ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Μελετηστε τι χρωστατε, μαζεψτε τις εργασίες σας ξαναδιαβάστε και θα ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ απο τους καθηγητές
ώς εξής (απο TEI ONLINE)
Θα κανετε νέα δήλωση ποια μαθηματα θελετε επανεξέταση
Row Labels
CI00001
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00002
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00003
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00004
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00005
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00006
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
CI00007
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00008
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
CI00009
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00010
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
CI00012
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00013
"CI1820111-Παγκόσμια Κοινωνία και πληροφορία-Θ"=0
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820171-Διαπροσωπική Επικοινωνία-Θ"=0
"CI1820181-Κοινωνία Ψυχολογία και Πληροφοριακά ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00014
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00015
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
CI00016
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00017
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00018
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
CI00019
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
CI00020
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00021
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00022
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
CI00023
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00024
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
CI00025
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
CI00026
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00027
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
CI00028
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00029
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00030
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00031
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
CI00032
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00033
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00034
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
CI00035
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00036
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00037
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
CI00038
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00039
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
CI00040
"CI1820121-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Θ"=0
"CI1820131-Αναζήτηση και Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820141-Ακαδημαϊκά Ευφυή Συστήματα-Θ"=0
"CI1820151-Επεξεργασία Δεδομένων με ευφυή Συστ.στο Διαδίκτυο-Θ"=0
"CI1820161-Διαφήμιση και Πληροφορία-Θ"=0
"CI1820211-Πληροφοριακά Συστήματα στο Νέφος-Θ"=0
"CI1820221-Σύνθεση Υπολογιστή Υλικό- Λογισμικό-Θ"=0
"CI1820231-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Θ"=0
"CI1820241-Ευφυή Συστήματα Γραφής και Γλώσσας-Θ"=0
"CI1820251-Επιχείρηση και ευφυή συστήματα-Θ"=0
"CI1820261-Αναλυτική Πολύπλοκων δεδομένων-Θ"=0
"CI1820271-Προγραμματισμός σε περιβάλλον Διαδικτύου-Θ"=0
"CI1820281-Αναγνώριση Χρηστών και Ασφάλεια-Θ"=0
(blank)
(blank)
Grand Total
Comments