Principal‎ > ‎

Claustre


 

INSTITUT DE LLAGOSTERA                                                                  CURS 2017-2018

 

 

EQUIP DIRECTIU

 

Director

Francesc Granell

Cap d'estudis

Joan Martínez

Coordinadora pedagògica

Mª Àngels Guerrero

Secretària

Simone Guinó

 

Coordinadors i altres càrrecs

 

Coordinació psicopedagògica

Ester Baseiria

Coordinació 1r d'ESO

Àngel Sanz

Coordinació 2n d'ESO

David Pagà

Coordinació 3r d'ESO

Ester Riera

Coordinació 4t d'ESO

Leo López

Coordinació Batxillerat

Susanna Lara

Activitats extraescolars i representant d'alumnes

Jordi de Domingo


Coordinació informàtica

Joan Benet Presas

Coordinador de Netbooks i d’Audiovisuals

Albert Rodríguez

Coordinació TAC

Esteve Moré

CLIC

Xon Sàbat

Coordinació empreses PS

Marc Mas

Biblioteca ( PLEC ; ILEC )

Bet Poch

Coordinació prevenció de riscos

David Pagà

Coordinació revista

Mireia Egea    

Acord de coresponsabilitat (17-18)        

Susana Ruda                                                      

 

Caps de departament

 

Llengua catalana

Pitu Basart

Llengua castellana i clàssiques

Susanna Lara

Llengües estrangeres

Isabel Jodar

Socials

Sandra Casañas

Ciències

Esteve Moré

Matemàtiques

Carles Fontan

Tecnologia

Marc Mas

Expressió

Simone Guinó

Orientació

Ester BaseiriaComments