Psicologos en Mollet


TOTA LA INFO: WWW.XAVIERCONESA.COM

agorafobia tratamiento barcelona

Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha

C/ Gaietà Vinzia, 11-13

MOLLET DEL VALLES


--


C/ Santa Anna, 26

BARCELONA


Tel 93 570 71 54 - 653 811 887

WWW.PSICOLOGOSMOLLET.COM(Montcada i Reixac, 1956) és un psicòleg i sexòleg català. El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i

Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999

L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.

Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.Enllaços externs

- Pàgina Oficial de Xavier Conesa Lapena

- Acta Constitucional de l’Institut Superior d’estudis Sexològics I.S.E.S.

- Col.laboració Docent del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona

- Col.laboració Docent amb la Universitat de Girona

- Col.laboració en tasques de formació amb la Universitat Ramon Llull- Acord de Col.laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya U.O.C.- Conveni de Col.laboració Acadèmica amb Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

- Reconeixement de l’Ajuntament de Mollet del Centre de Psicologia Aplicada

- Referències sobre la investigació en Luminoteràpia al periòdic “El Mundo”. Any 2.005

- Investigacions sobre Luminoteràpia, Referències al periòdic “Público”. Any 2.007

- Coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

- Miembro de la Federacion Española de Especialistas en Sexologia

- Publicacions

Carme Serrat Bretcha

Licenciada en Psicologia Colegiada nº 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)

Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)

Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.

Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)

Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull

Terapeuta Sexual i Familiar

Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependencia,

Assessora Psicològica d’escoles bressol.

Assessorament a pares

Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya

Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

TRACTAMENTS

TRACTAMENTS DE LA PERSONALITAT

Tractament de la Depressió (VIDEO)

http://www.curar-depresion.com (TOT SOBRE DEPRESSIÓ)

Los trastornos psicológicos van desde el síndrome de estrés post traumático fobias comunes. Esta guía de diversos trastornos psicológicos es una buena introducción a las enfermedades mentales, tanto leves como graves.

La esquizofrenia

Depresión

Trastorno de estrés postraumático

Trastornos obsesivo-compulsivos

Ansiedad y Trastornos de Pánico

El trastorno dismórfico corporal

Insólito trastornos psicológicos

Varios

Ayuda con los trastornos psicológicos

El diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos es un procedimiento objetivo que implican la investigación y experiencias pasadas. Que el conocimiento de los trastornos psychologcial se ha combinado en un manual general, comprensiva llamado el DSM-IV.

Diagnóstico y Tratamiento de los trastornos psicológicos: DSM-IV

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Cuarta Edición (DSM-IV) es publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría. Es un tomo completo de toda la salud mental y trastornos psicológicos en adultos y niños. No sólo se recogen los nombres y los síntomas de los trastornos psicológicos, sino que también incluye las posibles causas, tratamientos, estadísticas e investigación.

http://www.sexologosbarcelona.galeon.com/

El DSM-IV se ha llamado la Biblia de los psiquiatras, ya que aumenta la comprensión de los pacientes, los tratamientos, e incluso tercera parte que los pagadores de seguros. Los trastornos psicológicos son clasificados y explicados.

Hay 5 ejes en el DSM-IV, que cubren los trastornos psicológicos:

Eje 1. Síndromes clínicos, también conocido como el diagnóstico del trastorno psicológico.

Eje 2. Trastornos del desarrollo y trastornos de la personalidad. Trastornos en el desarrollo ocurren típicamente en la niñez, y puede afectar el desarrollo físico, intelectual y emocional (por ejemplo, autismo, Síndrome de Down). Los trastornos de personalidad tienen síntomas de larga duración que afectan a la propia interacción en el mundo.

Eje 3. Condiciones físicas (como lesiones cerebrales o discapacidades físicas). Algunos trastornos psicológicos de primavera de los aspectos físicos, otros tienen causas desconocidas.

Eje 5. Más alto nivel de funcionamiento se describe qué tan bien el funcionamiento de la persona en la actualidad y en el último año, con el trastorno psicológico.Eje 4. La severidad de los factores estresantes psicosociales, incluyendo eventos en la vida del paciente: muertes, divorcios, traumas, fiestas, nuevos comienzos, etc estilo de vida afecta a la mayoría de trastornos psicológicos.

El DSM-IV no es necesariamente implicados en el diagnóstico y el tratamiento de todos los trastornos psicológicos - que depende de la psiquiatra, psicólogo o consejero. Sea o no un diagnóstico oficial del DSM-IV se hace, puede ser importante para obtener el apoyo objetivo en cualquier condición psicológica o el trastorno psicológico.

Trastornos psicológicos y Asesoramiento Psicológico

Por desgracia, hay una gran cantidad de estigma asociado a la orientación de los trastornos psicológicos - o trastornos psicológicos en general! Las enfermedades mentales son a menudo embarazoso - pocas personas muy contentos de decirles a sus amigos y familia que están viendo un "encogimiento"! También es doloroso para ahondar en las profundidades de su alma o aplicar teorías cognitivo-conductuales para su vida, incluso si el trastorno psicológico se puede superar de esta manera. Por último, el asesoramiento para los trastornos psicológicos pueden ser costosos, no muchos proveedores de seguros cubren el costo fácilmente. La superación de los obstáculos de ver a un psicólogo o psiquiatra puede ser muy valiosa para todo tu ser - no sólo su mente y las emociones, o el trastorno psicológico. Su salud física está estrechamente relacionada con su mente y alma, por lo que se ocupan de un aspecto de su auto siempre aumenta en otras partes.

Al igual que una enfermedad física, como el cáncer, un trastorno psicológico puede golpear a cualquiera en cualquier momento de su vida, independientemente de lo rico, feliz, o bien adaptados que están. Es la suerte del sorteo - al igual que muchas cosas en la vida.

L'EFICÀCIA DELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Francisco J. Pagès Encinas, Miguel A. Vallejo Pareja, Manuela Matellanes

Matellanes, Enrique Echeburúa Odriozola, Arturo Bados López i Javier FernándezMontalvo

PREÀMBUL

Aquest document és el resultat de la iniciativa presa en l'Assemblea Anual

de la Societat Espanyola per a l'avanç de la Psicologia Clínica i de la Salut. Segle

XXI, celebrada a Toledo el 26 d'octubre de 2001.

El grup de treball va abordar l'elaboració d'un document la finalitat és la de

divulgar a la població general què són els tractaments psicològics i orientar-

sobre les opcions disponibles. Tot això tractant de conciliar la divulgació del

coneixement tècnic amb la seva adequada fonamentació.

Entre els objectius plantejats a l'Assemblea hi ha el de buscar una àmplia difusió

institucional en un format assequible al públic en general. El present treball

pretén acostar-se a aquesta forma de divulgació com a orientació tant per a usuaris

com per a professionals.

ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Què és un tractament psicològic?

Un tractament psicològic és una intervenció professional, basada en tècniques

psicològiques, en un context clínic (Centre de Salut Mental, Hospital, consulta

privada, associacions de persones afectades, etcètera). En ella un especialista,

habitualment un psicòleg clínic, busca eliminar el sofriment d'una altra persona o

ensenyar les habilitats adequades per fer front als diversos problemes de la

vida quotidiana. Exemples d'això són ajudar a una persona a superar la seva depressió o

reduir les seves obsessions, treballar amb una família amb conflictes entre els seus membres

perquè sàpiguen comunicar-se millor, o ensenyar a un adolescent a relacionar-se amb

altres companys de manera més sociable i menys agressiu.

Un tractament psicològic implica, entre altres coses, escoltar amb atenció el que

el pacient ha de dir i buscar quins aspectes personals, socials, familiars, etc.

són responsables del problema. També suposa informar el pacient sobre com

pot resoldre els problemes plantejats i utilitzar tècniques psicològiques específiques

tals com, per exemple, l'entrenament en respiració o relaxació, la resolució

de problemes interpersonals, el qüestionament de creences errònies, el

entrenament en habilitats socials, etc. L'ús de fàrmacs no és part del

tractament psicològic, encara que poden combinar ambdós tipus de teràpia quan

es considera oportú.

En resum, els tractaments psicològics són aplicats per psicòlegs clínics,

que són els especialistes en els problemes del comportament humà i que 2

utilitzen tècniques especialitzades d'avaluació (una entrevista, una història clínica,

tests i qüestionaris, etcètera), i de tractament, l'eficàcia ha estat contrastada en

diverses investigacions científiques.

El tractament psicològic es pot dur a terme amb persones (una sola persona),

parelles, famílies i grups. És possible combinar, segons els casos i necessitats, el

format de tractament, així, pot realitzar un tractament en grup juntament amb

sessions d'assistència individual. La intervenció pot durar des d'una o unes

poques sessions (per exemple, en situacions de crisi o assessorament) fins a diversos anys (en

el cas de la psicoanàlisi). El més freqüent és que s'estengui de 5 a 50 sessions de

voltant d'1 hora i de freqüència setmanal. El nombre de sessions depèn del

tipus o nombre de problemes i de la gravetat d'aquests.

La forma habitual de tractament psicològic suposa un contacte personal amb el

psicòleg. No obstant, també poden utilitzar mitjans complementaris per

cobrir alguns aspectes del tractament: telèfon, correu o Internet (correu electrònic,

videoconferència, xat). L'ús d'aquests mitjans, amb les garanties clíniques i ètiques

precises, és útil quan el pacient: a) té dificultats físiques o geogràfiques per

anar a la consulta del professional o el seu problema es ho impedeix (p.ex., agorafòbia o

fòbia social severes), b) vol seguir la teràpia amb el mateix terapeuta, però ha de

absentar-se per trasllat o altres causes, c) desitja un anonimat major o total, d) és

capaç de comunicar eficaçment a través dels mitjans tècnics esmentats, e) posseeix

els recursos per a gestionar els seus problemes amb el suport no presencial, f) presenta un

trastorn no molt greu, g) vol simplement fer una consulta o demanar la

opinió professional del psicòleg.

¿Psicòleg o psiquiatre?

Quina diferència hi ha entre un psicòleg clínic i un psiquiatre? El psiquiatre es

diferència del psicòleg clínic en diversos aspectes. El primer, és que el psiquiatre

és un llicenciat en medicina i el psicòleg clínic és un llicenciat en psicologia.

Per això, el psiquiatre considera els problemes del pacient com a resultat que

alguna cosa no funciona bé en l'organisme (en el cos), i el contrari el psicòleg

clínic se centra en aspectes psicològics (com influeixen en el problema les

relacions i situacions socials, familiars, les emocions pròpies i dels altres, la

opinió i visió personal que es té sobre els problemes, etc.). Això no vol

dir que el psicòleg exclogui en el seu tractament els aspectes orgànics, o que el

psiquiatre faci el mateix amb els factors psicològics. No obstant això, sí que ha de quedar

clar que tots dos es diferencien en la major importància que donen al psicològic

(Psicòleg clínic) o al orgànic (psiquiatre). D'acord amb això la segona

diferència està en què fan tots dos professionals. El psiquiatre s'ocupa,

habitualment, de diagnosticar i receptar un fàrmac, i el psicòleg clínic, juntament amb

el diagnòstic, busca analitzar les dificultats específiques del pacient en el seu dia a dia i

fa un pla ajustat a aquestes per superar-les.

Quan és convenient o necessari un tractament psicològic? 3

Un tractament psicològic s'ha d'aplicar quan es té un problema que

desborda a la persona, és a dir, que li dificulta o impedeix viure de la forma desitjada o

que li produeix gran malestar i patiment.

Cal diferenciar entre un problema diguem natural o normal i una alteració

clínicament significativa. Són molts els problemes amb què ens enfrontem

en el dia a dia, (la mort d'un ésser estimat, una mala relació de parella, dificultats

a la feina, contratemps en l'educació dels fills, etcètera), però,

freqüentment, ens valem de nosaltres mateixos i dels ajuts que tenim (la

família, els amics, els companys de treball, etcètera) per a superar-los. Sense

Tanmateix, quan les dificultats són excessives-duren més del normal, són molt

forts i incapacitants en el quefer diari i provoquen un malestar emocional

considerable-és quan resulta necessari acudir a un tractament psicològic.

Altres vegades la mateixa persona no s'adona que necessita tractament

psicològic. Són els que conviuen amb ell qui s'adonen de les seves dificultats.

Pot ser el cas dels nens, els ancians amb demència, o dels que no tenen

consciència del problema (les psicosis) o el neguen explícitament (l'anorèxia, l'

alcoholisme, el joc patològic, etc).

Tipus de tractaments psicològics

Els principals tractaments psicològics existents en l'actualitat són: la teràpia

cognitiu-conductual (basada en la manera d'aprendre noves formes de pensar,

actuar i sentir), les psicoteràpies psicoanalítiques i dinàmiques (centrades en l'estudi

introspectiu de l'ésser humà), les teràpies de tall existencial-humanista (basades

en gran part en la relació terapeuta-pacient) i les teràpies sistèmiques (que

consideren els problemes d'una persona com l'expressió que alguna cosa funciona

malament en el seu sistema familiar o de parella, el que implica fer canvis en aquest

sistema).

Qui són els professionals capacitats per realitzar un tractament

psicològic?

Legalment poden realitzar un tractament psicològic els psicòlegs i els

psiquiatres. Un psiquiatre és un metge que ha completat un període de

entrenament en psiquiatria en centres assistencials després d'haver realitzat la

carrera de medicina. Els psiquiatres han estat entrenats en diagnòstic psiquiàtric

i en l'administració de psicofàrmacs, però la seva preparació en l'aplicació de

principis i tècniques psicològics és molt menor que la dels psicòlegs.

Un psicòleg ha realitzat la carrera de psicologia, pel que té un major

coneixement de principis i tècniques psicològiques, encara que no està capacitat per

administrar psicofàrmacs. Molts psicòlegs dels que es dediquen al tractament

psicològic han realitzat algun Màster o període de formació addicional un cop

acabada la carrera, la qual cosa els proporciona un millor nivell de preparació. A més,

alguns psicòlegs s'han especialitzat en psicologia clínica durant un període de

entrenament en avaluació i tractaments psicològics en centres assistencials. 4

Aquests psicòlegs posseeixen el títol d'especialista en psicologia clínica, títol de

especialista del mateix grau i rang professional i legal que el de psiquiatria, i tenen

per tant una millor preparació i experiència per aplicar tractaments

psicològics.

El psiquiatre s'ocupa, habitualment, de diagnosticar i receptar un fàrmac, i el

psicòleg clínic, juntament amb el diagnòstic, busca analitzar les dificultats específiques

del pacient en el seu dia a dia i fa un pla ajustat a aquestes per superar-les. Per

Finalment, el psiquiatre, habitualment, s'ocupa més dels trastorns mentals greus

(Psicosi, intents de suïcidi, depressions greus, etcètera), sobretot en les fases

agudes, i el psicòleg clínic dels trastorns mentals en general i dels

problemes d'adaptació i de les dificultats de relació.

Finalment una advertència important pel que fa a la figura de psicoterapeuta.

Aquesta figura no existeix com a professional de la salut. No respon a cap

llicenciatura universitària, de manera que no ofereix garanties per al pacient ni cobertura

legal per a la seva activitat. En conseqüència, cal alertar sobre l'intrusisme

professional de persones que no estan prou preparades per dur a

terme aquest tipus d'intervencions i que es diuen a si mateixes terapeutes, sense tenir

una preparació adequada per a això.

On s'ha de buscar un tractament psicològic?

Els tractaments psicològics s'ofereixen en dos àmbits principals: els centres

públics i els centres privats.

Pel que fa als centres públics, destaquen els Centres de Salut Mental, a

els que s'ofereixen tractaments psiquiàtrics i psicològics gratuïts. Totes les

comunitats del nostre país compten amb un nombre determinat de centres

públics, variable d'unes comunitats a unes altres, en els quals treballen psicòlegs

clínics, psiquiatres, infermeres i treballadors socials. De tots ells, són els

psicòlegs clínics els professionals que estan preparats específicament per

realitzar una avaluació psicològica i aplicar els tractaments psicològics. A més,

hi ha molts altres centres (associacions, principalment) que atenen

problemàtiques específiques (drogoaddicció, ludopatia, etc.) en què hi ha també un

psicòleg clínic que està especialitzat en aplicar els tractaments psicològics

adequats per a una alteració específica.

Hi ha altres centres públics que ofereixen assistència psicològica i que varien en gran

mesura. Així hi ha serveis hospitalaris de Psiquiatria i serveis d'altres

especialitats mèdiques (Medicina Interna, Reumatologia, Rehabilitació,

Hematologia, Unitats de Dolor i de Cures palets, etc.) Que compten amb

psicòlegs, encara que en una proporció molt menor que els existents en els

Centres de Salut Mental. També pot trobar assistència psicològica en

centres públics dependents d'ajuntaments (Centres de Salut Municipal o de

Promoció de la Salut), de les comunitats autònomes i en associacions

sustentades, en gran mesura, per fons públics relacionats amb l'assistència 5

social i sanitària (Associació Espanyola contra el Càncer, per exemple, i diverses

ONG).

Però, on es troba el major nombre de professionals que ofereix

assistència psicològica és en l'àmbit privat. En qualsevol ciutat del nostre país

podem trobar multitud de consultes privades de psicologia clínica en què

un professional ofereix tractaments psicològics per a diversos quadres clínics i

diferents edats (adults o nens). És aquí on qui busca atenció psicològica

es pot veure més desorientat. Per ajudar en la recerca es pot recórrer a

persones o institucions que orientin sobre això. El Col.legi Oficial de Psicòlegs

disposa d'informació sobre col.legiats que exerceixen la seva activitat en determinades

zones i especialitats (http://www.cop.es). També algunes institucions

independents faciliten informació pública sobre psicòlegs que han seguit

programes d'especialització (per exemple, http://www.uned.es/master-terapia-deconducta).

Tots els tractaments psicològics són eficaços?

Quan un pren un medicament confia que la seva eficàcia hagi estat sotmesa

científicament a prova. Igual que qualsevol fàrmac, un tractament psicològic

ha de passar unes proves i controls científics per saber si és més eficaç que no

fer res o d'utilitzar un altre tractament que en principi és menys o gens eficaç.

De la mateixa manera que no hauríem de prendre un fàrmac d'eficàcia no demostrada,

tampoc hauríem de seguir un tractament psicològic que no se sap si funciona,

almenys quan hi ha tractaments alternatius d'eficàcia demostrada. Alguns

professionals es basen en la seva experiència per afirmar que els seus tractaments

funcionen-igual que fan els que imposen les seves mans, llegeixen les cartes del Tarot o

executen estranys rituals-, però l'experiència no sotmesa a prova s'ha mostrat

enganyosa en múltiples ocasions i existeixen mètodes més fiables per saber si un

tractament funciona o no.

No tots els tipus de tractaments psicològics han estat sotmesos

convenientment a prova. El més investigat, fins ara, ha estat el

cognitiu-conductual. D'aquest enfocament s'han derivat tractaments eficaços per

una diversitat de problemes: trastorns d'ansietat, depressió major, disfuncions

sexuals, problemes de parella, trastorns d'alimentació, drogodependències,

trastorns de conducta en la infància, control d'esfínters i, en combinació amb

intervencions mèdiques, esquizofrènia

psicòleg mollet

Psicologos mollet