ราคา เต็นท์พับได้ 2 X 4 ม.

ราคา เต็นท์พับได้ 2 X 4 ม. = 2,200.-   
เต้นท์พับ 2 เมตร x 4 เมตร     กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 

สินค้าเต็นพับได้