Sissejuhatus

1 EAP

Kuna tehnilise joonestamise õppeainet õppekava ette ei näe, oleks vaja luua koht, kus antud teema kohta kiiret ja konstruktiivset infot saada, et jooniseid vormistada ja lõpetada. Õpiobjekt on eriti vajalik kaugõppele LM erialale.
Maastikuelementide kokkuleppelised tingmärgid joonisena ja digitaalse elemendina; teooria osa tingmärkide, vormistamise, paberialuste, normide ja ettekirjutiste järgi. Samm sammult ettenähtud läbitavad etapid ka iseseisvaks läbimiseks.

Õppematerjal on kooskõlas Rahvusvahelise Standardiseerimise Organisatsiooni (ISO) standardite nõuetega. Tehnilise dokumentatsiooni peaeesmärk on õpetada joonist ja skeemi lugema ja kasutama, anda üliõpilastele oskus õigesti valida tolerantse ja iste lähtudes detailide ekspluatatsiooni tingimustest, õpetada antud täpsuse kontrollimismeetodeid, oskust lahendada teisi erialaseid küsimusi, mis on tihedalt seotud joonestamisega ning tehnilise mõõtmise ja vastastikuse vahetatavusega. Joonis on tehnikakeel.

Aines õpitakse tundma ISO ja Eesti standardeid. Mis tahes tootmine, hooldus, teenindamine ei ole tänapäeval mõeldav jooniste ja skeemideta. Neilt saab enamuse informatsioonist objekti kohta, ehitusest ja tööpõhimõtetest, erinevate detailide koostööst. Jooniselt selguvad detaili kuju, mõõtmed, materjal ja teised vajalikud andmed.
Comments