น้ำส้ม ตราสิงห์โต


น้ำส้ม
เป็นเครื่องดื่มที่กลั่นจากผลส้มที่สุกจนงอม กลิ่น รส หอมหวาน
โอชา บำรุงประสาทและสมองไม่มีธาตุที่ทำอันตรายต่อร่างกาย
เจือปนเลย

Comments