ราคา เต็นท์พับได้ 3 X 4.5 ม.

ราคา เต็นท์พับได้ 3 X 4.5 ม. = 2,700.- 
 เต้นท์พับ 3 เมตร x 4.5 เมตร   กว้าง 3 เมตร ยาว 4.5 เมตร

สินค้าเต็นพับได้