Welkom

Belangrijke voordracht over de oorlog en Max Temmerman op 24 november in het Strijboshof: Zie BERICHTEN

OPMERKINGEN KAN U STUREN AAN: temmermanlaan@gmail.com of autrique@glo.be

Dit programma is een product van GOOGLE SITES