terapia zajęciowa
                                     
to celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Tak więc głównym celem zajęć terapeutycznych jest usprawnianie psychiczne, fizyczne i społeczne.


ergoterapia  

terapia pracą
terapia poprzez zajęcia manualne


... więcej
  socjoterapia 

terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, towarzyskich

... więcej
  arteterapia 

terapia sztuką
kontakt bierny lub czynny ze sztuką i kulturą

... więcej
Informacje o zawodzie Terapeuta Zajęciowy
* Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
* planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
* prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych,
* wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej,
* organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni   oraz kondycji psychicznej pacjentów,
* prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
* monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego 

Miejsce pracy 
W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.

Cechy pożądane u kandydata
* odpowiedzialność i obowiązkowość,
* gotowość współdziałania w zespole,
* poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
* uczciwość,
* poczucie własnej godności,
* samodzielność,
* kreatywność, odporność na stres.
Rainbow Clip Art

na skróty

artetarpia – terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę w znaczeniu ergoterapeutycznym (zajęciowym).
  • biblioterapia – terapia wykorzystująca książki
  • choreoterapia – terapia wykorzystująca taniec i ruch
  • dramatoterapia – terapia wykorzystująca elementy teatru i dramy
  • muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę
  • poezjoterapia – terapia wykorzystująca poezję
estetoterapia – terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i kontakt z przyrodą, bądź wyjście do galerii, muzeum
  • sylwoterapia – terapia wykorzystująca spacery po lesie
  • talasoterapia – terapia wykorzystująca spacery brzegiem morza
chromoterapia – terapia wykorzystująca kolory
kinezyterapia – terapia ruchem
ludoterapia – terapia wykorzystująca gry i zabawy, w których uczestniczą podopieczni
zajęcia relaksacyjne – forma psychoterapii, ich celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego