Algemene Ledenvergadering 2015
 
Geachte leden,

Op donderdag 29 januari 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering 2015 plaatsgevonden.

Belangrijkste besluit bestaat uit het verhogen van de vrijwilligersbijdrage van € 20 naar € 30, terug te verdienen met twee vrijwilligersdiensten, waarvan minimaal één bardienst. Onderstaand vindt u:

Het financiële jaarverslag 2014 wordt op verzoek via mail aan geïnteresseerde leden gestuurd. Stuurt u hiervoor een bericht naar secretariaat@ltclexmond.nl.

Het bestuur