Bijdrage

Voor persoonlijke teksten vraag ik de volgende bijdrage:


Kort        (tegeltje, gedicht, enkele regels):             € 10,- per tekst (inclusief 1 revisie).
Middel     (brief, kaart, stukje voor in de krant):      € 15,- per tekst (inclusief 1 revisie).
Groot      (speech, bidprentje, verhaal):                  € 20,- per tekst (inclusief 1 revisie).