טיול הר הקפיצה ט1 14-12-2010

ט1 טיול להר הקפיצה.צילם סמי אלפסי