Välkommen till Teliaseniorerna i Jönköping

Föreningen bildades 12 maj 1992. Föreningens uppdrag är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid Televerket/Telia/TeliaSonera.

Antal medlemmar är 2018-01-01 - 164 st  varav  16 st är hedersmedlemmar

Under året anordnas ett antal medlemsmöten samt olika fasta aktiviteter såsom boule och bowling. Mer information finns att läsa under rubriken "Aktiviteter".

Vid alla aktiviteter förutom månadsmöten kommer vi att ha  lotter till försäljning och därefter dragning så priser till detta tas tacksamt emot.

Du som ännu inte är medlem HÖR AV DIG till någon av oss i styrelsen.Medlemsavgiften för 2018 kan betalas  till nedanstående plusgiro eller alt. vid årsmötet som hålls den  21/2-18

Avgiften är 100 kr.

Teliaseniorerna i Jönköping har plusgiro: 17 08 46-0.

 
 
Uppmaning!!! Medlemsregistret skall uppdateras med mailadress. Skicka din mailadress till Bo Erhardt på adress bo.erhardt@telia.com.