Home

PLEASE VISIT OUR NEW WEBPAGE: www.tedxbisb.sk


TEDx BISB 2015


TED

    TED is a non-profit organisation devoted to Ideas Worth Spreading. It started out in 1984 as a conference bringing together people from three worlds: Technology, Entertainment, Design.


What is TEDx?

 In the spirit of spreading ideas, TEDx is a program organized independently in local communities, in hopes of bringing together people of the particular community and share a TED-like experience.  At a TEDx event, speakers from a wide range of interests come and speak of their own experiences, or views, to further inspire the audience and result in discussions and activities which allows more ideas to be spread around.


This Year

This year, TEDxBISB’s theme is “Connecting the Dots”. Our team wanted to keep it broad however metaphorical, since our speakers are the connections to the audience and to the ideas presented by them. TEDxBISB will take place on the 26th March 2015 at Heineken Tower Stage. We have a number of inspirational speakers, not only from our own school, but even from the wider community of Bratislava. We hope that this year our TEDx team will serve justice to this great event and make it an extremely enjoyable and enlightening evening for our audience!


TED

TED je nezisková organizácia oddaná podpore „myšlienok hodných šírenia“. Začalo to v roku 1984, ako konferencia ktorá mala zjednotiť ľudí z troch svetov: Technológie, Zábavy a Dizajnu.


Čo je to TEDx?

TEDx je program organizovaný nezávisle v lokálnych komunitách, v nádeji spojiť ľudí v určitej komunite. Počas TEDx-u rečníci z rôznych odborov  rozprávajú o svojich skúsenostiach, pohľadoch. Ich cieľom je inšpirovať publikum a priviesť ho do diskusie, čo umožní šírenie nových nápadov.

Tento ročník

Tohtoročná téma TEDxBISB je “Spájanie bodov“. Náš tím chcel umožniť, aby téma bola široká avšak metaforická. Naši rečníci vytvárajú prepojenie medzi publikum a nápadmi nimi prezentovanými. TEDxBISB sa uskutoční 26. marca 2015 v Heineken Tower Stage. Pripravených máme inšpiratívnych rečníkov nielen z našej školy, ale aj zo širšej bratislavskej komunity. Dúfame, že si tohtoročný TEDx naplno užijete!

   
  
                       
  

TEDx BISB in a minute...
Comments