หน้าแรก


(รอบสอง)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
สายด่วน โทร 089-222-4909


ลำดับที่ 1 
กิจกรรมวันครบรอบ 1 ปี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต  แด่...พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  
เกิดอีกสิบชาติ ก็ไม่มีมหาราชชื่อ "ภูมิพล"

ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.วิชากีตาร์คลาสสิค 1 รุ่นที่ 4/2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาวิชากีตาร์คลาสสิค 1

พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักศึกษาวิชากีตาร์คลาสสิค รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

การแข่งขันทักษะ วิชาพื้นฐาน การประกวดขับร้องเพลง
วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ุ R และวงดนตรีคนพันธ์ุ R
ระดับจังหวัด อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561  
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 6
ในหัวข้อ Jazz Studies
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 
ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 
นายอานนท์ นนท์เดชกูล
นักศึกษาวิชากีตาร์คลาสสิค 3 รุ่น 2/2561
มุมวิชาการ
https://www.facebook.com/teguitarclassroom/photos/ms.c.eJxNVEmSBDAI~_tGUS9z~_~;7Gplg7pK2UAFaOSZ7T7eJ7QiD~;9ApNTfdoJhLhqm16gZJ~;kXCBnK7xeBYC8wEDlUGVyK1QI9MrW~_QIjkBUlcAAYgVpSJ6BQsSCgS5rkUEPFdTqhH9KK9wTtx21~;DN3qEEDFYUUkOG4v42crvC9woJJU8VhSYbcGY0pjVlDhE2tUvDXEVgyfeEGFTs9alyEQGLJSNndiUl8VE1mO5JMuDDk55Fqnkl9ZU80PqUVejo3UmSCp9ZJWUwXAEFBfUiNHyofU1QgYALmAr6wzY1O~_7buTNKHynsyqCBdVu0qf9yTwhIHpHbL37VbOpjCTxmwz5qGvYtuf1z6aUzrNVanzniSe0IdAlkOWRi9G6wek89ov7OUuqltx2RxyYaZC670Zs6bTAcA4KHzYW7Zg2clFha~;1TlaAI0mKnNqwF5y63VM3qUFzrNhezvyEbivKXuh6K~_xnUdt~_MNqdAPw5RYJ4DYMEFUc44DjnOV1jwhEatt~;PGH6Y90slbl~;e7WMvw70UjnCoEghM89QPcvqCW~;t~;pMezDqdsDref7~;YDFc2KRNblzQOA~_j8d9Tlb.bps.a.1058986407571732.1073741858.1053694201434286/1064919203645119/?type=3&theater
 คลิกรูปภาพเพื่อเยี่ยมชมอัลบัมภาพกิจกรรมจิตอาสา

ไม้ที่ใช้ทำกีตาร์   Acoustic Guitar
ตัวรับสัญญาณ  Piezo   Piezo Electric   Test Piezo

ความรู้ด้าน  IT
ข่าวสารด้าน  IT  
สารพัดปัญหา  IT
จัดสเปคคอมพิวเตอร์  SPECT
การ์ดจอแตกต่างกันอย่างไร  AMD NVIDIA
วิธีเลือกซื้อการ์ดจอคอมพิวเตอร์  Graphic Card
ประกอบคอมพิวเตอร์ร้านไหนดี  JIB & ADVICE
https://www.facebook.com/teguitarclassroom/

QR Code


https://www.youtube.com/channel/UCfZu10S_nHSZAWlg7oxihhw

https://www.facebook.com/groups/1678482002193101/


https://www.facebook.com/pg/teguitarclassroom/photos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/teguitarclassroom/photos/?ref=page_internal


https://www.facebook.com/pg/teguitarclassroom/photos/?ref=page_internal


teguitarclassic@gmail.com

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


Comments