RAAMATUKOGUST‎ > ‎

Raamatukogu ajalugu

Teenuse raamatukogu  asutati 1. juunil 1924. aastal, kui  "Avalike  raamatukogude  seaduse"  alusel moodustati igasse valda vähemalt üks raamatukogu. Esialgu kandis nime LUISTE  VALLA  AVALIK  RAAMATUKOGU, mis moodustus 1921 - 1923. aastate paiku tegutsenud väikestest Luiste Haridusseltsi, Luiste Perenaisteseltsi ja Luiste Valla Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidu raamatukogudest, kes kinkisid oma  raamatud  avalikule  raamatukogule. Tänu sellele  oli raamatukogus  kohe  350 köidet. Esimeseks raamatukogu juhatajaks  valiti vallavolikogu poolt  Jüri Algma, kes töötas sellel kohal 01.06.1924   kuni 01.04. 1938.
 
1. aprilli 1938 aastal viidi läbi väikevaldade liitmine. Luiste vald poolitati  rahvahääletuse alusel Kullamaa ja Märjamaa valla  vahel, kusjuures Luiste endine vallamaja  jäi  Märjamaa poolele, täpselt kahe valla piirile (Kullamaa valla alla koondati endised Jõgisoo, Vaikna, Koluvere-Kalju ja osa Luiste valda).  Raamatukogu viidi  üle Kullamaa poolele  Luiste külasse, Kabli tallu, kus  raamatukogu  juhatajaks sai talu peretütar Amanda Pärimets.

1939. aasta septembris avati Teenuse Algkoolis raamatukogu laenutuspunkt. Selleks paigutati koolitoa ette  koridori üks kapp, kus oli võimalik raamatuid hoida. Laenutama hakkas Valve Limpere,  kes tõi Luiste raamatukogust korraga umbes 20 raamatut. Kui need olid läbi loetud, siis toodi Luistest jälle uued. Laenutuspunkti  tegevus  kestis  1941. aastani.  Siis likvideeriti Luiste raamatukogu ja toodi kõik raamatud Teenusele,  millega pandi alus Teenuse raamatukogule.
 
Suure Isamaasõja päevil lugemine ja laenutamine jäi soiku. Palju raamatuid läks ka  kaduma, sest raamatukogul eraldi ruumi ei olnud, raamatukapp oli endiselt kooli koridoris. Raamatukogu avati uuesti pärast sõda,  30. oktoobril 1944.a. Raamatute  laenutajaks  oli  Valve Limpere, kes töötas sellel kohal kuni 1948. aasta aprillini. Siis  ta abiellus ja asus  elama Vigalasse. Raamatukogus hakkas juhatajana tööle Hulda Kuresaar.  1949.aastal sai  raamatukogu juba kahe kapi jaoks ruumi  Teenuse Külanõukoguga ühte majja Teenuse kaupluse peale. Lugejateks olid  Teenuse 7-klassilise kooli  õpilased, õpetajad ja ümberkaudsete külade elanikud, umbes  80 - 100 lugejat aastas.
 
1952. aastal sai raamatukogu ühe klassiruumi Teenuse 7-klassilise kooli käest, kuna kool läks 4- klassiliseks õpilaste arvu vähesuse tõttu. Ka  raamatufond oli juba kasvanud ja raamatuid oli nelja kapi sees. Kuna raamatukogu ruumi kasutati ka valimisjaoskonna ruumina, siis tuli alati kõik raamatunäitused ja väljapanekud ära korjata. Sel ajal elas Teenuse rahvas täisverelist külakultuurielu. Töötas näitering, naisansambel, solistid. Mängiti Tšehhovi "Karu",  "Õppetund tütardele" jne. Esinemas käidi Kullamaal, Liivil, Soonistes, Vigalas, Paekülas, Sipas. Rahvas oli väga aktiivne ja eriti keskkoolinoored Veinpalud, Riived, Mäepalud. Samuti kohapealsed noored ja kooliõpetajad. Raamatukogu korraldas suvel edukalt kirjandusõhtuid. Näiteks J.Smuuli, A.H. Tammsaare, A.Tšehhovi A.Haava jt. elust ja loomingust. Kirjandusõhtuid korraldati koos raamatute väljapanekutega ja bibligraafiliste ülevaadetega. Üks kirjandusõhtu oli Ed. Vilde 100. sünniastapäeva puhul. Samas oli Ed. Vilde teostest näitus. Samas tahaks öelda, et ei piisa üksi heast raamatukoguhoidjast külas, peab olema ka aktiivne ja järjekindel rahvamaja juhataja ja nende üksmeelne koostöö.
1966a. jaanuarist  hakkas raamatukogu juhatajana tööle  Teenuse kolhoosi esimehe abikaasa Milvi Eiche. Selleks ajaks oli raamatufond jõudsalt kasvanud: arvel oli 6672 raamatut, ajakirja ja brošüüri. Aasta kestel saadi juurde 675 nimetust uut kirjandust.1966.a. oli teeninduspiirkonnas 120 peret ja neist oli isiklike raamatukogusid 20 perel. Raamatukogus luges 59 peret, kusagil ei lugenud 13 peret. Tema töötas 09.07. 1973.a.
1971- 1992. puudub Teenusel kool. Raamatukogu asub Teenuse mõisas.
16.10.1973. a. - 10.04.1975.a. oli raamatukogu juhatajaks Riina Voosalu. Ta sai vähe aega raamatukogus töötada, kui sai tasuvamale  tööle Loodna KülaTätevkomitee sekretäriks. Ja raamatukogu oleks jäänud suletuks, kui teade jõudis ühe inimeseni, kes oli varem teises raamatukogus juhatajat asendanud. Nii tehti raamatukogus inventuur.
01.04.1975. a. hakkas raamatukogus tööle Üvi (Mager) Helme. Olles väikese lapsega kodune, oli raamatukogu poole kohaga sobiv töökoht. Raamatukogu asus Teenuse mõisa ühes ruumis. Raamatukogu oli Rapla rajooni TSNTK Kultuuriosakonna alluvuses. Teenusel oli kolhoosi kontor, sidejaoskond, kauplus, algkool, kultuurimaja. Keldriruumides töötas kolhoosi söökla.
1990.a. – 1996.a. asus raamatukogu   8–korterilises korrusmajas, sest raamatukogu ruume vajas mõisas Teenuse Algkool. Mõisas tehti remont ja kool  alustas 1991.a. septembris.

 

1996.a. kevadel lõpetas Teenuse Algkool oma tegevuse laste vähesuse tõttu ja sellest ajast on raamatukogu tagasi Teenuse mõisas.

 

Teenuse raamatukogu juhatajad läbi aegade:

 

1.   Jüri Algma – juhataja                        01.06.1924 -  01.04.1938

2.    Amanda Pärimets – juhataja         01.04.1938 -  21.06.1941

3.    Valve Limpere (Ervin) – laenutaja sept. 1939 -    01.04.1948

4.    Hulda Kuresaar – juhataja             01.04.1948 -  17.01.1966

5.    Milvi Eiche – juhataja                       17.01.1966 -   01.11.1969

6.    Sigrid Mursak – juhataja                 01.11.1969 -   09.07.1973

7.    Riina Voosalu – juhataja                16.10.1973 -   01.04.1975

8.    Üvi (Mager) Helme – juhataja        01.04.1975 -   31.12. 2011  koondatud

  Aastast 2012 ühendati kõik Märjamaa valla raamatukogud üheks valla allasutuseks Märjamaa Valla Raamatukogu ja Teenusel on nüüd haruraamatukogu
 

 

 
Comments