Secretaria‎ > ‎

Perfil del contractant

Adreça de presentació d'ofertes 

INS Llagostera

Av. Gironès, 51

17240 Llagostera

Horari d'atenció al públic: de 8.10 a 14.45 h.

Telèfon: 972.83.15.93

Fax: 972.83.12.68

Correu electrònic: iesllagostera@xtec.cat

Adreça web: http://www.xtec.cat/iesllagostera

 

Persona de contacte: Simone Guinó Cabruja - secretària

Correu electrònic: iesllagostera@xtec.cat


Resolució concurs de neteja

CN17 Anunci

CN17  Clàusules

CN17 Prescripcions tècniques

CN17: Avís d'obertura del sobre C