Kauppa

Metsätila luokitellaan kiinteistöksi ja siihen pätevät kiinteistökauppaa koskevat säädökset. 
Kauppa; sopimus, jolla jotain ostetaan tai myydään sovittuun hintaan.

"Kauppa voi kannattaa myös siinä tapauksessa, että metsä on runsaspuustoinen ja metsätilan jatkajia on yksi. Metsätilan arvoa määriteltäessä on mahdollista käyttää verottajan keskimääräisiä arvoja, jotka voivat jäädä alle runsaspuustoisen tilan todellisen arvon. Lisäksi metsätilan jatkaja voi hyödyntää metsävähennystä myydessään puuta. Luonnollisesti kauppa on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun metsätilan luovuttaja tarvitsee tilastaan vastiketta." (Metsäliitto sukupolvenvaihdoksen toteutustapoja)