Дистанційний курс

КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ




"ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗЯХ ТВАРИННИЦТВА"


Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 201 «Агрономія»



Укладач:    СТЕГНІЙ  ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА