Deze versie van de website is verouderd; klik hier om naar de nieuwe site te gaan.

Buitendag 2016

De Buitendag staat dit jaar in het teken van terrorismebestrijding en mensenrechtenNaast de hoop dat de weergoden ons goedgezind zijn, zal dr. Jan-Peter Loof na de lunch een lezing verzorgen over het zeer actuele en relevante thema ‘Terrorismebestrijding en mensenrechten’. Dr. Loof is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ook is hij Lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal schetsen hoe in Nederland wetsvoorstellen zijn ingediend in het kader van de integrale aanpak van jihadisme. Daarbij komen verschillende mensenrechtelijke haken en ogen bij deze aanpak aan bod. Hij zal ook iets vertellen over een eerste verkennend onderzoek dat het College voor de Rechten van de Mens heeft gedaan naar de praktijk van de integrale aanpak en de rechtsbeschermingsproblemen waar mensen tegenaan lopen die geconfronteerd worden met maatregelen die voortvloeien uit die integrale aanpak. Dit zal zijn gebaseerd op het hoofdstuk "Veiligheid voor alles?" dat wordt opgenomen in de jaarrapportage Mensenrechten in Nederland 2015 van het College voor de Rechten van de Mens die in juni verschijnt. 

Daarnaast vinden er een algemene ledenvergadering en de bestuurswisseling plaats. Tevens zal het jaarboek worden gepresenteerd en worden de aspirant-leden geïnaugureerd. 

Hierna zullen traditiegetrouw de feestelijkheden van de Buitendag plaatsvinden.

 

Programma (onder voorbehoud)

 

13:00 Inloop

13:30 Lezing Professor Loof

14:30 Lunch   

15:30 Inauguratie aspirant-leden

16:00 ALV en bestuurswissel

17:00 Borrel

18:30 Diner & inauguratie aspirant-leden

 

Kosten

 

Het dagprogramma van de Buitendag zal bestaan uit een lunch, lezing en een uitgebreide borrel. Het avondprogramma bestaat uit een diner met een keuze voor vis, vlees of vegetarisch, inclusief drank. De prijs voor de Buitendag ziet u hieronder

Prijs

 

 

Dagprogramma

Diner

Tezamen

Studerend Lid

€ 25

€ 27,50

€50

Werkend Lid

€ 30

€ 32,50

€60

 

Graag zou ik u vragen om zich op te geven voor de Buitendag door te mailen naar telders@law.leidenuniv.nl, onder vermelding van "Aanmelding Buitendag". Het is mogelijk om het bedrag van tevoren over te maken naar NL63ABNA0566724642 t.n.v. Volkenrechtelijk Dispuut Telders, met als beschrijving BUITENDAG DAG/AVOND/ALLEBEI (kiezen wat van toepassing is).  Ook is het mogelijk om het bedrag op de dag zelf contant mee te nemen.

 

Buitendag

zaterdag 11 juni, 13.00

Brasserie Park

Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp


Herdenking professor Telders

Woensdag 6 april zal professor Telders worden herdacht op de Universiteit Leiden. Hij overleed 71 jaar geleden in concentratiekamp Bergen-Belsen. De herdenking begint om 12.30 uur in het Klein Auditorium in het Academiegebouw. Om 12.50 uur zullen de aanwezigen samen naar de voormalige woning van Telders aan het Rapenburg 45 lopen voor een kranslegging. 

The Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement

"The Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement and its legal consequences. A talk with Ukrainian World Congress President Mr. Czolij"

On March 31st, the "Public International Law Society 'Prof. mr B.M. Telders'" (Volkenrechtelijk Dispuut 'Prof. mr B.M. Telders') organises a lecture and a Q&A session in co-operation with Brand New Ukraine. As our guest lecturer we are delighted to welcome Mr. Czolij to give a lecture on the Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement to take place on 6 April, and its consequences on European Law.

Mr. Eugene Czolij is a Ukrainian-Canadian lawyer and Senior Partner at one of the largest law firms of Canada. He is also the President of the Ukrainian World Congress of Canada. In this last function, he regularly meets with representatives of the EU and the UN to discuss Ukrainian democratisation, European integration and the independency of Ukraine.

During the lecture, Mr. Czolij will focus on the legal aspects of the referendum. Only six days before it takes place, you can listen to our distinguished guest and ask him everything you have always wanted to know about the Referendum and the Agreement. 

The evening is from 19:30-20:30 hrs. at the Faculty of Law of Leiden University. Doors will be opened from 19:00-19:30 hrs. We will close the evening with drinks at Cafe Barrera. The lecture will be held in English.

For more information on Mr. Czolij and the Ukraine-EU Association Agreement, please follow the links:

http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/604

http://www.lavery.ca/en/lawyers-paralegals-notaries-lavery/560-eugene-czolij.html

http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.html

Welke consequenties hebben het EU-Oekraïne Associatieakkoord en het referendum voor Europese wetgeving? En wat is ‘Oekraine euro-integratie’? Deze vragen zal de President van de Ukrainian World Congress, dhr. Eugene Czolij, op 31 maart beantwoorden tijdens een speciale lezing. Dhr. Czolij is, naast President van deze wereldwijde Oekraïense organisatie, ook één van de belangrijkste advocaten van een groot Canadees advocatenkantoor. Hij weet daardoor alles over Oekraïne, het associatieakkoord en Europese wetgeving. We zijn dan ook zeer vereerd dat hij een lezing geeft, inclusief uitgebreide Q&A sessie, aan Teldersleden en andere geïnteresseerden – slechts zes dagen voor het referendum.
 
Wat: lezing inclusief veel kans en tijd om vragen te stellen
Wie: Eugene Czolij, President van de Ukrainian World Congress
Waarover: Het Associatieakkoord, het referendum en de juridische consequenties
Wanneer: 31 maart, 19:00 uur inloop, 19:30 uur aanvang
Waar: A144 KOG, Rechtenfaculteit Universiteit Leiden
Voor wie: Teldersleden en andere geïnteresseerden
Aanmelden: niet nodig
Voertaal: Engels
Organisatie: Telders i.s.m. Brand New Ukraine

Dies 6 februari 2016

Dit jaar zal de dag in het teken staan van Europese crises. Prof. dr. A. Van Staden, hoogleraar Internationale Betrekkingen, adviseur van de overheid over Internationale Vraagstukken en tevens Erevoorzitter van Telders, zal op 6 februari de traditionele Dieslezing verzorgen. Dhr. Van Staden is zeer ervaren op het gebied van de wisselwerking tussen internationaal recht en internationale politiek, met name toegepast op de Europese integratie. Bij zijn lezing zal dhr. Van Staden ingaan op het onderwerp "Europa op een kruispunt?" Denk aan Schengen, de migratiecrisis, Brexit en ook nog de eurocrisis. Maar hoe erg is het eigenlijk gesteld met de crises, kan je ze zo wel noemen? En zou het niet zo moeten zijn dat er voor elke crisis een oplossing te vinden is? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om de situatie wat te verbeteren? Is een onderdeel van de oplossing verdere Europese integratie, of wellicht juist desintegratie? We zijn zeer benieuwd naar de perspectieven van dhr. van Staden op deze en vele andere vragen! Traditiegetrouw zal er een Minimoot plaatsvinden en de eerste Algemene Ledenvergadering in het jaar. In de bijlagen treft u de notulen van de vorige ALV, de agenda voor de komende ALV en de casus van de Minimoot aan.

Het programma voor de Dies ziet er als volgt uit:
13:00 Ontvangst & lunch
14:00 Lezing 
15:00 Pauze
15:30 Minimoot
16:45 Algemene ledenvergadering
17:30 Borrel
19:00 Diner

Deelname
Wanneer u zich aan wil melden voor de dies willen wij u vragen een mail te sturen naar telders@law.leidenuniv.nl. Gelieve hierbij aan te geven of u zich wenst op te geven voor het volledige programma of alleen voor het dagprogramma.

Kosten
Dagprogramma
Studerende leden: € 25,00
Niet-studerende leden: € 30,00,-

Diner
Studerende leden: € 35,00
Niet-studerende leden: € 40,00

Dagprogramma + diner
Studerende leden: € 60,-
Niet-studerende leden: € 70,-

Indien u deel wilt nemen aan de Dies dan verzoeken wij u om vóór 5 februari 2016 het bedrag over te maken naar NL63ABNA0566724642 t.n.v. Telders Dispuut te Leiden, onder vermelding van uw naam en ‘Dies 2016’. Wegens een technisch tijdelijk probleem met de bank is het voor ons niet mogelijk dit bedrag van uw rekening te incasseren. Als compensatie daarvoor is het ook mogelijk om op de dag zelf contant te betalen. Indien u op deze manier wenst te betalen, laat dat dan weten via telders@law.leidenuniv.nl.

Dies
Zaterdag 6 februari
13.00 uur
De Gaanderij, Nieuwstraat 32,
2312 KC, te Leiden

Nieuwjaarslezing

Gezien het grote enthousiasme over het onderwerp 'staatloosheid' dat oorspronkelijk op de planning stond voor de openingsactiviteit, willen wij als bestuur een nieuwe poging wagen tijdens de nieuwjaarslezing. 
De lezing zal verzorgd worden door Dr. Costica Dumbrava. Dr. Dumbrava is een Post-Doctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Maastricht. Tevens is hij executive coordinator bij de Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). Hij zal de theoretische kant belichten van de juridische en politieke problemen die worden opgeworpen door staatloosheid, waarbij staatloosheid in historische context wordt geplaatst.
Daarnaast zal Nas Abshari de praktische problemen belichten waarmee men geconfronteerd wordt wanneer je staatloos bent in Nederland. Op haar twintigste ontdekte zij dat ze staatloos was geworden toen haar verblijfsdocument verliep. Nas is tweedejaars Astronomie aan de universiteit Leiden en heeft oorspronkelijk de Iraanse nationaliteit.

Na de lezing zal er de mogelijkheid zijn om na te praten onder het genot van een drankje.

Donderdag 14 januari 19.30
Plein XIX
Plein 19, 2511 CS Den Haag

Sinterklaas

De aspirant-leden zijn volop bezig met de voorbereidingen en organisatie voor 27 november. De activiteiten zullen plaatsvinden in het Snouck Hurgronjehuis te Rapenburg 61, met als thema ‘Nederlands voorzitterschap van de EU’. Voor aanvang van de Sinterklaasactiviteiten zal er nog één hospitium plaatsvinden, namelijk dat van Miriam van Esseveld.

Sinterklaas: 27 november
Snouck Hurgronjehuis, Rapenburg 61
19.30

Openingsactiviteit: 6 oktober 2015

Het nieuwe Telders-jaar zal worden geopend met de openingsactiviteit. Naast een gelegenheid om bij te praten, zal de avond in het teken staan van het ontmoeten van potentiële aspirant-leden en uiteraard het volkenrecht. De lezing zal gewijd worden aan de thematiek rondom stateloosheid. De lezing zal verzorgd worden door Dr. Costica Dumbrava. Dr. Dumbrava is een Post-Doctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Maastricht. Tevens is hij executive coordinator bij de Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). Hij zal de theoretische kant belichten van de juridische en politieke problemen die worden opgeworpen door stateloosheid, waarbij stateloosheid in historische context wordt geplaatst.

Na de openingsactiviteit zullen wij ons begeven naar café Barrera alwaar er gelegenheid zal zijn om na te praten en de kelen te smeren.


Openingsactiviteit

Dinsdag 6 oktober – 19.00u

Snouck Hurgonjehuis (Rapenburg 61)

Aanmelding Buitendag 2015

Buitendag 2015

De Buitendag staat dit jaar in het teken van de Vluchtelingenproblematiek. Met trots kunnen wij aankondigen dat Prof. dr. Rick Lawson als nieuwe Erevoorzitter een lezing zal verzorgen. Hierin zal hij de problematiek toelichten vanuit een juridisch perspectief, met name vanuit zijn vakgebied, het Europees Recht en Mensenrechten. Telders-lid Jaap van Diggele, werkzaam in Amman voor de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) zal zijn ervaringen over de politieke en humanitaire praktijk delen. Hij zal toelichten wat mensen ertoe drijft om hun land te verlaten en de gevaarlijke onderneming richting Europa te beginnen.
 
Daarnaast vinden er een algemene ledenvergadering en de bestuurswisseling plaats. Tevens zal het jaarboek worden gepresenteerd en worden de aspirant-leden geïnaugureerd. 
Hierna zullen traditiegetrouw de feestelijkheden van de Buitendag plaatsvinden.
 
Programma
 
13:00 Inloop
13:30 Lezing Professor Rick Lawson
14:15 Lunch   
15:00 Lezing Jaap van Diggele
15:45 Korte pauze
16:00 Algemene Ledenvergadering & Bestuurswissel
17:00 Borrel
19:00 Diner & inauguratie aspirant-leden

Dies: 7 februari 2015

Dit jaar bestaat zal de dag in het teken staan van de toetreding van Palestina bij het Internationale Strafhof. Dhr. Prof. mr. dr. H.G. van der Wilt, hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de UvA, zal ingaan op het juridisch kader omtrent de toetreding en de eventuele gevolgen. Traditiegetrouw zal er een Minimoot plaatsvinden en de eerste Algemene Ledenvergadering in het jaar. In de bijlagen treft u de notulen van de vorige ALV en de agenda voor de komende ALV aan.


Het programma voor de Dies op 7 februari is als volgt:
13:00 Ontvangst & lunch
14:00 Lezing van Dhr. Prof. mr. dr. H.G. van der Wilt
15:00 Pauze
15:30 Minimoot
16:45 Algemene ledenvergadering
17:30 Borrel
19:00 Diner

Deelname 
U kunt zich op de volgende manieren opgeven voor de Dies. Gelieve hierbij aan te geven of u zich wenst op te geven voor het volledige programma of alleen voor het dagprogramma. Aanmelden kan via het onderstaande formulier.
Ook kunt u zich aanmelden via de mail. Gelieve een mail te sturen naar: telders@law.leidenuniv.nl.

Kosten
Dagprogramma 
Studerende leden: € 22,50 
Niet-studerende leden: € 27,50,-

Diner 
Studerende leden: € 32,50
Niet-studerende leden: € 37,50

Dagprogramma + diner
Studerende leden: € 55,-
Niet-studerende leden: € 65,-

Op het aanmeldingsformulier kunt u het dispuut machtigen om de bijdrage voor de Dies af te schrijven. Uiteraard kunt u het bedrag ook overmaken. Kiest u voor de laatste optie, gelieve het bedrag vóór 6 februari 2014 over te maken naar rekeningnummer 56.67.24.642 t.n.v. Telders Dispuut te Leiden, onder vermelding van uw naam en ‘Dies 2015’.

 Het bestuur hoopt u te mogen ontvangen op 7 februari. 

Aanmeldformulier - Dies 2015

Nieuwjaarslezing

Vrijdag 16 januari, 19:30, De Haagsche Kluis 
(Plein 20, Den Haag)
De Nieuwjaarslezing zal in het thema staan van cyberwarfare. Professor Ducheine zal een lezing verzorgen over de juridische aspecten van cyberoperaties en in het bijzonder cyberwarfare. Prof. dr. Ducheine is militair jurist en bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations & Cyber Security aan de Universiteit  van Amsterdam. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Cyber Operations & Cyber Security aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en kolonel bij de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht. 

Na de lezing zal er de mogelijkheid zijn om na te praten onder het genot van een drankje.

19 november: lezing Mensenrechten in West Papua

De International Lawyers for West Papua organiseren 19 november een lezing omtrent de bescherming van mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in West Papua. Telders heeft bijgedragen aan de organisatie van dit evenement en nodigt haar leden van harte uit. International Lawyers for West Papua (ILWP) is een wereldwijde organisatie van advocaten, wetenschappers en juristen, die zich inzet om een halt toe te roepen tot de schending van mensenrechten  - in het bijzonder het recht op zelfbeschikking - van de Papua’s in West Papua. Tijdens deze bijeenkomst zal de grondlegster Jennifer Robinson, mensenrechtenadvocaat in Australië, het ontstaan van ILWP toelichten. Tevens zal Benny Wanda, genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede, een lezing geven. Tenslotte zal een panel discussie rondom dit thema plaatsvinden. Hieronder vindt u het volledige programma. Aanmelden per e-mail via info@ilwp.nl is gewenst (voor 15 november)

Lezing West-Papua

12.00 uur - Inloop

12.45 uur - Aanvang met Papoea dans en zang

13.00 uur - Introductie ILWP Jennifer Robinson

13.30 uur - Lezing Benny Wenda

14:00 uur - Paneldiscussie

15:00 uur - Vragen en afsluiting (tot 15.30 uur)

Locatie

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Zaal: ‘Wandelganger II’

Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Hospitia

Tijdens de kennismakingsactiviteit hebben wij veel aspirant-leden ontvangen. Velen van hen hebben hun interesse in Telders laten blijken en hun wens te kennen gegeven zich bij ons Dispuut aan te willen sluiten. Een aantal aspiranten zal worden uitgenodigd om te laten zien of zij het lidmaatschap waardig zijn door een stelling te verdedigen voor een strenge jury van academici. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
 
Hospitia I
Dinsdag 21 oktober - 19.30u
Breestraat 163
 
Hospitia II
 Donderdag 23 oktober - 19.30u
 Snouck Hurgronjehuis (Rapenburg 61)
 
Wij hopen u te mogen ontvangen tijdens de hospitia.

Openingsactiviteit 25-09

Het nieuwe Telders-jaar zal worden geopend met de openingsactiviteit. Naast een gelegenheid om bij te praten, zal de avond in het teken staan van het ontmoeten van potentiële aspirant-leden en uiteraard het volkenrecht. De lezingen zullen gewijd worden aan de juridische gevolgen van de vliegtuigramp van vlucht MH17. Wij verwelkomen Erevoorzitter Prof. Dr. P.M.J. Mendes de Leon, hoogleraar van de afdeling ‘Lucht- en Ruimterecht’ van de Universiteit Leiden. Prof. Mendes de Leon zal de juridische problematiek rondom de aanslag op de MH17 belichten. Daarnaast ontvangen wij Mr. dr. M.C. Zwanenburg. Hij is gespecialiseerd in het internationaal humanitair recht en tegenwoordig juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de aanslag op MH17 heeft hij zich ontfermd over de begeleiding van de Nederlandse Burgers naar het rampgebied in Oekraïne. Hieraan zal hij de tweede lezing tijdens de Openingsactiviteit wijden.
Na de openingsactiviteit zullen wij ons begeven naar café Barrera alwaar er gelegenheid zal zijn om na te praten en de kelen te smeren.
 
Openingsactiviteit
Donderdag 25 september – 19.00u
Kamerlingh Onnes Gebouw, Grotiuszaal  (A051)

Aanmelding Buitendag 7 juni 2014

Kleine reis afgelast    

Wegens te weinig animo zal de kleine reis dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan zal het bestuur een activiteit organiseren. 

Wij voorzien u zo snel mogelijk van informatie over deze activiteit.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur 2013-2014


Laatste nieuws

 • Herdenking professor Telders 2016 Woensdag 6 april zal professor Telders worden herdacht op de Universiteit Leiden. Hij overleed 71 jaar geleden in concentratiekamp Bergen-Belsen. De herdenking begint om 12.30 uur in het ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:58 door Telders Dispuut
 • The Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement "The Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement and its legal consequences. A talk with Ukrainian World Congress President Mr. Czolij"On March 31st, the "Public International Law Society ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:58 door Telders Dispuut
 • Dies 2016 Dit jaar zal de dag in het teken staan van Europese crises. Prof. dr. A. Van Staden, hoogleraar Internationale Betrekkingen, adviseur van de overheid over Internationale Vraagstukken en tevens Erevoorzitter ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:57 door Telders Dispuut
 • Nieuwjaarslezing 2016 Gezien het grote enthousiasme over het onderwerp 'staatloosheid' dat oorspronkelijk op de planning stond voor de openingsactiviteit, willen wij als bestuur een nieuwe poging wagen tijdens de nieuwjaarslezing. De lezing ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:56 door Telders Dispuut
 • Sinterklaas 2015 De aspirant-leden zijn volop bezig met de voorbereidingen en organisatie voor 27 november. De activiteiten zullen plaatsvinden in het Snouck Hurgronjehuis te Rapenburg 61, met als thema ‘Nederlands voorzitterschap ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:56 door Telders Dispuut
 • Openingsactiviteit 2015 Het nieuwe Telders-jaar zal worden geopend met de openingsactiviteit. Naast een gelegenheid om bij te praten, zal de avond in het teken staan van het ontmoeten van potentiële aspirant ...
  Geplaatst 25 apr. 2016 07:55 door Telders Dispuut
Berichten 1 - 6 van 62 worden weergegeven. Meer bekijken »


http://www.werkenbijdebrauw.nl/

Het Jaarboek 2012-2013

Heb je deze nog niet in huis, klik dan hier om te bestellen.
Voor het downloaden van een voorproefje; klik op de afbeelding.

Subpagina''s (1): Lustrum