หน้าแรก

ผลงานลำดับที่ 1 
กิจกรรมวันครบรอบ 1 ปี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต  แด่...พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  
เกิดอีกสิบชาติ ก็ไม่มีมหาราชชื่อ "ภูมิพล"
กิจกรรมการแสดงสังสรรค์วันจบหลักสูตร รุ่น 3/2560 
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับจังหวัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
.ส.ศุภวรรณ กลันเทศ นายปกรณ์ จุลเสวก น.ส.ภูริตา สุระกำพลธร
นักศึกษาหลักสูตรกีตาร์คลาสสิค 1 รุ่น 3/2560 รอบบ่าย
นักศึกษาหลักสูตรกีตาร์คลาสสิค 1 รุ่น 3/2560 รอบบ่าย
นักศึกษาหลักสูตรกีตาร์คลาสสิค 1 รุ่น 3/2560 รอบบ่าย
นักศึกษาหลักสูตรกีตาร์คลาสสิค 1 รุ่น 1/2560 รอบบ่าย

เรียนทันตามกำหนดเวลาหรือไม่  คลิก

https://www.facebook.com/teguitarclassroom/photos/ms.c.eJxNVEmSBDAI~_tGUS9z~_~;7Gplg7pK2UAFaOSZ7T7eJ7QiD~;9ApNTfdoJhLhqm16gZJ~;kXCBnK7xeBYC8wEDlUGVyK1QI9MrW~_QIjkBUlcAAYgVpSJ6BQsSCgS5rkUEPFdTqhH9KK9wTtx21~;DN3qEEDFYUUkOG4v42crvC9woJJU8VhSYbcGY0pjVlDhE2tUvDXEVgyfeEGFTs9alyEQGLJSNndiUl8VE1mO5JMuDDk55Fqnkl9ZU80PqUVejo3UmSCp9ZJWUwXAEFBfUiNHyofU1QgYALmAr6wzY1O~_7buTNKHynsyqCBdVu0qf9yTwhIHpHbL37VbOpjCTxmwz5qGvYtuf1z6aUzrNVanzniSe0IdAlkOWRi9G6wek89ov7OUuqltx2RxyYaZC670Zs6bTAcA4KHzYW7Zg2clFha~;1TlaAI0mKnNqwF5y63VM3qUFzrNhezvyEbivKXuh6K~_xnUdt~_MNqdAPw5RYJ4DYMEFUc44DjnOV1jwhEatt~;PGH6Y90slbl~;e7WMvw70UjnCoEghM89QPcvqCW~;t~;pMezDqdsDref7~;YDFc2KRNblzQOA~_j8d9Tlb.bps.a.1058986407571732.1073741858.1053694201434286/1064919203645119/?type=3&theater
 คลิกรูปภาพเพื่อเยี่ยมชมอัลบัมภาพกิจกรรมจิตอาสา

ไม้ที่ใช้ทำกีตาร์   Acoustic Guitar
ตัวรับสัญญาณ  Piezo   Piezo Electric   Test Piezoความรู้ด้าน  IT
ข่าวสารด้าน  IT  
สารพัดปัญหา  IT
จัดสเปคคอมพิวเตอร์  SPECT
การ์ดจอแตกต่างกันอย่างไร  AMD NVIDIA
วิธีเลือกซื้อการ์ดจอคอมพิวเตอร์  Graphic Card
ประกอบคอมพิวเตอร์ร้านไหนดี  JIB & ADVICE
https://www.facebook.com/teguitarclassroom/

https://www.youtube.com/channel/UCfZu10S_nHSZAWlg7oxihhw

https://www.facebook.com/groups/1678482002193101/teguitarclassic@gmail.com

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

Comments