Estudiants

Consell d'Estudiants i Sindicat d'Estudiants


Els delegats dels alumnes el curs 2010-11 van crear el Consell d’estudiants amb els seus respectius estatuts, el curs 2011-12 es va crear el Sindicat d’estudiants. Els alumnes participen en la gestió del centre, en l’associacionisme i fomenten el voluntariat entre els alumnes. També és un espai de difusió per donar-los a conèixer aquells projectes associatius juvenils vinculats al seu entorn.

Els alumnes en aquest espai aprenen a assumir responsabilitats i ajuden amb les seves aportacions a millorar el funcionament del centre. Els alumnes delegats recullen les demandes de les seves classes pertinents i transmeten les decisions que es prenen al Consell d’Estudiants.

El Consell d’Estudiants el convoca la professora d’extraescolars sota un ordre del dia i s’aixeca acta de la reunió. S’informa a la direcció de quan hi ha reunió per si cal informar-los d’algun esdeveniment important. També es convida als representants dels alumnes del Consell.

A principi de curs el regidor d’Ensenyament i/o de Joventut o la tècnica de Joventut es presenten al Consell d’Estudiants per explicar-los les actuacions que porten a terme les associacions juvenils del poble i per demanar-los el seu suport i col·laboració en activitats puntuals.

El Sindicat d’Estudiants col·laborarà amb el Consell d’Estudiants, comunicarà les informacions que rebin com a sindicat als alumnes i a l’Equip directiu. Seran els encarregats de convocar les mobilitzacions estudiantils seguint les NOFC.