Klasa III‎ > ‎

Numerologia chińska

PLANY OSOBOWOŚCI:

 • Intelektualny - 4-9-2
 • Duchowy - 3-5-7
 • Materialny - 8-1-6
 • Myśli - 4-3-8
 • Aktywność - 9-5-1
 • Siła - 2-7-6

 

ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH LICZB:

Jedynka
W wielu kulturach uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, ale aktywną siłę twórczą leżącą u podstaw wszystkiego co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, a także początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej przeżywaniem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny.

Dwójka
Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez yin i yang. Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa stanowi więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie ale i o innych ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga i umiarkowanie..

Trójka
Liczba 3 jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego co znane aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas.

Czwórka
Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność.

Piątka
Piątka to liczba podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. Symbolizuje ona ruch, zmianę i nieprzewidywalność. Znaczenie liczby 5 wskazuje na ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem.

Szóstka
Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości.

Siódemka
Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt magii - dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją.

Ósemka
Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów.

Dziewiątka
Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego.

STRZAŁY SIŁY:

 • Strzała Determinacji - jest to bardzo silna linia, pełna mocy dzięki temu, że cechuje ją wielka równowaga. Ta strzała wskazuje na upór, wielką wytrwałość i zdecydowanie. Każde działanie takiej osoby jest zdecydowane i towarzyszy mu duża determinacja. Ludzie z tą strzałą często mobilizują się w obliczu niebezpieczeństwa i wykazują dużą cierpliwość i konsekwencję w pokonywaniu przeszkód.
 • Strzała Równowagi Emocjonalnej -  wskazuje na dużą wewnętrzną równowagę emocjonalną i zdolność porozumienia innych. Ludzie z tą strzałą liczą się ze zdaniem innych, ich uwagami i racjami. Są przez to dobrymi negocjatorami, doradcami. Od dziecka cechują się spokojem, zdyscyplinowaniem i ogromną głębią uczuć.
 • Strzałą Intelektu - daje intelektualne zdolności i znakomitą pamięć, a przede wszystkim dominację aktywności umysłowej i intelektualnej nad innymi cechami. Ludzie z tą strzałą ignorują odczucia i emocje. Jeżeli kierują się emocjami czy uczuciami, to niechętnie się do tego przyznają lub wręcz tego nie dostrzegają. Charakteryzują się zdolnością logicznego i analitycznego myślenia, dociekliwością naukową, inteligencją, elokwencją i dużym szacunkiem.
 • Strzała Duchowości - wskazuje ona na dużą emocjonalność oraz głębię duchowych i psychologicznych przeżyć. Ludzie z tą strzałą kierują się w życiu aspektami religijnymi, dogmatami wiary, doszukując się w nich znaczeń ezoterycznych. Poszukują sensu życia, często nie dostrzegając jednak jego wymiarów umysłowych i fizycznych. Ludzi tych cechuje pogoda ducha, spokój, wewnętrzna pewność.
 • Strzała Strategii - strateg to osoba sprytna zręczna, obrotna, przebiegła, bywa, że nie do końca etyczna. Układ liczb tworzących tę strzałę jest znakomity dla polityków, ludzi posiadających siłę i władzę, zarządzających firmami i korporacjami.
 • Strzałą Pomyślności - osoby z tą strzałą to ludzie pragnący żyć w świecie handlu i biznesu. Wszystko co robią, wynika z bardzo przyziemnych pobudek. Ich zainteresowania są bardzo konkretne - finansowe i materialne, i nie dążą do osiągania wyższych wartości życiowych. Są zresztą bardzo praktyczni, uwielbiają życie w dostatku.
 • Strzała Siły Woli - dzieci z taką konfiguracją potrafią przyjmować nieprzejednane postawy, wygłaszać zdecydowane opinie i często cechuje je determinacja. Drzemią w nich ogromne możliwości i umiejętności pozwalające sprawować kierownicze stanowiska, władzę, dowodzić. Wprowadza ona do osobowości pewne cechy, które pozwalają jednostce być zawsze krok przed innymi.
 • Strzała Działania - mówi o niewyczerpanych zasobach aktywności w różnych dziedzinach życia. Osoby z tą strzałą chętnie uprawiają sport, ćwiczą, lubią wszelki ruch i fizyczną aktywność. Muszą być cały czas zajęte.

STRZAŁY SŁABOŚCI:

 • Strzała Frustracji - oznacza ona brak odporności na trudność i niepowodzenia, frustrację spowodowaną niespełnionymi marzeniami i przeszkodami życiowymi. Ta strzała sugeruje permanentne niepowodzenia, nieustannie powstające problemy, ciągłe rozczarowania i gorzkie pigułki do przełknięcia na różnych płaszczyznach życia.
 • Strzała Podejrzliwości - ta strzałą w kwadracie numerologicznym to generalny brak zaufania do wszystkiego i wszystkich. Natura podejrzliwa, nieufna, sceptyczna. Często cyniczna i depresyjna. Ludzie z tą strzałą zamartwiają się wszystkim, bo widzą świat w czarnych barwach, i koncentrują się tylko na negatywnych aspektach życia.
 • Strzała Słabej Pamięci 
 • Strzała Samotności - owocuje brakiem uczuć, zainteresowaniem tylko sukcesem na planie materialnym lub umysłowym. Osobie takiej, pozornie, nie są potrzebne kontakty z innymi ludźmi, nie są potrzebni przyjaciele, rodzina. Zamknięta jest na wartości życia rodzinnego, potrzebę współczucia, pozbawiona wrażliwości.
 • Strzała Strat - ludzie z takim układem będą próbować swoich sił w finansach i biznesie - pozornie pewnym i szybko przynoszącym efekty. Konsekwentnie będą ponosić porażki i straty. Będą angażować się w różne układy i przedsięwzięcia mające przynieść bogactwo - i będą tracić wszystko.
 • Strzała Chaosu - ludzie z takim układem nie są logiczni, metodyczni; są niezorganizowani i chaotyczni. Nie potrafią robić dalekosiężnych planów, opracowywać strategii czy metodologii działania. Żyją z dnia na dzień. Nie mają woli stabilizacji, brakuje im ambicji i konsekwencji w doprowadzaniu zaczętej pracy do końca.
 • Strzała Niezdecydowania - osoby z tą strzałą będą desperacko dążyć do akceptacji i uznania przez otoczenie. W konsekwencji mogą być łatwo prowadzone i podlegać ciągłej manipulacji. Będzie im bardzo trudno znosić własne niezdecydowanie, szczególnie wtedy, gdy będą zajmować eksponowane stanowiska.
 • Strzała Apatii - mówi ona o skłonnościach do lenistwa i bezczynności, o braku umiejętności, a może chęci, korzystania z pojawiających się szans, przypadków, zbiegów okoliczności. Ludziom tym brakuje energii i ducha, chęci działania i aktywności. Są ciągle wystraszeni, nieskłonni do ryzyka. 

 

CZTERY MAŁE STRZAŁY:

 • Strzała Szczegółu - ludzie z tym układem koncentrują się głównie na szczegółach, mając silne inklinacje do perfekcjonizmu. Ale są też negatywne strony tej konfiguracji, przejawiają się one w skłonnościach do oszustw i drobnych nieuczciwości.
 • Strzała Kłótliwości - ludzie z tą strzałą są skłonni argumentować i sprzeczać się do upadłego. Są wplątywani w spory różnego rodzaju. Czasami przybiera to poważne rozmiary, sprawa trafia do adwokatów i kończy się w sądzie.
 • Strzała Spokoju Umysłu - ludzie z tym układem są pozytywnie nastawieni do świata, ufni, mają silną wiarę. Zawsze odważnie stawiają czoło trudnościom, wierząc, że wszystko się dobrze skończy.
 • Strzała Nauki - daje ciekawość świata, chęć poznawania jego tajemnic. Osoby z tą strzałą cieszą się odkrywaniem i poznawaniem tajemnic, ale mogą pogłębiać swoje studia i poszukiwania w nieskończoność, tracąc czas i energię życiową. 

BRAKUJĄCE LICZBY
 • Liczba 1    Ludzie, którym brak jedynki, będą mieli ogromne trudności w zarządzaniu swoim majątkiem, własnymi pieniędzmi i wszelakimi operacjami finansowymi, które wynikają z nadmiernego zaufania i łatwowierności. Brak praktyczności i pragmatyzmu przynosi brak motywacji do działania i zostawianie wielu spraw niedokończonych, rezygnację w połowie drogi. Ludzie tacy potrzebują ustawicznej samokontroli nad swoimi róznymi naturalnymi popędami i skłonnościami. Muszą nauczyc się myśleć przed działaniem, a nie po.
 • Liczba 2   Brak Dwójki owocuje częstym brakiem zrozumienia otaczającego świata, jego głębszego wymiaru, znaczenia zdarzeń, które się dzieją, wyczucia kierunku, w którym człowiek powinien podążać. Człowiekowi trudno jest podejmować szybkie decyzje oparte na przemyśleniach i związkach przyczynowo-skutkowych. Częściej jest to działanie na oślep, bez sprecyzowanego i wytłumaczalnego charakteru. Pozytywnym aspektem braku liczby dwa może być paradoksalnie trudność pojmowania i szybkiego rozumienia, gdyż ograniczy to tendencję do "dzielenia włosa na czworo" i wplątywania się przez to w pozbawione sensu rozprawy, dywagacje, a nierzadko kłótnie.
 • Liczba 3    Ludzi bez liczby trzy cechuje brak wrażliwości i intuicji. W konsekwencji mogą popełniać duże błędy i pomyłki w sytuacjach, gdzie uwzględnienie delikatnych symptomów, zamiast ich ignorowania, mogłoby przynieść sukces. Mają tendencje do usprawiedliwiania się i poszukiwania wymówek, nieprzyznawania się do błędów, złych decyzji. Są niecierpliwi i niepunktualni.
 • Liczba 4    Ludziom, którym brakuje liczby cztery, bardzo trudno zachować wewnętrzną dyscyplinę i rozwagę. Są często zdezorganizowani, chaotyczni i brakuje im motywacji do działania. W konsekwencji bardzo rzadko dokonują czegoś wilkiego w życiu, chyba że zmienią generalnie swój stosunek do świata i poznają jego logikę. Muszą ustawicznie uczyć się porządku, zorganizowani i wykonywania pracy takiej, jakiej naprawdę chcą. Jeżeli w życiu nauczą się więcej tolerancji i cierpliwości, stanie się ono dla nich dużo łatwiejsze. Wskazane przemyślenie prawa "przyczyny i skutku".
 • Liczba 5    Nieobecność tylko jednej liczby w centralnym polu kwadratu numerologicznego powoduje niemożliwość powstania aż czterech Strzał Siły i możliwość wystąpienia takiej samej liczby Strzał Słabośći, co czyni ją, a dokładniej jej brak wyjątkowo ważnym. Wynikać może z tego zakłócenie sfery uczuciowej i emocjonalnej człowieka, brak chęci zaangażowania się w cokolwiek, wątłość postanowień, a niekiedy absolutny brak ambicji, co w konsekwencji może doprowadzić do wyizolowania i frustracji. Uświadamiając sobie swoje braki, ludzie bez liczby pięć mogą stopniowo stać się bardziej otwartymi i wolnymi, muszą jednak cały czas dawać więcej od siebie i uważać na zdrowe.
 • Liczba 6    Ludziom, którym brakuje liczby sześć, bardzo trudno przychodzi ustalanie celów materialnych. Brak im wewnętrznego zapału do posiadania czegokolweik. Potrzebują stałej motywacji i zachęty od innych, aby coś osiągnąć. Tysiące własnych spraw, dziesięć tysięcy subiektywnie ważnych rzeczy, niepokój, podenerwowanie - wszystko z braku stabilizacji.
 • Liczba 7    Osoby pozbawione liczby siedem są przyziemne, negatywnie nastawione do rzeczy niemierzalnych i niewytłumaczalnych, opierają swoje podejście do życia tylko na płytkim "tu i teraz". Cechują się brakiem zrozumienia wyższych idei przedstawianych przez otoczenie, nieumiejętnością pogłębiania swojej osobowości i kompletną ignorancją.
 • Liczba 8    Brak liczby osiem przysparza problemów z zarządzaniem włąsnymi pieniędzmi i wszelkimi operacjami finansowymi, które wynikają z nadmiernego zaufania i łatwowierności. Przynosi brak motywacji do działania w sprawach finansowych i zostawianie wielu spraw niedokończonych, rezygnącję w połowie drogi. Ludzie tacy potrzebują ustawicznej samokontroli nad swoimi różnymi naturalnymi popędami i skłonnościami charytatywno-altruistycznymi.
 • Liczba 9    Brak liczby dziewięć to brak ambicji i lęk przed jutrem, ignorowanie zdania innych osób, brak potrzeby intelektualnego kontaktu z innymi, niechęć do samokształcenia. Ludzie bez dziewiątki bywają aroganccy, nie myślą o innych i nie interesuje ich, co ich postępowanie może spowodować w przyszłości.
Comments