoxicación por Ipecac térmica
 • expansión, fuera del estómago,
 • ampliación de la parótida,
 • esofagitis,
 • ulceración,
 • falsos caminos gástrica
 • neumonía por aspiración.
  • 4 / Tratamiento

El apoyo se basa en la terapia cognitivo-conductual, el objetivo del tratamiento es ayudar a los pacientes a superar su deseo compulsivo de comer. Cuatro puntos son necesarios:

 • Información sobre los requisitos de energía y alimentos.
 • La valoración de la grasa a un nivel justo.
 • El trabajo sobre el comportamiento en la mesa.
 • Una relación formal entre el humor y la ingesta de alimentos (o la negación de la ingesta de alimentos).

Tomar antidepresivos tiene más efecto en términos de reducción de la frecuencia de las convulsiones en una persona, o en términos de número de pacientes en los que las convulsiones desaparecen, por lo menos durante un cierto período.

A diferencia de las anoréxicas, estos pacientes son conscientes de sus problemas psicológicos y están más dispuestos a participar con el médico o el psicoterapeuta, el plan de tratamiento.

"Para más información:

Cursos y Artículos

La sintomatología de los trastornos alimentarios en adultos

Este documento, elaborado por el Colegio de Profesores de Nutrición, se basa en cuatro categorías: problemas para entender, no sabe absolutamente, profundizar y aprenda más.

Sociedad de la Lengua Francesa de Nutrición y Dietética, Cah. Nutr. Dieta., 2001, 36, pp.52-62.

Ver el documento

Diagnóstico y tratamiento de los trastornos alimentarios en adolescentes: la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa

Informe de la Academia Nacional de Medicina. Resumen, Introducción, comentarios semánticos, la anorexia nerviosa: epidemiología, factores psicopatológicos, diagnóstico, tratamiento, la bulimia nerviosa: epidemiología; otras alteraciones de la conducta de comer, recomendaciones.

El Sr. Arthuis y el ducado de DJ, aprobada el 19/03/02.

Ver el documento

Los trastornos alimentarios en adolescentes: los principios de diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico, complicaciones médicas, los trastornos nutricionales, trastornos psicológicos, guías de tratamiento, las barreras a la atención, referencias.

Comité de Medicina del Adolescente, la Sociedad Canadiense de Pediatría (CPS), Pediatría y Salud Infantil de 1998, reafirmó en febrero de 2002.

Ver el documento

Trastornos Alimenticios

La conducta alimentaria están determinadas por tres conjuntos de factores: factores neurofisiológicos, y socioculturales relacionados con el desarrollo de la personalidad, donde el sentido de consciente e inconsciente de la energía jugará un papel muy importante. La anorexia nerviosa (descripción, las formas psicológicas, clínicas, evolución, pronóstico, tratamiento), Bulimia y hyperphagies otros.

Por el Dr. Dardenne Instituto Madre y el Niño, en el anexo del Hospital Pediátrico Sur, Rennes - marzo de 1999.

Ver el documento

Clinique Saint-Amour (Canadá) - Centro para el tratamiento de la anorexia nerviosa, bulimia y otros trastornos de la alimentación

Hay algunas definiciones y explicaciones sencillas y un resumen de las opciones terapéuticas en este centro. Hojas en la anorexia nerviosa, bulimia y comer compulsivo, el programa de tratamiento de los trastornos alimentarios, guiar a la anorexia y la bulimia, ...

Ver el documento

Algunos detalles sobre los trastornos alimentarios

Breve resumen de la anorexia y la bulimia así como las posibles causas de estas enfermedades.

La publicación de EUFIC (European Food Information Council), FoodToday N º 30.

Ver el documento

Trastornos de la alimentación

La anorexia, la bulimia, las causas de los trastornos alimentarios, las perspectivas actuales de tratamiento.

Libro inspirado en "Los trastornos de la alimentación", Infor Anorexia y Bulimia y asbl, 1998.

Ver el documento

La anorexia nerviosa

Complicaciones Epidemiología, definición, síntomas, puede ser el primer ministro, la evolución, pronóstico y tratamiento de la anorexia nerviosa, emergencias, apéndices y bibliografía

Lavielle y el Sr. V. Miembros de la Bella, SFTG Paris-Nord de expertos: el Dr. ROUER Saporta (psiquiatra).

Sitio en línea de Esculapio

http://www.esculape.com/psychiatrie/anorexiementale.html

La anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa (AN) es una enfermedad que ahora parece cada vez más común. AN es un trastorno psiquiátrico, podríamos creer que los cambios orgánicos implicados en la perpetuación de la enfermedad. Epidemiología, el estudio clínico, un diagnóstico positivo, la investigación, diagnóstico diferencial, las formas clínicas, la etiología, la psicopatología, la evolución y pronóstico y tratamiento.

El artículo completo de A. Lawrence - 1998

Ver el documento

Consultar despachos Caducee.net sobre los trastornos alimentarios

Epidemiología

Epidemiología Psiquiátrica: Directorio de obras francesas entre 1989 y 1994

Trastornos de la alimentación. Indicación de los cinco estudios epidemiológicos con los títulos indica: objetivos, resultados, palabras clave y publicaciones.

Ver el documento

Prevención

¿Hay una posible prevención de trastornos de la alimentación de comportamiento?

Un seminario de nutrición en "La comprensión de las conductas alimentarias: aplicación a la práctica diaria" se celebró en Medec Miércoles, 08 de marzo 2000.El programa de este anfiteatro fueron tres intervenciones que incluyen "¿Hay una posible prevención de conductas de trastornos alimentarios?" El Dr. Daniel Rigaud, del Hospital Bichat de París. La anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, comer compulsivamente, la prevención, la detección ...

Ver el documento

Armar a nuestros jóvenes contra los trastornos alimentarios

Algunos consejos que se dan a los padres para ayudar a detectar trastornos de la alimentación.

Instituto Nacional de Nutrición.

Ver el documento

Asociaciones y Sitios

Anorexia y Bulimia y de Infor

La combinación de la ayuda y orientación.

Ver el documento

La bulimia, la anorexia y comer compulsivamente

Sitio de información y asesoramiento sobre los trastornos alimentarios: bulimia, anorexia y comer compulsivamente. Asesoramiento profesional, contactos, foros, historias, la terapia, bibliografía, un artículo sobre "La imagen del cuerpo en el psicoanálisis".

http://www.boulimie.com/

Arrecifes de Asociación

El coral es una red de mutuo y el Centro para la Iniciativa de las Mujeres (anorexia, bulimia, alcohol, drogas, mujeres, salud)

Ver el documento

Grupo de Estudio francés sobre la Anorexia y la Bulimia - GEFAB

El GEFAB es una asociación que tiene como objetivo comprender mejor la patología de la conducta alimentaria con el fin de mejorar los tratamientos específicos. En esta página es una información sucinta sobre los trastornos alimentarios y los servicios ofrecidos dentro de esta asociación.

Ver el documento

Enfine.com

Portal de información y apoyo en torno a los trastornos de la alimentación.

Ver el documento

La anorexia nerviosa y la bulimia - ANEB

Quebec Asociación de Ayuda a personas con anorexia nerviosa y la bulimia. Para obtener más información acerca de las causas y el tratamiento de los trastornos alimentarios. Los síntomas de la anorexia y la bulimia (signos síntomas conductuales y psicológicos), consejos prácticos, el programa de prevención ...

Ver el documento

Anorexia y Bulimia Association - ABA (Suiza)

ABA es una asociación de voluntarios, padres y ex pacientes, con el fin de ayudar a los padres para proporcionar apoyo y la información también seres queridos y los pacientes se enfrentan al problema de los trastornos alimentarios. ABA también está disponible para enfermeras escolares, maestros y cualquier persona en busca de información, información. Documentación (investigación, documentos, videos, libros, artículos, ...), información práctica, los contactos y la colaboración con la comunidad médica, la mejora de la recepción de los pacientes y sus familias en los hospitales, mejorar la toma de decisiones manejo de los pacientes y la atención posterior estructura ....

http://home.page.ch/pub/abach @ vtx.ch / index.html

Comer Conocimiento y la Prevención de Enfermedades EDAP-(Inglés)

Asociación en el sitio más completo sobre el tema. La Asociación Americana, muy activo, tiene la misión de prevenir y dar a conocer los trastornos de la alimentación. Se compone, entre otros profesionales de salud. Las noticias, información general, documentación y recursos, conferencias, programas para ayudar a los adolescentes, la campaña de los medios de comunicación, el desarrollo de un folleto ...

Ver el documento

anorexia bulimia mollet del valles