BENVINGUDA

 
 • Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) han evolucionat espectacularment en els últims anys, degut especialment a la seva capacitat d'interconnexió a través de la Xarxa (Internet). 
 • Les TIC influeixen positivament en el rendiment escolar si se’n fa un ús adequat, perquè doten l’alumnat d’una eina que li permet explorar totes les matèries del currículum, consolidar els seus coneixements i simular fenòmens i situacions noves que els ajuden a aprendre a aprendre. El valor educatiu d’aquestes està associat no només a la possibilitat d’emmagatzemar i gestionar la informació de maneres diverses i en diferents suports, sinó també a la presa de decisions que l’ús d’aquestes comporta, a l’elaboració de projectes i a la qualitat dels aprenentatges. En resum, a la PRODUCCIÓ DE CONEIXEMENT. 
 • Tecnologia - Informàtica en Educació Secundària, te inclòs les noves tecnologies en quasi tots els continguts, de alguna de les tres maneres possibles:
   1. Com a objecte d’aprenentatge, perquè s’explica el funcionament de l’ordinador així com els programes informàtics útils per al mon professional i laboral. 
   2. Com a mitjà per aprendre, perquè per a comprendre altres continguts com mecanismes, electricitat, electrònica, dibuix... s’utilitza l‘ordinador, DVD, projector.
   3. Com a suport a l’aprenentatge, perquè per buscar informació i resoldre els problemes tècnics, s’utilitza Internet. Es a dir, les noves tecnologies ens ajuda a aprendre a aprendre.contador de visitas